VIBY i gamla tider                                                                                                          BYAVANDRINGAR


Byavandring och korvgrillning på Håslövs ängar den 9 maj 2001

Initiativet till kvällens övning hade tidigare tagits av Sven-Arne Ström och inte mindre än 71 personer deltog denna underbara vårkväll med helt klar himmel och behaglig temperatur. Drygt hälften hade tagit sig ut till P-platsen vid ”hölmagrinden” per cykel, glädjande för den totala energibalansen.
Det stora antalet deltagare medgav utan vidare en uppdelning i två grupper, ledda av Sven-Arne Ström resp. Hasse Månsson. Man gick var sin väg ut mot fiskehamnen och fågeltornet, varefter grupperna bytte anförare under tillbakamarschen.
Utmed ”stora” vägen fanns till deltagarnas förnöjelse 12 frågor i en tipstävling med anknytning till kvällens program. Som utslagsfråga nr 1 fungerade en flintasten från Fårabackarna, som man skulle bedöma vikten på. Fråga 2 var att gissa avståndet från ”hölmagrinden” till Viby kyrktorn.
Rundvandringen som tog ca 1½ timme gav många trötta ben men endast någon behövde med anta erbjudandet om bilskjuts för tillbakafärden.
På parkeringsplatsen hade Britt och Bengt Landin samt Per Anders Persson för Länsförsäkringars debetkonto laddat upp med grillkorv och tillbehör inkl. dricka, allt perfekt välsmakande för de hungrande och törstande vandrarna.
Tipstävlingen rättades och fem vinnare hade prickat in alla tolv svaren, varför flintastenens vikt blev avgörande för rangordningen. Priser, skänkta av företag med anknytning till Viby delades ut och befanns räcka även till de bästa med elva rätt.
Som tack för allt frivilligt köksarbete under vårens sammankomster överlämnades en blomma till Inga-Lisa Johannesson. En likadan blomma skall senare överlämnas av Sven-Arne till Inga-Brita Lundblad, som för kvällen
anmält förhinder att deltaga.
Än en gång hördes samstämmiga röster om att det varit en trevlig kväll och på alla de närvarandes vägnar framför jag här ett tack till Sven-Arne och Hasse samt till Länsförsäkringar, som på föredömligt och trevligt sätt berikat vår övning.
 

Minnesantecknare Sven-Olof Månsson.

 

 

Rapport från byavandringen den 30 maj 2002
Den här dagen förändrades vädret bara några timmar före utsatt samling vid boulebanan vid sidan om Grönängen. Här kunde vi parkera, vi hade nära till ett av kvällens besöksobjekt och här skulle vi avsluta med korvgrillning.

Ca 80 personer hade slutit upp denna fantastiskt fina försommarkväll. De tre besöken var förlagda till Härfågelområdet, till 50-talets kultplats i Viby, dvs. Vrian med fiket samt till Kvarnäsängarna där mycket förr i tiden hände. Kvällens ciceroner var Herbert Sjöstedt, Arne Svensson och Sven-Arne Ström, vilka således hade att handleda vardera tre grupper under kvällen.
Ciceronerna har sammanfattat sina berättelser i bifogade rapporter.

Peter Svensson hade tänt på kolgrillen i lagom tid så att utspisning kunde ske i takt med att grupperna återvände till samlingspunkten.

Denna gång lämnade tre företag med rötter i byn ekonomiska bidrag. Det var Viby-teknik, Kristianstads Eternellodling och Industritvätten Rent i Åhus. Till dessa tre sponsorer framför vi föreningsmedlemmarnas tacksamhet.
Så gick det till när 162 korvar   med bröd och dricka förtärdes. Vi hade annonserat "två korvar per man", så om alla fullgjorde sin skyldighet var vi 81 personer närvarande.

Kvällen avslutades med några kommentarer från kvällens ciceroner.

Till sist läste Herbert Sjöstedt ett par korta berättelser på bygdemål, vilket var mycket uppskattat.
Sven-Olof Månsson

 

2002

Byavandring den 30 maj 2002 - Station Fiket
 

Byavandring Kvarnäs 30 maj 2002

Byavandring den 30 maj 2002 - Station Härfågeln

 

Rapport från byavandringen den 20 maj 2003

Anmälningarna hade gett ett 75-tal deltagare, varför vi från arrangörshåll som vanligt var helt tillfreds med läget. Vi visste också att Inger o. Lasse Pettersson hade förberett, med hjälp av Per-Anders Persson (dessutom kassör i styrelsen) både transporter till grillplatsen Granebacken och runt själva grillen.
Det är ju för väl att vi i inbjudan angett "Samling från kl 17.30". Redan vid detta klockslag hade deltagare strömmat till. Halvtimmen fram till kl 18.00, då programmet började, fylldes av gruppvisa samtal i olika formeringar, för stunden bildade och efter hälsning och några ord lika fort avslutade igen.
Som Sven-Arne Ström så många gånger frågat sig: "Är det detta som är Viby-andan, att under så enkla former kunna ha sådant utbyte av varandra, att verkligen känna glädjen av att träffas igen ?" Ja, något speciellt måste det vara och i vilket fall, för oss i styrelsen betyder det allt att kunna tolka detta som ett gensvar på våra blygsamma ansträngningar.

Kl. 18.00 delade vi snabbt in oss i tre grupper, en till Domarringen med Arne Svensson, en till det nya Naturvårdsområdet (P-platsen i Sexinga-viken) hos Sven-Arne Ström samt Backen vid Vibyholm hos Sven-Olof Månsson. Kvällens teman kan kallas Stenåldersruiner och andra Sten-formationer, Det nya Naturvårdsområdet samt Håslöfs och Wiby byar under trehundra år.Efter en halvtimmes genomgång på varje ställe förflyttades gruppen till nästa begivenhet. När så programmet var fulländat återsamlades vi vid Gamla Idrottsplatsen för transport med traktor och vagn ut till Granbacken. Trots malör med en punktering på en av "apburarna" (som snabbt ersattes av en rejäl 10-tonnare) flöt allt som smort.
Korv med tillbehör smakade fantastiskt gott, alla var glada, miljön på Granebacken väldigt tilltalande och kvällen var solig och varm utan regn.
Kvällens sponsorer avtackades (Lasse Petterssons Reperationsverkstad, Kjell Ljung Skrot och Metall, Vibypotatis och Kanaans Gård) och ett lika stort tack till Inger, Lasse, Håkan och Per-Anders för fina arrangemang. Vi hade varit 86 personer runt korvgrillen.
Kurt Jakobsson framförde ett tack till styrelse och tyckte sig kunna särskilja en speciell och tilltalande (Viby-?) anda vid mötena, som han uppskattade mycket.
Styrelsen tackade och passade på att lämna lite information och även ställa några frågor inför Hemvändardagen.
När så fukten kröp allt längre in innanför västen framåt niosnåret, avslutades mötet medan värmen och humöret ännu var på topp.


2003

Byavandring Viby by 20 maj 2003

Byavandring Södra delen av Viby by

20 maj 2003

Byavandring Domarringen

20 maj 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof Månsson

Till registersidan