VIBY i gamla tider                                                                                   Om trädgårdsmästerier i byn


 

Gunnar Månssons Handelsträdgård

Villan byggdes 1938-39 där Gunnar odlade i drivbänkar. Honungsmelon, dill och andra grönsaker sålde Gunnar till torget i Kristianstad.

Samtidigt arbetade Gunnar på Långebro Gjuteri.

För att få vatten slogs ett spett ner till en vattenåder som Gunnars svärfar tagit ut med slagruta. 10 år senare borrade man 90 meter ner. Då brunnen sinade dämdes bäcken upp, (denna rann utanför). Sen bar de vatten i hinkar för att vattna.

1941 började Gunnar med hjälp av släktingar bygga första växthuset. Pannrummet byggdes av rivningsvirke från en lada som låg mellan Norrevång och Legeved. Ladan fick Gunnar själv riva ner. I ladan låg sex cyklar som Gunnar satte ihop till två mindre bra cyklar.

Gunnar började odla gurka, tomat, cyklamen och begonior, Han drev fram lökar till jul och påsk, såsom tulpaner och påskliljor, lövkojor odlades före tomatsäsongen.

Onsdagar och lördagar stod Gunnar på torget, han hade torgståndet utanför nuvarande Sandelins.

Vid senare tillfälle köpte Gunnar tomt av grannen Karlsson. Där byggde Gunnar ett växthus som dubbelblock, samtidigt installerades  stokereldning, en helautomatisk panna som skruvade in kolen från en cistern som tog 3 kubik kolstybb.

Sen började Gunnar odla fresia, Gunnar och en odlare i Svedala vars namn var Börts. De var de första i Sverige som köpte in frö från Holland som de drev fram plantor av. Detta frö var väldigt kostsamt och arbetsbetungande. Denna odling var en stor chansning som Gunnar gjorde. Genom fröfresiaodlingen drev Gunnar fram en egen stor gul fresia. Denna framtagning såldes sedemera till Weibulls.

Med tiden sålde Holland fresialökar.

Fröet såddes i januari. Plantorna skolades i lådor inne i växthuset. På vårkanten planterades de om i ”silla-lådor” som man körde ut. Innan frosten kom kördes ”silla-lådorna” in i specialkärror. Fresian hade sedan en försäljningstid på 2 månader.

I början av 50-talet lät Gunnar uppföra ett för den tiden mycket modernt växthus med automatisk bevattning. Glasningen utfördes av handbollsspelaren Stockenberg som hade Glasmästeri intill Sporthallen i Kristianstad. Här odlade Gunnar gurka och tomat. Produkterna såldes till Partihallarna i Helsingborg.

Blommorna såldes runt om i Sverige och skickades på järnvägen. Annonsering skedde i tidningen Viola.

Trädgårdsmästeriet såldes 1964 då Gunnar gick bort endast 52 år gammal.

Under alla år arbetade Gunnars hustru Anna vid hans sida, även dottern Anna-Greta och sonen Rolf fick hjälpa till.

 

Om trädgårds-mästerier

Lindblads

Rosenbergs

Hörnhem

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nedtecknat av Rolf Månsson

Till registersidan