VIBY i gamla tider                                                                                                               BYAVANDRINGAR


 

Byavandring den 30 maj 2002 - Station Härfågeln

 

Dagcentralen Härfågeln stod inflyttningsklart åren 1988-89. Föreståndare och drivande kraft på Dagcentralen var Britt-Marie Borendahl. Det var hemtjänsten som hade ansvaret över centralen de första åren och har fortfarande sitt utgångsläge härifrån.

Sedan 1995 är det Omsorgen som är huvudansvariga. Hit kommer nu från olika platser tio till femton personer med olika funktionshinder för olika aktiviteter såsom bakning och mat-lagning. Även gymnastik, sång och musik, högläsning och bingo står på programmet. Vi är cirka 6-8 personer som hjälper till efter tid och förmåga.

Centret har bytt namn från Härfågelns Dagcentral till Härfågelns Aktivitetshus.

Vidare kan nämnas, att för cirka 10 år sedan bildades en sånggrupp som fortfarande är aktiv även om antalet deltagare minskat på grund av sjukdomar och av åldersskäl.

Vid samma tid bildades en bouleklubb som fortfarande är aktiv med ett 30-tal spelare, som också har utbyte med andra klubbar.

 


Byavandringar

Byavandring Kvarnäs 30 maj 2002

Byavandring den 30 maj 2002 - Station Fiket

Byavandring Södra delen av Viby by   20 maj 2003

Byavandring

Viby by 20 maj 2003

Byavandring Domarringen

20 maj 2003

 

Herbert Sjöstedt

Till registersidan