Viby i gamla tider


   
 

Håslöv 13:2 "Gälltoftens"

13:2  Fastighetsbildning 1845  - Per Jönsson - Areal Total 12,17 ha

Enligt hörsägen – från generation till generation – flyttades gården, bräda för bräda, från Gälltofta till Håslöv under ganska tidigt 1800-tal. En flyttning, som enligt denna hörsägen, dröjde ett flertal år.

Någon "substans" i ovanstående har vi inte kunnat finna, då enligt protokollen i Håslövs Byakista från lagaskifte-förrättningen 1834, talmannen Nils Svenssons barnbarn Per Elde stod som ägare till hela det gamla frälsehemmanet. Först härefter tillkom avstyckningarna, och vi kan då i husförhörslängder o.d. följa ägare och boende på nya fastigheter med varierande mantal inom Håslöv 13.

Som förste ägare och boende på Håslöv 13:2 finner vi i husförhöslängderna (Serien 1831-1845), åbon Per Jönsson från Gälltofta. Gården kom därför att kallas Gälltoftens - eller på mer "Vibydialekt" Gälltöftens. Tyvärr finns inget datum angivit när inflyttningen skedde.

Denne Per var tydligen en duktig bonde då han vid Allmänna Lantbruksmötet i Stockholm år 1868 fick mottaga belöningsmedalj i 19:de storleken. Han fick också mottaga krag- och manschettknappar i silver från landshövdingen.

Per Jönsson brukade gården fram på 1860-talet, då sonen Per Persson övertog denna. Sistnämnde Per var brukare fram till 1909, då hans son Olof först arrenderade och sedermera, 1917, köpte gården. 1947 var det så dags för nästa generation att överta "Gälltoftagården". Olofs dotter Ingar och hennes man Gösta Karlsson blev då de nya ägarna till gården.

Gården finns kvar i rakt nedstigande led, då den i dag bebos av Ingars och Göstas dotter - Inger och hennes familj.

Olof och Anna Persson poserar i trädgården med sina barn omkring sig.

Till vänster om föräldrarna, döttrarna Anna-Tilda och Ingar, längst bak sonen Hjalmar, och till höger om Olof, döttrarna Hanna och Elsa.

Läs Gert Hjalmarssons uppgifter om anorna på gården "Gälltoftens" på sidan  (Efter datauppgifterna).

1831 – 1845

Namn: Född år: Född i Församling: Flyttat till – år: Död år:
Åbo Per Jönsson

H. Ingar Håkansdotter

Son Jöns Persson

Son Per Persson

f.d. Soldaten Håkan Åström

Hustru Kersti Svensdotter

1809

1813

1835

1838

1778

1775

Rinkaby

Gelltofta

"

Håslöv

Hernestad

Vanneberga

 

 

 

 

1845 – 1856

Namn: Född år: Född i Församling: Flyttat till – år: Död år:
Åbo Per Jönsson

H. Ingar Håkansdotter

Son Jöns Persson

Son Per Persson

H. F. Håkan Åström

Hustru Kersti Svensdotter

1809

1813

1835

1838

1778

1775

Rinkaby

Gelltofta

"

Håslöv

Hernestad

Vanneberga

 

Viby 1856

 

?

?

 

 

 

 

?

?

1856 – 1863

Namn: Född år: Född i Församling: Flyttat till – år: Död år:
Åbo Per Jönsson

H. Ingar Håkansdotter

Son Jöns Persson

Son Per Persson

1809

1813

1835

1838

Rinkaby

Gelltofta

"

Håslöv

 

Nordamerika 1863

 

 

 

 

1863 – 1876

Namn: Född år: Född i Församling: Flyttat till – år: Död år:
Åbo Per Persson

H. Anna Olsdotter

Dott. Hanna

Dott. Elna

Undantagsfolk:

Per Jönsson

H. Ingar Håkansdotter

1838

1851

1874

1876

 

1813

1835

Håslöv

W. Wram

Håslöv

"

 

Rinkaby

Gelltofta

 

 

 

 

 

 

