Viby i gamla tider


   
 

Håslöv 13 – "Anders Månssons"

Till detta dokument tillhör också en videofilm.

 

Fram till någon gång på 1970 talet fanns tre hus belägna på Brudastensvägen, vägen som leder ut på Håslövs ängar. I dag, när vi skriver år 2006, kommer många av oss lite äldre Vibybor ihåg dessa tre hus som "Kockas" och "Karl-Johans" vid ena sidan vägen och ovanstående hus, Anders Månssons, som var beläget den andra sidan vägen och därigenom då tillhörde Håslöv nr 13. Huset, som är helt nedrivet i dag, hade genomgått flera om och tillbyggnader innan det fick det utseende, såsom vi kommer ihåg det. Bilden nedan visar utseendet under tidigt 1900-tal.

Till före detta dragonen, numera åbon – änkemannen Sven Bengtsson på gården här ovan, kom Hanna Persdotter från Färlöv 1875 och blev dennes andra hustru. Sven hade tre barn i första äktenskapet: Bengta, Jöns och Nils. Dessa flyttade hemifrån 1885 – Bengta till Kristianstad och Jöns och Nils till Amerika. 1878 fick Sven och Hanna sitt första gemensamma barn, dottern Elna och 1881 kom också sonen Per. Om denne Per vet vi, att han under två perioder var bosatt i Amerika. Vi vet också att hans starka band med Ellen Nilsson ("Lurar-Nisses Ellen" - som Vibyborna mest kommer ihåg henne som), här hemma i Håslöv, bestod livet ut.  

 Anders Månsson, som ursprungligen kom från Edestad församling i östra Blekinge, gifte sig med tidigare ägaren åbon Sven Bengtssons och hans hustru i andra äktenskapet – Hannas dotter Elna. De bosatte sig i Kristianstad där Anders arbetade flera år som arbetsledare vid Neumanns spritfabrik. Efter Sven och Hannas död 1921 resp.1922 övertog Anders och Elna den lilla gården och flyttade hit med familjen 1923. Gården var givetvis för liten för att försörja en familj. Anders hade därför mer inkomstsäkra avlönade arbeten, som gav familjen försörjning. Bland annat arbetade han en tid som rättare vid Håslövs Boställe. Anders deltog till långt efter sin pensionering med olika sysslor på gårdarna i byn. Ett mera unikt uppdrag, som bör nämnas här, var hans roll som tillsyningsman för det gemensamma betet ute på Håslöv ängar – andra sidan "Holmaleet". (= grinden, som fanns vid nuvarande parkeringsplatsen).                                             Anders Månsson     

1834-1845 (1/48 mantal)

 

Namn:

Född år:

Född i Församling:

Flyttat till/från – år:

Död år:

Åbo Per Sonesson

H. Bengta Svensdotter

Son Sven Persson

Dott. Sissa Persdotter

Son Per Persson

1813

1808

1837

1840

1842

Håslöv

Gualöv

Håslöv

"

"

Infl Nosaby 1833

Infl Ljungby 1833

 

 

?

1845-1855 (1/48 mantal)

 

Namn:

Född år:

Född i Församling:

Flyttat till/från – år:

Död år:

Enkan Bengta Svensdotter

Son Sven Persson

Dott. Sissa Persdotter

Son Per Persson

1808

1837

1840

1842

Gualöv

Håslöv

"

"

Sölveborg 1855

 

 

1856-1863 (1/48 mantal)

 

Namn:

Född år:

Född i Församling:

Flyttat till/från – år:

Död år:

Enkan Bengta Svensdotter

Dott. Sissa Persdotter

Son Per Persson

1808

1840

1842

Gualöv

Håslöv

"

 

 

 

1863-1876 (1/48 mantal)

 

Namn:

Född år:

Född i Församling:

Flyttat till/från – år:

Död år:

Enkan Bengta Svensdotter

Dott. Sissa Persdotter

Son Per Persson

Åbo Per Persson

H. Bengta Olsdotter

Dott. Sigrid

Åbo Sven Bengtsson

H. Hanna Persdotter

Svens barn i 1:a äkt:

Bengta

Jöns

Nils

1808

1840

1842

1842

1843

1868

1827

1840

1866

1868

1870

Gualöv

Håslöv

"

Håslöv

Skepparslöv

Gustav Adolf

Gualöv

Qiinge

Gustav Adolf

"

"

Utflytt. Ifetofta 1870

Gift flytt. Ifetofta 69

 

Utfl. Till Amerika år?

