VIBY i gamla tider                                                                                                                       BYAVANDRINGAR


 

Byavandring den 20 maj 2003 -  Utsiktsplats "Domarringen"

 

En av stationerna vid byavandringen i Viby var belägen i Håslöv vid domar-ringen och Fårabacken. I tre omgångar kunde jag från en blåsig utsiktsplats högt belägen vid den s.k. domarringen ge en liten historisk exposé över det stora tidssprånget mellan den senaste istidens spår i våra byar och den tid , då byns ungdomar ibland hade Fårabacken som fest- och dansplats.

Tankar och funderingar kretsade kring alla stenar och deras ursprung, isens
transportförmåga, m.m. Hur var det att blicka ner från höjderna runt stendösen och de andra forntida lämningarna mot den havsvik, som fyllde det vi nu kallar Kristianstadsslätten? Här uppe fanns alltså de boplatser, som för 7-8 tusen år sedan utgjorde starten för mänsklig verksamhet i vår bygd.

För över 1000 år sedan kom kristendomen till Skåne. Kyrkor började byggas och ersatte efterhand de kultplatser, som hedendomen haft. Vår nuvarande kyrka, som kanske haft en träkyrka som föregångare, byggdes och fick på 1700-talet det mäktiga torn, som syns vida omkring, inte minst från dagens utsiktsplats.

Där vi står kan vi också notera den delvis rösade gränsen mellan Viby och Håslövs byar, med Viby n:r 7 (Kaanans) och Håslöv n:r 8 (Petersborg). Vi kan också se Håslöv n:r 9 (Bodelas) och kan då tänka oss hur det kunde ha varit att vid laga skiftets genomförande bli hänvisad till att bygga upp gården på nytt allra längst ut i norra hörnet av Håslövs marker. Där uppe har vi ju det s.k. treriksröset mellan Håslöv, Hammar och Fjälkinge. En liten spets av Bodelas åker hamnade som en tre-hörning norr om nuvarande E 22, när den vägen sträcktes vid slutet av 30-talet.

När Fårabcken började nyttjas som festplats kan vi väl inte säga säkert, men från tidigt 1900-tal har vi säkra noteringar om dans och firande på backen, inte minst vid midsommartid. Åtskilliga av våra vandrare hade egna minnen från platsen. Den senaste (och sista?) gången, som det förekom aktivitet av nöjeskaraktär var när idrottsföreningen arrangerade ma j bål här uppe.

När den sista gruppen passerat "min" station var det dags för återsamling på gamla idrottsplatsen för vidare transport till "Granebacken " mellan Viby n:r 5 och det andra n:r 7 vid Gravhöga ("Gråhöja") där vi hade en verkligt mysig stund runt Ingers och Lasses grill.

 

Byavandringar

Byavandring Kvarnäs 30 maj 2002

Byavandring den 30 maj 2002 - Station Härfågeln

Byavandring den 30 maj 2002 - Station Fiket

Byavandring Södra delen av Viby by   20 maj 2003

Byavandring

Viby by 20 maj 2003

 

 

 

 

 

 

 

 


Arne Svensson

Till registersida