Viby i gamla tider


   
 

Håslöv 13:5 "Österblads"

När dragonen Jöns Österblad år 1848 kom till Håslöv tillsammans med sin hustru Sissa bosatte de sig på Håslöv 13. Var huset exakt var beläget har vi inte kunnat utröna, men enligt ordningsföljden i husförhöslängderna, liksom att han senare blev ägare till jorden på Håslöv 13:5, är det med all sannolikhet klart, att huset var beläget uppe vid "Gåsa kärr".

Kanske här?  Eller kanske här? - bodde dragonen Österblad.

 

1845 – 1855 (1/16 mantal)

Namn:

Född år:

Född i Församling:

Flyttat till – år:

Död år:

Dragon Jöns Österblad

H. Sissa Nilsdotter

Son Jöns Jönsson Österblad

Dott. Karna

Son Nils Jönsson Österblad

Dott. Nilla

1820

1821

1848

1851

1853

1856

Fjälkinge

Nosaby

G. Adolf

"

"

"

Infl Nosaby 1848

"

 

 

 

 

 

 

1854

1855 – 1863 (1/16 mantal)

Namn:

Född år:

Född i Församling:

Flyttat till – år:

Död år:

Dragon Jöns Österblad

H. Sissa Nilsdotter

Son Jöns Jönsson Österblad

Dott. Karna

" Nilla

Son Nils Jönsson Österblad

1820

1821

1848

1851

1856

1860

Fjälkinge

Nosaby

G. Adolf

"

"

"

 

 

 

 

 

 

1863 – 1876 (1/16 mantal)

Namn:

Född år:

Född i Församling:

Flyttat till – år:

Död år:

Dragon Jöns Österblad

H. Sissa Nilsdotter

Son Jöns Jönsson Österblad

Dott. Karna*

" Nilla

Son Nils Jönsson Österblad

Pigan Karna Jönsdotter*

Karnas oä dotter Annie

1820

1821

1848

1851

1856

1860

1851

1874

Fjälkinge

Nosaby

G. Adolf

"

"

"

"

"

 

Inom byn 1874

" 1863

Nosaby 1873

Åter från by

 

1876 – 1889 (1/16 mantal)

Namn:

Född år:

Född i Församling:

Flyttat till – år:

Död år:

Dragon Jöns Österblad

H. Sissa Nilsdotter

Dottern Karna Jönsdotter

Karnas oä dotter Annie

1820

1821

1851

1874

Fjälkinge

Nosaby

G. Adolf

"

 

 

Glimåkra 1887

 

1889 – 1899 (1/16 mantal)

Namn:

Född år:

Född i Församling:

Flyttat till – år:

Död år:

Dragon Jöns Österblad

H. Sissa Nilsdotter

Barnbarn Annie Hansdotter

1820

1821

1874

Fjälkinge

Nosaby

G. Adolf

 

 

 

 

1900 – 1910 (1/16 mantal)

Namn:

Född år:

Född i Församling:

Flyttat till – år:

Död år:

Dragon Jöns Österblad

H. Sissa Nilsdotter

Barnbarn Annie Hansdotter

1820

1821

1874

Fjälkinge

Nosaby

G. Adolf

 

Inom byn 1906

1901

1910 – 1920 (1/16 mantal)

Namn:

Född år:

Född i Församling:

Flyttat till – år:

Död år:

Dragon Jöns Österblad

Son Nils Jönsson Österblad

1820

1860

Fjälkinge

G. Adolf

In byn 1916

1914

Ägandeförhållande

1831-1845

Nr 13 1/16 mt                                  13:5

Nr.13

Brukas av Hans Johnsson Hammar

Hammar

     

1845-1855 1/16 mt Äges Måns Jönsson Nr.6 Hammar 13:5

Nr.13

Hans Jonsson Hammar

Hammar

13:5

Fatighets-bildning 1845

 

   

1856-1863 1/16 mt

Nr.13

Hans Jonssons arv Nr.6 Hammar

Hammar

     

1863-1876 1/16 mt

Äges av

Hans Jonsson arv Hammar nr.6

Hammar

ok

   

Försålt vångajorden

Till Jöns Österblad

Anders Persson

85/4096 mt

85/4095 mt

ok

   

Pernilla

13/7 1866

"

D. Nilla Carolina 8/9 1990

1876-1889

1/16 mt Eges av Nils Persson i Träne 13:5

Behåller         86/4096 mt. Nils Persson Träne Ängaskiftet (Wahlbergs)

Har köpt        85/4095 mt.Anders Persson Nr.10 Håslöv 13:14

Har köpt         85/4096 mt. Jöns Österblad 13:13

 

 
 

· Porträtt av Nils Svensson  · Tablå Håslöv 15     · Tegskifteskarta  1765

 

         · Arrendatorer på 13    · Frälsegården    · Gälltoftens    · Isakens    · Gustav Nils

         · Österblads  · Westes    ·Birtens         ·Månstorp         

Inledningssidan