VIBY i gamla tider

HÅSLÖV 15

Håslöv 15 "Noréns"

Hus nr

År

Ägare:

Född

Församling

Infl. från

Gift

Utfl. till

Död

Anm.

Tomt

Nr 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904

-

Kvarnarb Fritz Norén

H. Pernilla Andersdotter

Son Karl-Axel

" Emil Alexander

" Otto Wilhelm

" Fritz Anton

Dott. Frida Paulina*

Emma Karolina

Enkan Anna Norén

Dott. Frida Paulina*

Son Fritz Anton*

1866

1868

1890

1891

1894

1900

1906

1910

1838

1906

1900

Stora Malm

G. Adolf

"
"
"
"
"
"
?
"
"

 

In byn -04

"

"

"

"

"

 

 

Oppm.-04

Krsd 23

Göteb. 30

 

89

14

 

Gnesta 14

Stockh. 23

Malmö-15

Göteb. 25

Krsd 20

" 32

 

 

31

30

1916

1978

1916

 

 

08

 

Begravd i Viby

 

 

 

 

Enka efter husä. Ola Persson

Håslöv 15 "Ola Lars"

Hus nr

År

Ägare:

Född

Församling

Infl. från

Gift

Utfl. till

Död

Anm.

Tomt

Nr 10

  Ägare Sven Olsson*

Ola Larsson

H. Elna Nilsson

Dott. Hanna

Son Ivar

" Sven Olsson *

Karl-Axel Norén

H. Hanna Olsson*

Son Hans Axel

Albin Karlsson

H. Helga Persson

Dott. Brita Inga Paulina

Sven Olsson*

H. Selma Jakobsson

Son Sture

" Gösta

Dott. Linnéa

Son Nils

Dott. Helga

Son Algot

49

53

91

96

81

90

91

15

00

99

25

81

91

12

15

18

20

24

35

 

Rinkaby

Maglehem

Rinkaby

Fjälkinge

Rinkaby

G. Adolf

Rinkaby

Södermandl

 

G. Adolf

"

"

 

Rinkaby

Mjellby

G. Adolf

"

"

"

 

Fjälki.-07

"
"
"

"

Söd-m -15

"

"

 

In byn 25

"

 

 

 

Mjellb -12

80

 

 

 

14

 

 

25

 

 

12

 

 

 

Söderm. 14

In byn 14

 

 

In byn 25

"

 

In byn 26

"

"

 

 

 

Önnest. 31

 

1922

1923

 

 

 

1916

 

Håslöv 15 "Katta-Annas"

Hus nr

År

Ägare:

Född

Församling

Infl. från

Gift

Utfl. till

Död

Anm.

Tomt

Nr 09

1902

-

Jöns Bengtsson-Wennerholm

H. Elna Larsson

Dott. Hilda Theresia

Dott. Berta Linnea

Son Karl Rudolf

Son Alfred Wilhelm

Dott. Ester Emilia

Son Henning Valfrid

Mats Olsson

H. Elna Nilsson

Son Ernst Mauritz

   "    Kurt? Gunnar Bertil

   "    Ove Herbert

Skom. Axel Rosenberg

Fröken Anna Persson

65

69

94

96

98

00

02

04

84

86

10

13

16

63

77

Ifö

Tr. Ljungby

Nosaby

"

"

"

"

G. Adolf

 

G. Adolf

"

"

"

"

 

Broby

Gumlösa

Nosaby 03

"

"

"

"

"

"

 

 

In byn 18

"

"

"

"

 

Krsd 23

"

91

 

 

 

 

 

 

 

09

Everöd -18

"

Skepplö 10

Krsd -17

In Byn -13

Fjälk. -15

Everöd-18

"

 

Nosaby 23

"

"

"

"

 

Krsd 27

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Katta-Anna"

Håslöv 15 "Kitte-Bonnas"

Hus nr

År

Ägare:

Född

Församling

Infl. från

Gift

Utfl. till

Död

Anm.

Tomt

Nr 15

1903

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1930

Skom. Bonde Nilsson

H. Ingrid Andersson

Dott. Anna Maria*

Hennes oäkta son Karl Ragnar

Son Karl Alfred

" Bernhard Theodor*

Dott. Ida Elvira

" Martha Gunhild

" Elsa Frideborg

Hyresvärd: Ingrid Andersson

Bernhard Theodor*

H. Ester Karlsson

Dott. Asta

" Edith

Dott. Anna Maria*

Dott. Ruth Ingeborg

Son Emil Sigfrid

Järnarb. Ernst Karlsson

Hustru Selma Nordgren

Dott Kalli

Son Per

Dott Thyra

Son Harry

" Bror

Dott Anna Maria

" Elsa Ingegerd

Ägare Bernhard Bondesson.

Bernhard Theodor*

H. Ester Karlsson

Son Arvid (Tvillingar)

" Folke "

Dott. Maj-Britt

Son Karl-Axel

Dott. Ulla

" Anna-Karin

Dott. Asta

" Edith

68

62

89

08

91

93

00

02

03

93

93

14

16

89

11

12

87

94

14

16

18

20

24

26

28

 

93

93

18

18

 

 

 

14

16

Nosaby

Österslöv

Nosaby

G. Adolf

Nosaby

"

"

"

"

 

G. Adolf

Skatelöv

G. Adolf

"

 

Nosaby

Vinslöv

G. Adolf

 

Skatelöf

Fjälkinge

"

G. Adolf

"

"
"
"
"

 

 

G. Adolf

Skatelöv

Nosaby

"

"

"

"

"

G. Adolf

"

Nosaby 03

"
"
"
"
"
"
"
"

 

Nosaby 11

Skatelö-14

 

 

 

Perstor-16

"

"

 

In byn 20

"
"
"
"

"

" 26

"

 

 

Nosaby 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

17

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

Sundby. 22

Krsd 04

Marka.-10

Göteb. -18

Nosaby -04

 

Göteb. -20

Landskr-19

 

Nosaby 16

"

"

"

Krsd -17

"

"

 

In byn 30

"
"
"
"
"
"
"
"

   

Hem igen 07 – Markaryd -10

Nosaby 04-09. Ö. Herre10-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyttade inom byn samma år – åter tillbaka som hyresgäst hos Ingrid år 1926

 

 

 

 

 

Fortsättning sid. 23

Fortsättning från sid. 22

Håslöv 15 "Sven Jöns"

Hus nr

År

Ägare:

Född

Församling

Infl. från

Gift

Utfl. till

Död

Anm.

Tomt

Nr 16

1902

-

Johan Löfqvist

H. Ingrid Lilja

Dott. Hanna

" Anna

Son Axel

" Sven Albin

" Thure Gottfrid

" Anders Wilhelm

Arb. Sven Jönsson (Sven-jöns)

H. Johanna Karlsson

Dott. Ruth

Son Nils Albin

75

75

99

01

03

04

06

08

75

73

1907

1909

Kronob.län?

Tr. Ljungby

Rinkaby

"

G. Adolf

"

"

"

 

Örkened

Wånga

Gust Adolf

"

Rinkab 03

"

"

"

 

 

 

 

 

In byn -09

"

"

"

99 In byn 09

"

"

"

"

"

"

 

 

 

 

 

 

08

 

Håslöv 15 "Nyströms"

Hus nr

År

Ägare:

Född

Församling

Infl. från

Gift

Utfl. till

Död

Anm.

4 i 56-

63 års

 

 

 

 

 

 

 

 

6 +

5 ä 6

31-

63

 

 

 

 

 

 

 

 

63-99

Sven Persson

H. Svennborg Jönsdotter

Husman Truls Larsson

H. nr 1 Anna Svensdotter?

H. nr 2 Elna Jönsdotter

(1:a giftet) son Sven

son Nils

son Per

dott. Marna

( 2:dra giftet) son Anders

son Nils

son Lars

dott. Anna

Murare Sven Trulsson

 

Murare Sven Nyström*

Hustru Olu Jonsdotter

Son Nils*

Son Jöns

Son Theodor (tvillingar)

Dott. Anna (tvillingar

" Mathilda*

" Gunhild

Son John

Inhysta: Truls Larsson

H. (nr 2) Elna Jönsdotter

(1: a giftet) dott. Marna

( 2:dra giftet) son Anders

son Nils

son Lars

dott. Anna

1777

1775

15

10

30

41

42

44

48

54

57

59

62

41

 

40

45

74

76

79

79

81

84

85

15

30

48

54

57

59

62

Wiby

Österslöv

Krogstorp

Håslöf

Rinkaby

Håslöf

"

"

"

"

"

"

"

"

 

Fjelkinge

Wiby

"

"

"

"

"

"

"

Krogstorp?

Rinkaby

"

"

"

"

"

Östersl 06

Ifetofta 38

Hås13 å53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

 

 

 

 

Viby7 år56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinkaby 91

 

 

 

 

 

 

Amerika68

Malmö 68

Amerika73

"

 

 

52

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

64

 

 

 

(heter i 63-75års kortserie Gatehus nr 5)

Detta hus borttagit -

Nytt – se nedan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fången i Amerika 73 !!

 

Fortsätt sid. 25

Fortsättning från sid.24

Nytt och nya ägare 90- Husäg. Jöns Persson

Hustru Hanna Olsdotter

Fosterd. Helfrida? Nyman

50

58

97

Rinkaby

Esphult

Krsd

 

Hbg 04

89 In byn 05

"

"

   

Håslöv 15 "Nyströms"

Hus nr

År

Ägare:

Född

Församling

Infl. från

Gift

Utfl. till

Död

Anm.

Tomt

nr 8

1902 Gustaf Klein

Dott. Agda Sofia

F. artilleristen Nils Nyström*

H. Elna Larsson

Dott. Olga

Son Erik

Murare Sven Nyström*

Enkan Mathilda Ström*

Mathildas son Sven Artur

38

87

74

81

11

13

40

81

09

Kågeröd

Krsd

 

G. Adolf

Oppmanna

G. Adolf

"

Fjelkinge

G. Adolf

Malmö

Krsd 02

"

 

In byn 03

?

 

 

In byn -15

Malmö 12

"

 

 

03

Krsd 03

"

 

 

Krsd 31

 

 

 

 

 

 

15

Kan ha samröre med Gatehus nr 5 i 63-75 års kortserie, se ovan.