Textruta: 3) Charlotta g.m Major Steveni      4) Sven (förmyndare Å.j.Åge Jiens) 5) Nils Magister
 

Håslöv Nr. 15

 

1687              Åbo  Sven Mattsson                                                        Brand på   gården                                                                                                        en av de bästa i häradet

 

1719              Åbo Kerstin Svensdotter - g.m. Olof Sonesson  fr. Håslöv Nr.9

 

Barn

1)  Matts 1719                     g. m. T.E.enka på Ivö Hovgård

2)  Elna 1722                       g. m. fjärdingsman J.N. Ripa

3)  Måns  1725                    g. m.  ”prästänkan”i Össjö dotter till prosten Ring Fjälkinge

 

Präst i Åhus,Össjö, Hjernarp( med hjälp av Nils Svensson )

Måns förvärvade en ansenlig förmögenhet, som kom hans släktingar till godo.

Han köpte Håslöv                Nr. 11 och 13    från Ljungby

                                            Nr. 17                från Ehrenborg

                  Fjälkinge            Nr. 9                   från Maville

Textruta: Gåvor

 

                                                                                       Trued Abrahamsson (släkt)

                                                                                       (fr. Viby Nr.4, bror till Åke Nr.3)

 

4)  Nils                                Åbo i Balsby, gift 2 ggr

5)  Kersti                             g. m. Håkan Lasson Fjälkinge Nr. 23

 

6)  ”Åbo” Nilla    1743-1811                    g. m. Talemannen Riksdagsman Nils Svensson 

                                                                 1741-1814 (Bodde som änkling på Nr11)

dotter Kiersten                                            g. m.  Direktören J. Pettersson  Insp. på Karsholm

                                                   

                                                                                       Arvskifte

Barn               1) Carolina     g.m Löjtn. Lindahl                                      Nr. 11  (Auktion 1834)

2) Pehr           g.m. Betty Nobel (byter namn till Elde)       Nr. 13  (Hemmansklyvn.)


                      
                                                                                             Nr. 15,17
                     
 

1857              Auktion  Nr. 15 o 17           Ola Nilsson

1859              Avsöndring/Försäljning         Dragontorpet                       Anders Nilsson  Nr.16

1868              Nils Jönsson/ Hanna Göransdotter

1901              Hemmansklyvning Nr. 15 o 17

1902                            Ägostyckning Nr.17    23 lotter  (överlåtelse Göran Nilsson)

1903                            Ägostyckning Nr.15    47 lotter

1904                             

1905 ?           Återstående mark                 Mårten Svensson

 

1927 ?                                 åkermark       Listander Advokatbyrå 

äng delar        Håkansson  m.fl

                     

1967 ?           Avstyckningar tomter           Gullringens Husförsäljnings AB                  

 

 
 

Till försidan