VIBY i gamla tider

 

 

100 pers på årets första medlemsmöte.

Tisdagen den 24 januari, var det säsongstart för medlemsmöten för år 2006.

Kvällens tema var en fortsättning på den dokumentation om Viby IF, som påbörjades vid det sista medlemsmötet förra året. Trots att vintern "slagit grepp" om Skåne, och snö och kyla gett vinterhala vägar som följd, hade ändå 100 personer sökt sig till Församlingshemmet för att bland annat följa den fortsatta dokumentationen om Viby IF – den som vi kallat " en andra halvlek".

Efter att föreningsordföranden Sven-Olof Månsson hälsat välkommen, lämnade han över till Sven-Arne Ström som riktade ett speciellt välkomnande till de inbjudna gästerna från Viby IF - Sune Karlsson, Jörgen Svensson och Bertil Bondesson.

Därefter tog Sven-Arne, Karl-Erik Mårtensson och Arne Svensson tag i sina pekpinnar för att med hjälp av bilder på filmduken redovisa sin sammanställda dokumentation, som denna gång handlade om Viby IF:s "liv o leverne" under 1960 – 1982.

Idrottsliga med- och motgångar och olika episoder i samband med utövandet av dessa, liksom om färdigbyggandet och invigningen av den egna idrottsplatsen i Norrevång samt hur man med olika arrangemang och idéer löste det ständigt återkommande problemet med ekonomin, var något vad de församlade fick ta del av. Även hur föreningen firade femtioårsjubileum, och hur man som en tacksam gest, för det stora stöd man alltid fick av byborna, spelade kabaréer för dem, där insamlade medel gick till "välgörande ändamål" – var också något som belystes i dokumentationen.

Efter att dessa tre "obotliga" Viby IF: are nått fram en bit in på 80-talet med sin dokumentation, tackade de för sig. Efter att ha mottagit åhörarnas applåder överlämnade dessa sedan ordet till de tre inbjudna gästerna.

Här inledde Jörgen Svensson, som under många år blev föreningens kassör, med att redovisa händelser och episoder från den perioden på 80- 90 talet, då han tillsammans med dåvarande ordföranden, Jan Strömberg, ledde föreningen.

Bertil Bondesson, flerårig styrelseledamot och också ordförande under del av den perioden, tog sedan över. Då Bertil var den drivande kraften i samband med byggandet av dagens idrottsplats, gav han en redogörelse för hur detta stora projekt kom till stånd och hur det genomfördes.

Sune Karlsson, Viby IF:s nuvarande ordförande, gav en lägesrapport om dagens förening. Att representationslaget nu gått upp en serie och att flera ungdomslag "var igång" var glädjande rapporter han kunde lämna. Att trots stora sparkrav, ekonomin är hårt ansträngd inom föreningen, var något han också tyvärr fick rapportera om i sin nulägesrapport.

Han såg dock optimistiskt på framtiden men betonade också vikten av att gamla håller kvar – liksom att nya tar tag i den röda tråd, som vi kallar "Vibyandan".

Som vanligt hade Inga-Lisa och Inga-Britta i köket fixat kvällens fika och förutom dragning av försålt lotteri under kaffepausen, hanns det med mycket gemytligt småprat vid borden, vilket det härliga sorlet gav belägg för.

Sven-Olof tackade till slut aktörer och åhörare för en trevlig kväll, men innan han avslutade mötet, tackade också de tre inbjudna gästerna för att de fått medverka och gav också lovord om vår förening där de kunde se sig själva som framtida medlemmar.

 

Mötesrapporten sammanställd av Sven-Arne Ström

Dokumentationen från mötet