VIBY i gamla tider

 

Håslöv 10 A 12 ”Linds”

I detta hus låg en gång byns första affär, som öppnades av Anders Olsson i början på 1870-talet och drevs en bra bit in på 1900-talet.

Affären var belägen i den södra gavelbyggnaden med ingång genom ett par stabila och ordentligt låsbara dörrar på gavelspetsen.


Nuvarande ägaren – Eva Berndtson – har på ett föredömligt sätt, i samband med restaurering, återskapat stor likhet med ”det gamla huset”.

 

Hus nr

År

Ägare:

Född

Församling

Infl. från

Gift

Utfl. till

Död

Anm.

7 +
10 ä11

1834
-
1935
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Husman. Jeppa Nilsson*
H. Else Petersdotter*
Dott. Margaretha*
Son Nils
Son Per

Hans Nilsson
H. Margaretha Jeppadotter*
Son Nils
Son Per
Son Jöns
Dott. Else
Dott. Kerstin

Pig. Josefina Helena Möller
Pig. Hanna Nilsdotter
Pig. Cristina Tuvesdotter
Inhyses- tid ägare:
Husman. Jeppa Nilsson*
H. Else Petersdotter*

Handl Anders Olsson
Hustru Sofia Andersson
Dott Carolina
Son Olof
” Albert
” Gustav


f.d.åbo Mårten Svensson
H. Paulina Nilsson

Hjalmar Persson
1793
1800
30
33
36

33
30
60
64
66
68
71

51
53
55

1793
1800

35
39
75
77
78
81


65
67

1909
Gälltofta?
Håslöf
Skogbro?
Gryt
Håslöf

Nosaby
Skogbro?
Wiby

Krsd
Rinkaby
Wiby

Fjelkestad
Wiby

Köpinge
Sölvesborg
Wiby

Gust. Adolf
Önnestad

Gust. Adolf
 ? 34

Broby 59
Fjelkes 58Åhus 70


? 34


Hås år30


fr byn 35
 

7498


33


Fjelkes54
Krsd 52


Åsum 67
Nosaby 72

Krsd 94
” 09


In byn 35


Hå15 år35
 
57


75


66
67

1925
1928
94

Inrättade affär i halva husetTid ägare av Mejeristagården

Lagfarter (tidigare Håslöv 10 -12

Kort nr

Håslöv nr

Benäm-ning”

Övertagare”

Säljare”

År

83

45

Linds

Anders Olsson

Olssons barn (boupt)

Alfred Lindh

Kronan

And. Olssons dödsbo

Olssons barn

1914


1928

1936

TILLBAKA