Viby i gamla tider


 

 

Över 90 personer på medlemsmöte med redovisning av Håslöv norra den 1 december 2009

Som syns på rubriken, drog även årets sista medlemsmöte "fullt hus", närmare bestämt 92 personer, varav flertalet infann sig redan timmen före utsatt mötestid. Detta hade givetvis sin förklaring i att 2010-års almanacka började försäljas denna kväll. Man skulle ju köpa sitt exemplar i god tid, för att hinna "ögna igenom det" och sen tillsammans med övriga mötesdeltagare kommentera utgåvan och då också tillsammans identifiera personer och byggnader på almanackans bilder.

Således köade det till sig hos Britta Nilsson och Stina Andersson, som liksom vanligt skötte försäljningen, allt eftersom mötesdeltagarna anlände. Det härliga sorlet, som alltid infinner sig vid samlingen till våra medlemsträffar, var givetvis än högre denna kväll och avbröts allt som oftast av skrattsalvor när någon "historia" med anknytning till almanacksbilderna kom fram.

Efter att undertecknad hälsat välkomna tog föreningens vice ordförande, Rune Borgström, över för att redovisa "sin del" av vår socken anno 1950. Tillsammans med Per-Anders vid datorerna (vi kör med dubbla sådana för att få bästa kvalitet på redovisningarna) gjorde han en redovisning av en del av det område som vi i vårt projekt kallar Håslöv Norra. (Se kartan under introduktion till kartläggning av vissa samhällsförhållanden inom byn år 1950 på vår hemsida). Med ett säkert faktamaterial och med flera bilder från 1950-talets hus och dess invånare inom området, gjorde han en intressant och trevlig redovisning. Inte minst de humoristiska inläggen, som alltid kommer från honom, skapade hög stämning och stort engagemang bland åhörarna och Rune tackades med en stor applåd för sin dokumentation.

Samtliga boende, således även icke-medlemmar, inom redovisningsorådet var inbjudna. Några hade hörsammat kallelsen och fann kvällen intressant och trevlig varför detta resulterade i nya medlemmar.

Trots att en stor del av kaffepausen gick åt till kommentarer och historier kring innehållet i almanackan, hann vi med att här ha dragning på lotteriet som försålts under kvällen.

Då detta var årets sista medlemsmöte kallades våra trogna damer i köket, Inga-Britta Lundbladh och Inga-Lisa Johannesson, in i lokalen där Rune lämnade över en gratifikation från föreningen för deras stora ideella insats när de vid varje medlemsmöte fixar fika till oss. De fick också ta emot en stor applåd från samtliga mötesdeltagare.

Undertecknad tackade alla för en trevlig kväll, och avslutade mötet. Det skulle dock dröja en bra stund därefter innan alla hade lämnat lokalen – det fanns ju mycket mer att ventilera gemene man emellan, inte minst med anledning av almanackan.

Referatet skrivit av Sven-Arne Ström.

 

 

80 personer trotsade den "Skånska vargavintern" och kom till medlemsmötet den 9 februari 2010.

  Trots mängder av snö, glashala småvägar och metrologernas hot om ny snöstorm med svåra trafikförhållanden här i östra Skåne, hade ändå 80 "tappra" sökt sig till Församlingshemmet denna kväll.
Kvällens tema var redovisningen av den avslutande delen av Håslöv Norra i vår sammanställning om Viby 1950 – då med husen längs "Stora vägen från Johans vria ner till Age-Jens" (nuvarande Byholmsvägen från Hörhem ner till Långåkersvägen).
Inbjudan hade också gått ut till icke-medlemmar boende i redovisningsområdet. Glädjande kunde vi konstatera att 7 av dessa kom som gäster till medlemsmötet. Ytterligare glädjande kunde vi konstatera, att de flesta av dem gick hem som nya medlemmar i vår förening.

Efter att undertecknad hälsat välkomna och samtidigt redogjort för kvällens program samt också orienterat i stort om den mycket gamla bebyggelsen som vi nu skulle röra oss i, tog Rune Borgström över taktpinnen. Tillsammans med Per-Anders Persson vid de båda datorerna gjorde han sin redovisning på sitt trevliga och humoristiska sätt. Många bilder på personer och hus från mitten av förra seklet gjorde många av oss åhörare nostalgiska och många kommentarer och historier kom fram när någon erinrade episoder kring personerna som visades på filmduken. Rune berättade också bl.a. om hur dåtidens uppväxande ungdom i Håslöv samlades uppe vid "Stora vajen". Sandlådor och mjölkabryggor var de regelbundna mötesplatserna där förutom att man sommartid kom i närkontakt med de cyklande badgästerna till och från Åhus också många pojkstreck planerades. Och visst var det många av cyklisterna som stannade och tog upp det inslagna paketet, som säkert någon hade tappat på vägen, men som endast innehöll en tegelsten. Eller den plånbok som låg där men åkte in bakom trädgårdshäcken med en tunn sytråd när den skulle tas upp – allt arrangerat av, åtminstone när det gällde "hyss", kreativa ungdomar.

Efter ett stort och noggrant jobb, med att samla in alla de uppgifter projektet vill ha fram, kunde nu Rune visa sin sammanställning av Håslöv Norra, den del av socknen som han i vårt arbete varit projektledare för. Med applåder fick han sin redovisning konfirmerad av mötesdeltagarna.
Under kvällen tog vår biträdande kassör, Britta Nilson, emot medlemsavgifter från de som ville betala kontant och sålde almanackor till de som inte tidigare köpt.
Under kaffepausen var det som vanligt hög stämning och de inbjudna gästerna deltog aktivt i det härliga sorlet som alltid kännetecknar denna del av möteskvällarna. Under pausen hade vi som vanligt dragning på under kvällen försålt lotteri.

Rune tackade alla för visat intresse och tackade Inga-Lisa och Inga-Brita i köket för fikan, innan han, som föreningens vice ordförande, avslutade detta trevliga medlemsmöte.


Referatet skrivit av Sven-Arne Ström – föreningens sekreterare.

 

 

Boende i Håslöv norra del på 1950-talet

Bilder