VIBY i gamla tider

 

Håslöv 10 A 12 ”Höglunds”

Höglunds gamla hus som revs 1944
 

Hus nr

År

Ägare:

Född

Församling

Infl. från

Gift

Utfl. till

Död

Anm.

10 +
13 ä14
 
45-99 Titel? Anders Jeppsson
H. Elna Henriksdotter*
Hanna*
Carna

Fd artilleristen Erik Bruhn
Hustru Hanna Andersdotter*
Dott Pernilla
Son Nils*
Son Anders
Dott. Sigrid*
Skomak Nils Bruhn*
Pigan Sigrid Eriksdotter*
Sigrids son Anders
Sigrids son Sven Robert

Axel Emil Höglund
H. Hanna Olsson
Dott. Elevira Linnéa
Son Edvard
Dott. Agda Theresia
Son Herbert
Son Gösta
1785
1788
20
23

25
20
53
56
59
62
56
62
81
88

77
74
02
04
07
10
17
 
Köpinge
Ifetofta
Wiby
Håslöf

Jämshög
Wiby
Skarab län
G. Adolf

Ifetofta18Krsd 66
Nosab39

In byn 10


 81
00

 Nosaby
In. Byn 03
?
In. Byn 03
 

1900
1896


60

85 
 

Lagfarter (tidigare Håslöv 10 -12)

Kort nr Håslöv nr Benäm-ning” Övertagare” Säljare” År
86 48 Höglunds Axel Höglund Kronan 1914

TILLBAKA