1876 – 1889

Namn: Född år: Född i Församling: Flyttat till – år: Död år:
Åbo Per Persson

H. Anna Olsdotter

Dott. Hanna

Dott. Elna

Son Nils

Dott. Kerstin

Dott. Kerstin

Sonen Olof

Undantagsfolk:

Enkan Ingar Håkansdotter

1838

1851

1874

1876

1878

1879

1881

1883

 

1835

Håslöv

W. Wram

Håslöv

"

"

"

"

"

 

Gelltofta

 

 

 

 

 

 

 

1879

1876 – 1889

Namn: Född år: Född i Församling: Flyttat till – år: Död år:
Åbo Per Persson

H. Anna Olsdotter

Dott. Hanna

Dott. Elna

Son Nils

Dott. Kerstin

Dott. Kerstin

Sonen Olof

Undantagsfolk:

Enkan Ingar Håkansdotter

1838

1851

1874

1876

1878

1879

1881

1883

1835

Håslöv

W. Wram

Håslöv

"

"

"

"

"

Gelltofta

 

 

 

 

 

 

 

1879

 

 

1895

1900 – 1910

Namn: Född år: Född i Församling: Flyttat till – år: Död år:
Åbo Per Persson

H. Anna Olsdotter

Dott. Hanna

Dott. Elna

Son Nils

Dott. Kerstin

Sonen Olof Persson

H. Anna Hansson

Son Per Hjalmar

Dott. Botilda Anna (Anna-Tilda)

1838

1851

1874

1876

1878

1881

1883

1885

1909

1910

Håslöv

W. Wram

Håslöv

"

"

"

"

Nosaby

Gustav Adolf

"

 

Kristianstad 1901

Inom byn 1904

 

 

 

 

 

 

 

 

1910 – 1920

Namn: Född år: Född i Församling: Flyttat till – år: Död år:
Åbo Per Persson

H. Anna Olsdotter

Dott. Elna

Dott. Kerstin

Sonen Olof Persson

H. Anna Hansson

Son Per Hjalmar

Dott. Botilda Anna (Anna-Tilda) Dott. Elna Signe

Dott. Hanna Karin

1838

1851

1876

1881

1883

1885

1909

1910

1915

1920

Håslöv

W. Wram

Håslöv

"

"

Nosaby

Gustav Adolf

"

"

"

 

Inom byn 1919

Kristianstad 1920

 

 

 

 

 

 

 

 

1920 – 1935

Namn: Född år: Född i Församling: Flyttat till – år: Död år:
Åbo Per Persson

H. Anna Olsdotter

Dott. Elna

Dott. Kerstin

Åbo Olof Persson

H. Anna Hansson

Son Per Hjalmar*

Dott. Botilda Anna (Anna-Tilda)

Dott. Elna Signe

Hennes son Arne

Dott. Hanna Karin

Dott. Olga Ingar

Per Hjalmar Persson*

H. Nanny Ingeborg Persson

Dott. Hildur Inga-Britt

1838

1851

1876

1881

1883

1885

1909

1910

1915

1934

1920

1921

1909

1909

1931

Håslöv

W. Wram

Håslöv

"

"

Nosaby

Gustav Adolf

"

"

Kristianstad

"

"

"

Kiaby

Kristianstad

 

Inom byn 1919

Kristianstad 1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom byn 1935

"

"

1925

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter angående Håslöv 13

av Gert Hjalmarsson

Elna Nilsdotter född 1782 blev ensam med tre barn då hennes man Jöns Persson dog 1811, gifte ganska snart om sig med Mårten Eriksson från Falkagården i Viby och fick en dotter med honom 1813, hon dog 1817.

