VIBY i gamla tider

                               

Håslöv 10 A 12 ”Per Bonnas”

Per Bondesson

Hus nr

År

Ägare:

Född

Församling

Infl. från

Gift

Utfl. till

Död

Anm.

11 +
15 ä 16
1845
-
1935
 
Titel? Håkan Karlsson?
H. Boil Svensdotter
Dott. Anna
Annas son Sven

Måns Sjöberg
H. Beata? Carlsdotter

Drag Per Jönsson Palm
H. Kersti Jönsdotter
Dott. Pernilla
Dott. Hanna*
Son Jöns*
Son Nils
Son Pehr
Dott. Anna
Dott. Bengta
Bengtas dott. Elin
Bengtas dott Hanna
Ägs av dott Hanna Persdotter*
Arb Jöns Persson *
Arb Nils Persson Palm (son)
Bengtas son Artur Persson
Statdräng Per Bondesson
H. Inga Bengtsdotter
Son Karl
Dott. Helga Elisabeth
Dott. Ingeborg Ottelia
Trädgårdsarb Olof Persson
89
97
31
54

29
25

20
23
50
55
58
60
63
66
44
69
75
55
58
60
81

57
60
87
99
00
87
 
Håslöf
Håslöf


Nosaby
Raflunda
Nosaby

WibyNosaby
Wiby

Nosaby
Wiby

G. Adolf

Ifetofta
Jämshög
Jämshög
G. Adolf

Jämshög
Nosaby14
Fjelking21
Hå15år52


Krstd55
Åhus 52

Nosaby 57Nosaby 67


Fjälki. 81
In byn 15
Sthlm 23
85


? år 54Fjelki 66
Fjelki 72

?
?

Nordam 82
” 81
Krsd 02
In byn 17
” 19
In byn 25

 

 8369
1923


1915
 

(Straffad för stöld)


Flyttade hem 20 – ut igen 24
 

Lagfarter (tidigare Håslöv 10 -12)

Kort

nr

Nr

Benäm-

ning”

Övertagare Säljare År
87 49 Per Bonas Hanna Palm
Barnen (boupt)
Per Bondesson
Rudolf Persson
Kronan
Hanna Palm
H. Palms barn
Per Bondesson
1914
1915
1915
1935

TILLBAKA