VIBY i gamla tider

HÅSLÖV 15

Håslöv 15 Mejeristagården ( 15/16 mtl) = Huvudfastigheten

(+ Håslöv nr 7 och 11 innan delningen)

Hus nr

År

Ägare:

Född

Församling

Infl. från

Gift

Utfl. till

Död

Anm.

  13-

55

 

 

 

56-57

 

 

 

 

58-

 

 

 

 

 

 

 

 

1905- 30

 

30-

Nils Svensson

 

Direktör Jacob Pettersson

Direktörska Kerstin Pettersson

Son Sven

Dott. Carolina Nilla

Äges av fru direktörskan? Alma Nilsson i Lyngsjö.

Göran = ändrat

Enkan Kerstina Pettersson

Åbo Ola Nilsson

Åbo Nils Jönsson

Hustru Hanna Göransdotter

Son Jöns

Dott Anna Nilsson

Son Göran Nilsson

Dott Elna

Dott Elna

Åbo Mårten Svensson

H. Paulina Nilsson

Son Sven Joel

Ägare: Adv. Listander

1741

 

1757

1779

05

11

 

 

 

1779

33

39

46

67

69

71

76

78

65

67

1906

Håslöf

 

Krubbemölla?

Håslöf

?

?

 

 

 

Håslöf

Everöd

Åhus

Everöd

Wiby

"

"

"

"

G.Adolf

Önnestad

G. Adolf

 

 

Oppma 16

 

 

 

 

 

 

? 58

Everöd 63

Everöd 66

 

*) Falk 98

 

 

Rinkab 05

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

 

 

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

V.Sall 05

" 04

Karlskr 04

V.Sall 04

 

 

"Linds"30

"

Canada 28

15

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

67

 

77

86

 

Döffbarn?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) I Falköping 1 år 97-98

Håslöv 15 "Erikssons affär"

Hus nr

År

Ägare:

Född

Församling

Infl. från

Gift

Utfl. till

Död

Anm.

1

45-99 Torpare Carl Gustaf Nilsson

H. Sissa Jönsdotter

Dott.Carna

Dott. Anna

Son Nils*

Son Jöns

Dott. Nilla

Dott. Hanna

Sold. Nils Carlsson Möller*

Hustru Elsa Olsdotter

Son Ola*

Dott Hanna

Son Jöns

Dott Nilla

" Anna*

" Carolina

" Carolina

02

13

35

44

47

49

51

54

47

42

70

72

75

77

79

82

84

Tvååker

Wiby

"

"

"

"

"

"

Wiby

Raflunda

Wiby

"

"

"

"

"

"

Åsum 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

Rinkaby 54

 

Krsd 67

 

 

 

 

 

 

 

Krsd 94

95

 

 

 

69

56

62

 

 

 

 

 

 

 

82

(Heter i 63-75års kortserie Gatehus nr 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90-99

 

 

 

1906

-

 

 

 

 

 

 

Arb. Ola Möller*

Hustru Johanna Bengtsdotter

Son Martin

" Otto Alfred

Dott. Ida Beata

Skom. Anton Wilh. Malmberg

H. Anna Möller*

Dott. Vanda Adelia

Dott. Wilma Alice

 

Skom. Anton Wilh. Malmberg

H. Anna Möller*

Dott. Vanda Adelia

Dott. Wilma Alice

Son. Verner Arnold

Dott. Dora Amalia

Egare Aug. Liljeqvist

Handelsbitr Hanna Elvira Berg

" Anna-Karin? Larsson

Ny ägare:

Handl Algot Eriksson

H. Mathilda Persson

Son Ingvar

Dott Kerstin

70

67

92

94

96

82

79

06

09

 

82

79

08

09

11

14

 

99

00

92

92

28

31

Wiby

Österslöf

Wiby

"

"

S. Sandsjö?

G. Adolf

Krsd

G. Adolf

 

S. Sandsjö?

G. Adolf

Krsd

G. Adolf

"

"

 

Maglehem

Österslöv

Gammalst.

T.Ljungby

"

"

 

 

 

 

 

Krsd 06

"

"

 

 

Krsd 08

"

"

 

 

 

 

Rinkab14

Åsum -23

In byn 27

91

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

26

Tomt nr 41

År?

 

 

 

Krsd 07

 

 

 

 

Krsd 14

"

"

"

"

"

 

Nosaby

T.Ljung-27

 

92

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter från Krsd 08-14