Då gårdarna tydligen var Elna Nilsdotters Föräldrahem var det nu nödvändigt att skifta arvet, trots att Mårten Eriksson gifte om sig med Elnas lillasyster Lusse. Det var tydligen två gårdar på Gälltofta No 4 och en gård på Gälltofta No 3, om jag tolkat kyrkböckerna rätt. Sonen Per Jönsson (Gälltofta Per) fick av allt att döma hjälp av sin blivande Svärfar Carabinjär Håkan Åström, man kan även utläsa att Håkan Åström tog sig an Per Jönsson i mycket unga år, det går inte att utläsa om det skall tolkas som adoption eller det var någon form av förmyndare. Tilläggas kan att Håkan Åström hade haft tre söner som dog strax efter födseln och dåvarande arvsregler, enligt uppgift gjorde att döttrar inte ärvde om de inte var gifta. Enligt muntliga berättelser flyttades boningshus och ekonomibyggnaderna successivt bräda för bräda fram till1830 talets början då gården enligt olika uppgifter friköptes från Trolle-Ljungby och omfattade17 hektar åker samt ängsmark.

I Gustav Adolfs Kyrkböcker är Per Jönsson den förste Åb0n på Håslöv No 13,och då är Håkan Åström inneboende där.

Per Jönsson (Gälltofta Per) är född på Gälltofta 4 den 25/4 1809, och flyttade till Håslöv. Han gifte sig den 12/11 1834 i Rinkaby med Ingar Håkansdotter född28/91813 i Rinkaby. Per dog 17/8 1875, Ingar den 10/5 1895. Per var tydligen en duktig bonde för 1868 fick han "Belöningsmedalj vid allmänna lantbruksrnötet i Stockholm "19:e storleken" i koppar, samt krag- och manschettknappar i silver av Landshövdingen på inrådan av Häradshövdingen, eller möjligen tvärt om, är inte säker på vilket.(Jag har dessa i min ägo idag). Dom fick 2 söner Jöns född 27/9 1835, han reste till Amerika 1862, vidare öden är okända.

Den andre sonen Per Persson som övertog gården, är född 22/12 1836, på Håslöv 13, död 30/3 1925 gifte sig 3/1 1874 med Anna Olsdotter född 10/1 1851 död 1/7 1943. Dom ligger begravda på Gustav Adolfs kyrkogård tillsammans med 2 av sina döttrar. Även min far Hjalmar ligger på denna gravplats. (Anna Olsdotter kom från Everöd men har sina rötter i Tullsåkra, hon var bärare av dom skor som nämns i speciellt stycke.)

Detta par fick 6 barn Hanna 16/8 1874 (gift med Martin Andersson Viby 5), Elna 30/8 1876; (förblev ogift, arbetade först på Hotell Brissman sedan som husa på Falkagården) hon blev blind på äldre dar. Nils 28/4 1878, gifte sig med Ebba. Ägde några år del av Håslöv 11, som han enligt uppgift spelade bort, flyttade till Vinslöv - sedan till Tyringe. Kerstin 2/11 1879 dog 9/11 1879 - 7 dagar gammal.

20/11 1881 föddes en ny flicka som också fick namnet Kerstin. Efter sina skolår i Viby fortsatte hon läsa på Hushållsskolorna i Tollarp och Träne, (även Elna gick där) efter dessa fick Kerstin tjänst hos Överstelöjtnant Wickelgren, chef för fästning Helsingborg. Denna tjänst innehade hon ända till Wickelgren dog, och då var hon redan pensionär.(Hon förblev ogift.)

Olof 27/6 1883 död 23/8 1967 gifte sig den 31/12 1908 med Anna Hansson född 22/1 1885 död 20/1 1972, Hennes rötter är i Hammar (Walters). Dessa fick 5 barn, Hjalmar född 1909, Anna-Tilda född 1910, Elsa född 1915, Hanna född 1920 och Ingar född 1921. Olof arrenderade gården 1909-1917 då han köpte den.

Ingar och hennes man Gösta Karlsson född 1913 (kommer från Fliseryds församling i Kalmar län), tog över gården 1947, dom fick 2 flickor varav Inger född 1955 i dag äger gården. .

Nedtecknat av Gert Hjalmarsson 2006 - är femte ledet i Gustav Adolfs församling.

 

 
 

· Porträtt av Nils Svensson  · Tablå Håslöv 15     · Tegskifteskarta  1765

 

         · Arrendatorer på 13    · Frälsegården    · Gälltoftens    · Isakens    · Gustav Nils

         · Österblads  · Westes    ·Birtens         ·Månstorp

 

   
 

Till sidan 1