Tegskifteskarta 1765

Håslöv By

Bredgata”samt Norre Vång + del av Viby By

 

Dragontorp 1,5,9

 

 

Dragontorp 15,17

 

8

 

5

 

16

 

20

 

4

 

Smedja ?

 

Viby 8

 

7

 

10

 

9

 

11

 

12

 

2

 

3

 

6

 

13

 

15

 

17

 

1

 

14

 

Som synes låg gårdarna väl samlade i byn före Laga-skiftesreformen.

Håslöv 13 var beläget ungefär där Håslövs Boställes maskinhall nu är belägen.