Viby i gamla tider


   
     
 

Håslöv 13

Hur gården exakt såg ut vet vi inte, men vi vet, att Håslöv 13 från begynnelsen var frälsehemman under Trolle Ljungby Fideikommiss, och var belägen ungefär där Håslöv Boställes nuvarande maskinhall ligger.

Enligt ett protokoll från 1799 rörande Storskiftet i Håslöv, hämtat ur Håslöv Bys kista, ser vi att gården fått en ny ägare i prosten Måns Olsson i Hjärnarp. (Från år 1723 blev det tillåtet, att även präster och borgare fick äga frälsejord). Gården skänkte han sedermera till talman Nils Svenssons dotter på Håslöv 15, Kerstina,

och kom då att ingå i "Nils Svensson-imperiumet", Håslöv 11, 13, 15 och 17.

Kerstina gifte sig med direktören Jacob Petersson. Dessa båda fick tre barn, varav yngste sonen notarie Pehr Petersson - som bytte till efternamnet Elde - står som ägare för Håslöv 13 enligt protokollen från genomförandet av Laga skifte1834.

Några köpe- eller försäljningshandlingar har vi inte lyckats finna. Men då vi kommer fram till kortserien 1831 – 1845 i husförhörslängderna, ser vi, att avstyckningar från den gamla gården görs och nya fastigheter med varierande mantal skapas inom Håslöv 13.

Kanske bidrog en lyckosam satsning av kapitalet från försäljning av Håslöv 13, till att Pehr Elde vid sin död i Stockholm 1874 ägde högt värderade fastigheter – vem vet?

16?? – 1793? (Uppgifterna hämtade från Fajerssons hemsida)

Namn:

Född år:

Född i Församling:

Flyttat till:

Död år i församling:

Åbo Nils Svensson

1:a hustrun Sissa Nils-Svens

Dott. Sissa Nilsdotter

Son Michel Nilsson*

2:dra hust. Kerstina Jonsdotter

Dott. Sissa Nilsdotter

Son Sven Nilsson

Son Åke Nilsson

Åbo Michel Nilsson*

Hustru Kerstina Svensdotter

Dott. Hanna Mickelsdotter

Dott. Kerstin "

Son Matts Mickelsson

Son Sven** "

Dott. Elna Mickelsdotter

Dott. Sissa "

Dott. Karna "

Son Jöns Mickelsson

Åbo Sven** Mickelsson

1:a hustru Elna Larsdotter

Son Nils Svensson (talman)

Dott. Sissa Svensdotter

Dott. Berta Svensdotter

Dott. Svendborg Svensdott.

Dott. Sissa Svensdotter

2:dra hustru Lusse Svensdott.

Son Michel Svensson

Son Sven Svensson

Dott. Elna Svensdotter

1650

1655

1680

1683

1680

1712

1713

1717

1683

1685

1705

1707

1708

1711

1713

1716

1718

1722

1711

1717

1741

1743

1747

1749

1752

1720

1758

1759

1762

?

?

Håslöv 13

"

? (Gifta 1711)

Håslöv 13

"

"

"

Balsby

Håslöv 13

"

"

"

"

"

"

"

"

Nosaby

Håslöv 13

"

"

"

"

Kiaby

Håslöv 13

"

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinkaby

1723 Håslöv 13

1709 "

 

1733 Håslöv 13

 

1717 Håslöv 13

1727 Håslöv 13

1759 "

1789 Fjälkinge

1775 Rinkaby

1778 Balsby

? Rinkaby

 

1793 Håslöv 13

1754 "

1815 " 15 & 17

1751 Håslöv 13

? Viby 5

1810 Fjälkinge

1802 Kiaby

1762 Håslöv 13

1778 Håslöv 13

1810 Barum

1813 – 1820 (Husförhörslängder)

Namn:

Född år:

Född i Församling:

Flyttat till – år:

Död år:

Michel Svensson

H. Elsa Rasmusdotter

Son Sven

Dott. Elna

Dott. Kersti

Son Per

1758

1755

1787

1792

1794

1796

Håslöf

Nosaby

Håslöf

"

"

"

 

 

Oppmanna 1815

 

1821 – 1831 (Husförhörslängder)

Namn:

Född år:

Född i Församling:

Flyttat till – år:

Död år:

Michel Svensson

H. Elsa Rasmusdotter

Son Sven Michelsson

Dott. Kersti Michelsdotter

Son Per Michelsson*

Per Michelsson*

H. Bengta Nilsdotter

Son Sven

1758

1755

1787

1794

1796

1796

1802

1824

Håslöf

Nosaby

Håslöf

"

"

"

"

"

 

?

 

 

 

 

?

 

När vi så kommer fram till 1831-1845 husförhörslängdsserie ser vi att prästen har ändrat gården Håslöv 13 till Håslöv 11 (1/8 dels mantal?). Vi ser också, att "gamle" Michel Svensson, under en period här, är inhyst på gården.

 
 

· Porträtt av Nils Svensson  · Tablå Håslöv 15     · Tegskifteskarta  1765

 

         · Arrendatorer på 13    · Frälsegården    · Gälltoftens    · Isakens    · Gustav Nils

         · Österblads  · Westes    ·Birtens         ·Månstorp         

Inledningssidan