VIBY i gamla tider                                                                              Om trädgårdsmästerier i byn


 

HÖRNHEMS HANDELSTRÄDGÅRD                                                                    OCH DESS UTVECKLING TIDEN 1928 – 2004

Efter några års praktik hos Larsens Handelsträdgård (senare Lindblads) och på Råbelöfs gods kände Johan och Hilda Svensson föra att starta företaget Hörnhem. Det var 1928 och Johan hade köpt in 10.000 m² mark av sin moder, Bengta Olsson.

Det började med ett litet antal bänkfönster och även bygget av bostaden påbörjades, den blev färdig för inflyttning till midsommar när bröllopet stod och Hilda flyttade ut till Viby. Produkterna som odlades såldes på Lilla Torg i Kristianstad och transporterades dit med häst och vagn.

1930 byggdes det första växthuset, 3,5 x 30 m för odling av slanggurka, samt ett pannrum.1933 kom nästa växthus, på den tiden ett stort sådant, 6 x 60 m, för odling av tomat. Uppvärmningen var med koks och ved, det fanns inga cirkulationspumpar på den tiden så alla värmerör var väl tilltagna för självcirkulationen.

En liten lastbil ersatte hästen för transporten till torget fram till kriget bröt ut, då Express och Stadsbud hämtade onsdagar och lördagar. Till hjälp anställdes det trädgårdsarbetare, en av dem Kurt Gustavsson (Skott), var väl känd i byns idrottsförening och kabaréer, han var anställd 1937 - 1944.

Under krigsåren var det ransonering på bränslet koks, man fick bara en viss tilldelning, även ved var det tidvis svårt att få tag i, det eldades t om med stubbar. All import av frukt och grönsaker var stoppad så de svenska produkterna var primörer för konsumenterna på våren.

1942 kom nästa tillbygge, ett växthus 6 x 42 m för tomater och två växthus 3,5 x 30 m för gurka. Byggare av växthusen var Ola Ström som anlitades av de flesta trädgårdsmästare i byn. Marken andra sidan vägen inköptes, 5000 m² av skomakare Stark. På friland odlades alla sorters grönsaker.

Assar Karlsson anställdes 1945 och stannade i företaget i 36 år fram till sin pension. Berta Ström, Gunborg Lindvall, Anna-Lisa Persson var trogna anställda i många år. Viby pojkar som Gunnar Nilsson, Börje Karlsson, Göte Hansson, Arvid och Folke Bondesson och Bror Ljunggren har varit i trädgården i kortare perioder.

I slutet av 40-talet började blommorna sitt intåg i företaget, 1948 – 1950 slopades bänkgården och det byggdes två växthusblock med bänkfönster som tak för odling av fresia och vårblommor samt sommarplantor. Tomater och gurka ersattes av Julbegonia, cyklamen och andra krukväxter. På friland odlades allt mer blommor som Dahlia och Chrysantemum.

Under 50 –talet började förändringen så smått, ved och kol ersattes med olja, cirkulationspumpar kopplades in, torghandeln lades ner. Jag själv slutade skolan under hösten 1951 och började på allvar 1952 i företaget. Under 50 – talet inarbetades en bra kundkrets på blomstersidan och specialiseringen påbörjades.

Efter militärtjänst och giftermål 1959 ingick jag i bolag med min far, 1964 övertog jag och min hustru Eeva företaget som då bestod av 1800 m² växthus. Samma år byggdes ett växthus mellan de äldsta på 10 x 55 m.1967 byggdes en ny panncentral placerad mitt ute på området och de stora ombyggnationerna började på värme, luftning, automatik som styrdes med tryckluft.

Lindblads

Rosenbergs

Gunnar Månssons

 

 

 

 

 

 

 

 

1976 började rivning av växthusen som byggdes 1948 – 1950, 600 kvm som byggdes ihop med panncentralen och utökades till 1100 m². 1979 var det dags igen med byggnation, ett 12 x 35 m och ett 4 x 60 m som sambyggdes med 1972 års växthus. Man ville inte ha några ytterväggar på grund av energikostnaderna. 1981 var det dag för växthusen som var byggda 1930 – 1964 att ge vika och ombyggdes till ett hus på 1800 kvm i plexiglas med rullbord, ebb och flodbevattning, energiväv i tak och väggar. 1984 byggdes de 1800 m² som var byggda 1972 om till samma som 1981 års bygge.

1992 var vi tvungna att bygga till 1500 m² efter att jag fått köpa till mark norröver. Personalen hade från 1984 och fram föryngrats, AnnaLena och Per Larsson började 1984. Flera Vibyungdomar pryade och efter avslutad skolgång började de sitt arbetsliv här.

1998 var det trångt om plats igen, ett nytt växthus och en såhall tillkom. Idag är växthusytan 9000 m² + såhall och förrådsbyggnader. Vi arrenderar också Trolle Ljungby gods växthus på 1500 m².

Så har Hörnhem utvecklats från en trädgård med några drivbänkar där man odlade grönsaker, till en av landets modernaste anläggningar som idag producerar cirka 50 miljoner småplantor från frö och 2 miljoner från sticklingar och har en årsomsättningen på 22 miljoner kronor.

Efterhand som produktmixen har ändrats har också försäljningen skett på olika sätt. Vi övergav tidigt torgförsäljningen till förmån för samarbetet i de ekonomiska föreningarna (främst Mäster Grön). Idag har vi kundvisningar av kommande års sortiment. Odlingsplaneringen sker minituöst och vi använder datakraft även för styrning av produktionen.

Ansvarsfördelningen mellan de 17 årsanställda (och därtill lika många säsongsanställda) är tydlig. Kvalitetsarbetet bygger i grunden på en ISO 9002 - certifiering från 1997. Med en ung och positiv medarbetarstab ser vi med tillförsikt på framtidens möjligheter.

Nedtecknat av Stellan Svensson

 
Startsidan