VIBY i gamla tider                                                                                                                  BYAVANDRINGAR


Byavandring den 30 maj 2002 - Station Fiket

Rapport från station ”Fiket med omgivning”

De tre grupper, som varvades under vår andra vandring i byn, denna gång åter i Håslöv, bestod vardera av mer än 20 personer. Intresset och entusiasmen var inte att taga fel på, och styrelsen kunde än en gång konstatera, att den är på rätt väg, och att intresset för föreningens aktiviteter kommer att hålla sig starkt lång tid framöver.

På min lott föll att vara guide vid den absoluta knutpunkten i Håslöv. Med utgångspunkt i Johannehems allé kunde jag berätta , att vi stod mitt emellan Håslövs gårdar nr 8 (Petersborg) och nr 16 (Johannehem), där dessa var placerade fram till dess att lagaskiftesreformen av 1827 kom att omgestalta byn på ett genomgripande sätt.

En redogörelse för den medeltida gårdsplaceringen av de övriga gårdarna i Håslöv följde och en del frågetecken kunde rätas ut om vägarnas sträckning i äldre tid. Många av ”vandrarna” gav efterhand ur minnet detaljer om hur man upplevde byn på sin tid. Vägar och stigar i byn har ändrats eller försvunnit; de båda stigarna från bränneriet till Håslövs boställe och den från ”Åge Jins” till Kämpabacken har varit
borta i många år Andra stigar, som mina föräldrar berättat om, försvann långt tidigare. Asfalteringen och dragningen av den väg genom byn, som nu heter Byholmsvägen, rakt fram från ”Jonsas” över backen förbi ”Läckra ting i Viby” ned till Strömbergs ägde rum alldeles i slutet av 30-talet. Förbättringen av vägen och påläggning av nya bärlager medförde att den höjdes kraftigt; varför skulle annars Göranssons och kringliggande hus ligga så långt under vägbanan?

Göranssons café med Anna och framförallt sonen Torsten lockade självklart genom historierna om och av den legendariske sanningsälskaren till ett antal glada skratt. ”Café Väntas” betydelse för byns ungdomar kunde inte nog betonas. Lördagskvällar och nätter var fiket den självklara stationen för avfärd till traktens nöjesplatser och hemkomsten därifrån. Det var aldrig tomt under övriga veckodagar heller.
För idrottsföreningens laguttagningar med dess förväntningar var fiket också givet. Under lugnare, perioder kunde man följa de spännande schackpartierna mellan framförallt Torsten och Albin. Runt ”vrian” fanns dessutom ett antal verksamheter, som bidrog till att man kan säga, att här var byns centrum, vad sen folket runt Gustav Adolfs torg än menar. En affär, Skölds skrädderi, Carl Nilssons smedja, Ivars bageri, likkistfabriken, bränneriet, järnvägsstationen med tåg, post, betor, bioresor om söndagskvällar, Rosenbergs förnämliga hantverksmässiga blomsterproduktion, Lennarts kiosk…..
Många bidrog till att minnena och historierna kom fram. Vi var övertygade om, att vi trots många inlägg endast skummat lite på ytan av allt det, som skulle kunna sägas; 40 minuter är ju i detta sammanhang egentligen ingenting.

Med tankar på en fortsättning från station ”Håslövs centrum”


Byavandringar

Byavandring Kvarnäs 30 maj 2002

Byavandring den 30 maj 2002 - Station Härfågeln

Byavandring Södra delen av Viby by   20 maj 2003

Byavandring

Viby by 20 maj 2003

Byavandring Domarringen

20 maj 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Svensson

Till registersidan