VIBY i gamla tider


Rapport från årets första medlemsmöte i Församlingshemmet

Efter en blygsam start på anmälningarna till föreningsmötet den 6 februari på hemsidan formligen forsade namnen in under veckloslutet och måndagen så att församlingshemmet blev i det närmaste fullsatt även denna gång. Härligt! Speciellt glädjande var att vi bland besökarna kunde registrera ännu några nya medlemmar.

Kvällen upptogs till största delen av en redovisning av hur styrelsen tänker sig arbetet med att göra en genomgripande kartläggning av vilka byborna var, och vilka arbeten man hade i och utanför byn omkring 1950. Vi har tidigare kunnat konstatera, att en visning av foton i samband med redogörelser ger upphov till livliga diskussioner och inlägg från de församlade. Så också denna gång. Tack vare medlemmarnas beredvillighet att ställa foton till vårt förfogande har vi ett stort arkiv att ösa ur. Ett sus gick genom salen, när ett foto med toffelmakare Nils Nilsson dök upp på duken, inkommet så sent som i måndags kväll.

Ett par gamla fotografier på en familj runt ett sedan ett par år rivet hus på Brötavägen överlämnades och kommer att berika våra samlingar.

Att vi stannat inför tiden runt 1950 motiveras av att vi då stod inför en brytningstid. Samhället kom under tiden därefter att radikalt förändras, inte minst ekonomiskt. Det s.k. välfärdssamhället var på väg, näringslivet omdanades; som ett exempel kan nämnas hur mekaniseringen av jordbruket totalt förändrade förutsättningarna för denna näringsgren.

Vi har framför oss ett stort arbete, och med jämna mellanrum bland andra program kommer bit efter byn att kartläggas och redovisas. Årets första möte avslutades med en film från Håslövs boställe. Mycket uppskattat.

Innan vi begav oss hemåt kallades Inga-Lisa och Bita in för att ta emot välförtjänta applåder för deras härliga insatser i köket.

Nästa gång vi träffas står föreningens årsmöte på programmet. Med hjälp av bilder och filmer fyller vi den kvällen med en återblick på föreningens olika aktiviteter sedan starten år 2001.

Vi tackar för denna kväll

Arne