"

"

 

Infl. Färlöv 75

 

 

 

1876-1889 (1/48 mantal)

 

Namn:

Född år:

Född i Församling:

Flyttat till/från – år:

Död år:

Åbo Sven Bengtsson

H. Hanna Persdotter

Svens barn i 1:a äkt:

Bengta

Jöns

Nils

Gemensamma barn:

Dotter Elna Svensdotter

Son Per

1827

1840

1866

1868

1870

1878

1881

Gualöv

Qiinge

Gustav Adolf

"

"

Gustav Adolf

"

Infl. Färlöv 75

Utf. Krsd 85

Utf. Amerika 85

"

 

 

1890-1899 (1/48 mantal)

 

Namn:

Född år:

Född i Församling:

Flyttat till/från – år:

Död år:

Åbo Sven Bengtsson

H. Hanna Persdotter

Dotter Elna Svensdotter*

Son Per

Pigan Elna Svensdotter*

1827

1840

1878

1881

1878

Gualöv

Qiinge

Gustav Adolf

"

"

 

Utf. Önnestad 94

Infl. Önnestad 97

 

1900-1910 (1/48 mantal)

 

Namn:

Född år:

Född i Församling:

Flyttat till/från – år:

Död år:

Åbo Sven Bengtsson

H. Hanna Persdotter

Dotter Elna Svensdotter*

Son Per

F. rättaren Anders Månsson

H. Elna Svensdotter*

1827

1840

1878

1881

1875

1878

Gualöv

Qiinge

Gustav Adolf

"

Edestad

Gustav Adolf

 

 

Amer.02-04. Olofs 04

Kristianstad 1902

"

 

1911-1920 (1/48 mantal)

 

Namn:

Född år:

Född i Församling:

Flyttat till/från – år:

Död år:

Åbo Sven Bengtsson

H. Hanna Persdotter

1827

1840

Gualöv

Qiinge

   

1921-1935 (1/48 mantal)

 

Namn:

Född år:

Född i Församling:

Flyttat till/från – år:

Död år:

Åbo Sven Bengtsson

H. Hanna Persdotter

Åbo Anders Månsson

H. Elna Svensdotter

Dott. Marta Elisabeth

1827

1840

1875

1878

1902

Gualöv

Qiinge

Edestad

Gustav Adolf

Krsd

 

 

Infl Krsd 1923

"

Infl. Sth 1927

Utfl. Vittskövle 1932

1921

1922

 

Tidiga Ägandeförhållande

Håslöv Nr. 13:10 Månssons

 

Arrendator Nr. 3

1824-1845

Per Andersson

12/10 1777

Sönnarslöv

In 1791

1845-1855

Nr.13 1/12 mt Äges av Per Andersson Nr 3

 

Åbo

Per Sonesson

31/7 1813

Åraslöv

?

infl.1833

Änkefru

Bengta Svendotter

30/3 1808

Gualöv

Ok

Infl.1833

S. Sven

22/6 1837

Håslöv

ok

D. Sissa

7/2 1840

"

ok

S.Per Persson

28/3 1842"

 

ok

Har sålt 1/16 Mt till Per Andersson sålt 3/48 mt.= 1/16 till Jöns Månsson Hammar Nr.1

 

 
 

· Porträtt av Nils Svensson  · Tablå Håslöv 15     · Tegskifteskarta  1765

 

         · Arrendatorer på 13    · Frälsegården    · Gälltoftens    · Isakens    · Gustav Nils

         · Österblads  · Westes    ·Birtens         ·Månstorp         

Inledningssidan