VIBY i gamla tider

Om trädgårdsmästerier i byn

Bilder från Lindblads trädgårdsmästeri

Är det vårbruk på gång ?Bilden visar de nya växthusen med sina typiskt högt murade socklar. Bilden är antagligen från Anders Larssons tid. Blommor odlades men även gurka och tomater. Tekniken i gurkodlingen innebar att man fick byta jord varje år för att minimera sjukdomsangrepp och ohyra. I gurkbädden blandades jord och naturlig gödsel för att sedan leverera näring under hela säsongen. Det kan nog jämföras med det man idag kallar ekologisk odling.
Radodling av diverse kulturer Pannrum med väg och lähäck sett från Bröta-vägen känner många igen. Odlingsplatsen med vindskydd mot sandflykt var väl vald för sitt ändamål. Endast blodboken står kvar idag. Är det den som skymtar i bakgrunden?
Ebba på Lilla Torg Nog kunde det va dragit att stå vid ståndet hela dagen ibland. Lägg märke till Möllers bokhandel i bakgrunden
Lastbilen skall lastas. Olof har satt sig på fotstödet med Carl-Axel vid ratten. Det var mycket att packa och göra i ordning för att fylla torgståndet.
Anna och Gunhild bland melonbänkarna. 700  glasade bänkfönster krävde en stor insats av arbete. Innan det var dags att plantera de värmekrävande melon-plantorna hann man med att odla en del tidiga primörer såsom rädisor, sallad och många sorters plantor för utplantering på friland.
 

Tomatskörd från friland. Olof och Karl-Axel har många medhjälpare

 

Anna och Inga vid gurkhuset. Bulldoggen med valpar vill vara med i gurkhuset. Anna och Inga tycker nog att risken är stor för att deras lek skall göra skador i växthusen. Hundarna får stanna utanför. Bulldoggen var en duktig vakthund. Ibland kunde dock uppdraget tas något för nitiskt, vilket kunde gå ut över den  som passerade och icke hörde hemma på stället.

Försäljningen  skall snart  börja på Åhus Torg. Mariakyrkani bakgrunden
Växjö och Sölvesborg Ingick också i turschemat. Det blev långa dagar.
Trädgårdsmästare från Kristianstadbygden åker till utställningen i Stockholm 1953. Karl-Axel till höger.
 

Om trädgårds-mästerier

Rosenbergs

Hörnhem

Gunnar Månssons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsidan