Viby i gamla tider


   
 

Säsongstart för höstterminens

medlemsmöten år 2006

Även om vi "tjuvstartade" höstens aktiviteter med återvändardagen den 12 augusti, var den verkliga terminsstarten tisdagen den 19 september, då våra medlemsmöten drog igång.

Ett knappt 80-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen, och precis som alltid, var de flesta på plats långt före den utsatta samlingshalvtimman mellan 18:00 - 18:30. Kul o ses igen! Vilken härlig sommar vi haft – ja dä syns ju förstås på dej - du ä ju brun som en neger! Härligt att vi får träffas här igen! Va trevligt dä var på återvändardagen – synd mä vädret! ................Ja, detta var några "strofer" som man kunde urskilja i grupperna här och där, i det allmänna sorlet under samlingen.

Lottringen med de 200 lotterna var såld innan mötesstarten klockan halv sju. Men så hade ju också presentkortsvinsterna från Brogården, Solhaga och Maxi, utökats med tre härliga matbröd när de gamla Vibybornas favoritbagare, Göran Mårtensson, anlände.

Efter att föreningsordföranden Arne Svensson hälsat välkommen och presenterat kvällens program och temaledare, Rune Borgström, Hasse Månsson och Sven-Arne Ström, lämnade han över "ord och bild" till dessa, som nu skulle redovisa sin forskning och dokumentation av Håslöv nummer 13.

För att alla lättare skulle kunna "hänga med" i redovisningen, startade Hasse med att redogöra för hur det såg ut i Håslöv under några sekel tillbaka. De tydliga kartorna gjorde, att åhörarna lätt orienterade sig liksom, att hans bilder och data gjorde, att man kände den atmosfär som man tror var rådande i byn under denna tid.

Sven-Arne tog över och redogjorde mera i detalj för den gamla frälsegården under Trolle Ljungby – Håslöv 13. Han kunde här redovisa uppgifter som härrörde sig från den danska tiden fram till siste arrendatorn strax efter laga skifte på 1830-talet. Han kunde också redovisa hur marken, efter att nu blivit utflyttad, blev styckad och försåld med flera fastighetsbildningar som följd, samtidigt som huvudgården upphörde och siste arrendatorn flyttade till Håslöv 11 – det vi sedermera kallade Lindblads.

Var och en i gruppen redovisade sen en historik om ägandeförhållanden, historier m.m. för olika gårdar och fastigheter inom Håslöv 13, såsom "Isakens", "Westas", "Gälltoftens", "Birtens", "Månstorp" m. fl.

Att åhörarna verkligen var engagerade märktes genom deras kommentarer, igenkännande nickningar och inte minst genom de skratt som kom fram när någon historia rörande dessa gårdar berättades.

Som vanligt hade Inga-Lisa och Inga-Britta i köket fixat kvällens fika. I kaffepausen förrättades också dragningen av det försålda lotteriet men det hanns också med att berätta fler historier, som kanske inte var så offentliga som de som framförts, från livet och levernet på de olika gårdarna inom Håslöv 13.

Innan Arne tackade, såväl åhörare som berättare, för en lyckad kväll, och välkomnade till nästa träff – den 24 oktober, hann han visa några uppskattade bilder via overheadprojektorn.

För referatet – Sven-Arne
 

   
 

Läs om gårdarna och se indelningkartor

   
 

· Porträtt av Nils Svensson

 

 

· Tablå Håslöv 15

         · Tegskifteskarta  1765

 

         · Arrendatorer på 13

 

 

· Frälsegården

· Gälltoftens

· Isakens

· Gustav Nils

 

· Österblads

· Westes

 ·Birtens

 ·Månstorp