Viby i gamla tider


 

Medlemsmötet den 24 mars 2009, med årsmöte och delredovisning av Norrevång, lockade 80 personer till Församlingshemmet.

("Vad då svårt att få medlemmarna till årsmötena i ideella föreningar"?)

Redan timmen före utsatt mötestid infann sig de första deltagarna och halvtimmen innan start var de flesta på plats. Och allt efterhand som nya deltagare anlände steg det härliga sorlet i lokalen.

Efter att föreningens ordförande, Arne Svensson hälsat välkommen, startade kvällen med årsmötesförhandlingar. Till att leda dessa förhandlingar valdes Lars Ström, som snabbt ledde igenom mötet och förde fram de olika punkternas förslag till enhälliga beslut.

Årsmötesprotokollet kommer, efter att det är justerat och klart, att finnas här på vår hemsida, varför du kan ta del av detta som helhet så småningom, men redan här bör väl nämnas att:

Samtliga val gick i omvalens tecken

Ekonomin ballanserar på 64 000 kronor

Ingående behållningen blev 6 700 kronor

Årsberättelsen talade om, att vi samlats till fem medlemsmöten

Karl-Erik Mårtensson framförde medlemmarnas tack till styrelsen för det arbete de lagt ner under året.

Direkt efter att årsmötet var avslutat påbörjade arbetsgruppen för Norrevång redovisningen av sin del av byn, i projektet dokumentation av Viby år 1950.

Efter ett omfattande förarbete, med insamling av många foton och inhämtande av faktauppgifter, gjorde gruppen genom Per-Anders Persson, som var deras presentatör, en mycket trevlig och uppskattad redovisning. Många av bilderna följdes också av kommentarer från mötesdeltagarna.

Per-Anders testade här sitt förslag av en ny teknik av bildredovisningen. Detta för att göra presentationen mera lättöverskådlig. Att växelvis köra med två datorer till bildkanonen, en med programmet med datauppgifter - och en med programmet med fotona - visade sig vara ett utomordentligt sätt att presentera en sådan här redovisning.

Arbetsgruppen hade enat sig om, att dela upp Norrevångsredovisningen på två tillfällen. Kvällens redovisning omfattade norra delen, från "Ströms" vid Fjälkingegränsen till "Lundströms" vid Legevedsgränsen. Här hade styrelsen också gått ut med inbjudan till samtliga nuvarande hushåll, att komma till kvällens redovisning, vilket också hade anammats av en hel del "nyare" Norrevångsbor.

Förutom ovanstående programpunkter hann vi med att sälja och ha dragning på lotterierna, sälja en del almanackor av tidigare årgångar för 30 kronor styck – och givetvis att njuta av kvällsfikan som Inga-Brita och Inga-Lisa, precis som vanligt dukat fram.

Arne avslutade mötet med att tacka alla för en trevlig kväll och manade samtidigt till försiktighet vid hemfärden på de Skånska vintervägarna.

För referatet svarade Sven-Arne Ström

 

Slutredovisning av Norrevång

Bilder