Nu bjuder vi in till otta den 6 juni

 


Här på hemsidan finns dokumenterat   redovisningar från föreningens alla sammankomster, protokoll från sammanträden samt referat och bilder från olika aktiviteter. Allt kan nås via de olika ämnesrubrikerna nedan eller via

Innehållsregister

Om föreningen

Om samfärdsel

Om jakt o fiske     

Om trädgårdar

Om kyrkan

Om industrin

Om tobaksodling 

Om handeln

Byavandringar 

Soldater/soldattorp   

Viby IF

Återvändardag

Gökotta 2006              

Likkistfabriken

Persongalleri

Medlemsmöten

Protokoll

Sveriges

jordbruksreformer

 

Medlemsinformation

 

oktober 2005

      

FÖRENINGENS STYRELSE:

Ordförande Arne Svensson, vice ordf. Rune Borgström, sekreterare Sven-Arne Ström,  kassör Per-Anders Persson.

Ledamöter:  Stina Andersson, Jan Falk, Britta Nilsson

 

 

 

 

Läs om prästparet Sam och Fredrica Adrian som för barnens skull föredrog Viby före Åhus när Sam 1856 tillträdde sin tjänst, som han innehade till sin död 1900.

Välkommen till Viby i gamla tiders hemsida

Vår förening, Viby i gamla tider, bildades år 2001 med föresatsen att så långt det visar sig möjligt med historiskt perspektiv nedteckna och beskriva förlopp, händelser och människor i de båda byarna med gamla anor, Viby och Håslöv, som tillsammans en gång fick bilda socken, området vars människor sökte sig till samma kyrka.

Men långt före historisk tid, när inlandsisens tryck upphört och landhöjningen kunde taga fart, skapades förutsättningar för människans invandring, först i ett landskap, som hade skärgårdskaraktär men som så småningom danades till den bygd, vi nu lever i.

Den förhistoriska tidens monument, stendösen och domarringen ser vi på höjderna i norr, de medeltida i kyrka och byordningar. De senaste århundradenas omtumlande historia kan vi följa från dokument av allehanda slag.

Uppgifter ur bl.a. kyrkoböcker, husförhörslängder, lantmäterihandlingar, från foton och från minnesgoda föreningsmedlemmar och, inte minst, från våra byavandringar ger oss rika möjligheter att med historien och människorna i fokus och med den välkända ”Vibyandan” som drivkraft nå våra mål.

Styrelsen


Om Du klickar på kartan  kommer det fram en ny dito som ger en bild över byn på 50-talet. Om pekaren förs över kartan ser man att vissa namn är länkade till en bakomliggande text.


Gustav Adolfs socken år 1950
Introduktion till kartläggning av vissa samhällsförhållanden inom byn år 1950.
Projektet
 inleddes vid novemberträffen 2007 då temat var Kämpa-backarna och Martnas håla. Fortsatte den 19 februari 2008 med Kyrkbyn och den 27 mars med Kvarnäs. På september- och novembermötena 2008 presenterades Håslövs södra delar.

Boende på Kämpabackarna på 1950-talet

Se bilder

 

Boende i "Kyrkbyn" på 1950-talet.

Se bilder

 

 

Boende i Kvarnäs på 1950-talet

Se bilder

 

Boende i Håslöv södra på 50-talet

Se bilder

 
 

Inbjudan till föreningens gökotta

lördagen den 6 juni kl 09.00

Tiden rullar på och det har åter blivit dags att samlas till den årliga gökottan i Kvarnäs.

Magnus och Agneta Fjelkner ställer åter upp och bereder plats för oss inom de underbarastrandängarna vid Hammarsjön. Vi är verkligen lyckligt lottade att kunna njuta av denna förmån.

Det finns ingen anledning att ändra på det traditionella programmet. Vi samlas, med eller utan egna stolar, kring den medhavda frukostkorgen. Alla skaffar sig vinstchanser genom att köpa lotter. En annan möjlighet att bli vinnare erbjuds genom tipsrundan, vars frågor Sven-Arne har satt samman.

Öl och bränn; nej öl och korv ska det vara. Åter kan vi genom grillmästaren Gerts fina kontakter med MAXI grilla korv och servera denna tillsammans med dryck. Som vanligt assisterar Rune (och Åke?) så att alla blir tillfredsställda.

Har vi glömt något? Jo, självklart; det finaste av allt; den fina gemenskap som alltid firar triumfer vid våra sammankomster. Vädret? Fint så klart!

Vi hoppas på en god uppslutning på vår nationaldag, och beslut om deltagande lämnar Ni senast den 4:e juni kl. 18.00

Hjärtlig välkomna

Styrelsen

 
   

 Anmäl dig här senast den 4 juni

OBS!  Endast ett namn per rad!  OBS!

 

Namn:

Namn:

Här kan Du se vilka som anmält sig

 
 

Webbansvarig: Olle Wohlin


 

Du är besökare nummer