VIBY i gamla tider

 

 

Första medlemsträffen 2005 välbesökt

 

Trots att ett flertal måst lämna återbud i rådande förkylningstider, infann sig över nittio medlemmar till årets första träff, den 25 januari. Förutom de långväga medlemmarna från olika delar av hela Skåne, dom som så gott som alltid troget gör sina resor till våra träffar, hade vi nu också fått besök av medlemmar, hitresta från Göteborg! – Snacka om intressanta arrangemang!!!

Liksom vid den senaste tidens möten, gällde ”Allsång på Skansenmetoden” – alltså infinna och bänka sig i mycket god tid för att få ”sina” platser. Detta innebar, att det lotteri på 200 st. femkronors lotter, som skulle säljas i pausen, redan var slutsålt innan mötesstarten och Per-Anders och Stina som skulle ta emot medlemsavgifter från kontantbetalande i pausen, också hade fullt upp från timmen före starten. Dessa aktiviteter inramades som vanligt av sorl och skratt när man åter träffades och mycket fanns att berätta.
Alltså med andra ord, den fina anda som varit rådande under tidigare år, var kvar inför upptakten för år 2005!

Med ovanstående som en stabil grund att stå på, kunde Sven-Olof, när han efter ett par ordentliga knackningar med pekpinnen på bästa läraremanér fått tyst i klassen, hälsa den stora medlemsskaran välkommen. Förutom att han med hjälp av bildskärmen redogjorde för kvällens program informerade han om ev. mötesdagar för året samt lite om vad som kommer att ske på de närmaste träffarna.

Arne tog härefter till orda och läste humoristiskt upp ett brev från en mor i Norge till sin son i Sverige. Ett brev, som innehöll många förväxlingar och felvända slutsatser. Bland annat skrev hon; din syster har just ringt och berättat att hon fått barn. Men då hon inte sa något om det blev en pojke eller tös, vet jag ju inte om du blivit farbror eller morbror. Hon avslutade också med texten: Jag skulle ha skickat med 100 kronor men tyvärr hade jag redan slutit kuvertet.

Hasse Månsson tog sedan över ”taktpinnen” och redovisade sin dokumentation – Egna Hem och Egnahems-rörelsen. Trots att historieböckerna i mycket liten utsträckning behandlar detta ämne, vilket Hasse betraktar som ”ett stort svart hål” i vår historia, hade han genom idogt arbete hittat litteratur som kunde ge honom ”kött på benen” i sitt forskande.

Han kunde, bl.a. genom ett rikt bildmaterial, visa hur större politiska händelser och beslut genom tiden påverkade skeendet i såväl städer som på landsbygd. Här redogjordes också för hur industrialiseringen påskyndade inflyttning till städerna och orsakade därför brist på arbetskraft på landsbygden. När han så översatte förhållandet till vår by och vad som påverkade skeendet här, kunde vi konstatera, att vi låg ganska väl framme när det gällde planering och byggande av Egna hem redan under de första åren på 1900-talet. Detta, även om vår koppling till Egnahemsrörelsens organisation var ganska blygsam när denna nu kom igång, under ”Hushållningssällskapets vingar”.

Läs mer utförligt i Hasses dokumentation

Efter att flickorna i köket, Inga-Lisa och Inga-Brita, försett oss med sedvanlig god förtäring,
tog Arne vid igen. I sin presentation av kända personer i byn hade han denna gång valt att porträttera familjen Paulsson, som under många år bl.a. innehade posten som byns kyrkvaktmästare. Erik Paulsson hade här lånat ut många familjebilder ur sina fotoalbum, som nu visades i overheadprojektorn. Många kommentarer och igenkännande nickningar och leende från gamla Vibybor, som mindes, när de olika bilderna visades på duken.

Dessa bilder, och lite text till dessa finner Du genom att klicka här

Bengt-Åke Svensson, vår duktige fotograf, hade gjort en videofilm på den plöjningstävlan som hölls ute på Kanaans gård i höstas. Denna visades nu, samtidigt som den kommenterades av Per-Anders. Sakligheterna i kommentarerna kan därför inte betvivlas, då Per-Anders inte bara var värd för tävlingen, utan också sedan många år aktivt ”jobbar” som domare i olika plöjningstävlingar. Framförallt frekvenserna från hästplöjningen liksom från plöjningen med veterantraktorer, fick många att komma ihåg hur det såg ut - för så där ett halvsekel tillbaka i tiden - när stora åkrar, såväl som små ”tobaksstycken” skulle plöjas i Viby.

Undertecknad informerade sedan om, att Hasses dokumentation om Egna Hem och Egnahemsrörelsen också var avslutningen på Håslöv 15-gruppens flera och stora dokumentationer, som redovisats vid de senaste medlemsträffarna. Den röda tråden i dessa är ju ”Mejeristagården” från riksdagsman Nils Svenssons ”imperium” fram till nuvarande bostadsområde.

Från husförhörslängder, kyrkoböcker, lagfarter, kartor, gamla protokoll från byakistan samt litteratur från såväl bibliotek som privata bokhyllor har massor av faktauppgifter hämtats fram. Men lika värdefullt har de gamla foton som rotats fram i byrålådorna varit. Även berättelserna, som vi fått av de ”lite äldre av oss” – och som de i sin tur kanske hört från en tidigare generation – har varit värdefullt stoff till vårt arbete.
Det är nu vår förhoppning, när vi nu lämnar över dokumentationen för arkivering, att denna skall ligga till grund för framtida ”forskare” – enskilda eller grupp – när dom kanske vill ”borra djupare” i något av byns historia. Eller varför inte, fortsätta på de dokumentationer, som vi på grund av preskriberingstiden 70 år, måst avsluta år 1935, när så kyrkoböcker och andra officiella handlingar tillåter.
Jag tackade också gruppen för det jättestora, men också jätteroliga jobbet, som vi alla lagt ner på vårat projekt.

Jag avrundade med att citera Rune Borgströms kommentar när han först berättat hur roligt han tyckte det var vid förra mötet när han, Arne och jag guidade ”Brödarundan” – Men så hade vi ju också hemmaplan!

Innan Sven-Olof avslutade mötet, hann han och Arne med ett par historier, som bar vi med oss på vägen hem. Egentligen behöver jag väl inte nämna det – men jag gör det ändå - Det var mycket ”eftersnack” i kapprummet innan alla till slut lämnat Församlingshemmet!


 

Mötesrapporten sammanställd av Sven-Arne Ström