VIBY i gamla tider                                                                          Om trädgårdsmästerier i byn


 

Lindblads Trädgårdsmästeri


Olof Lindblad köper Håslöv 11:2 av Anders Larsson 1921
Anledningen till Anders försäljning av trädgården redan 1921 har ej klarlagts, men krisen i världsekonomin drabbade även Sverige. Lantbruket hade stora problem under hela 1920-talet och många fick ge upp sina gårdar. Ideliga regeringskriser gav upphov till osäkerhet och arbetslöshet för stora grupper. Den berömda "kohandeln" 1933 skulle så småningom ge garanterade priser och avsättning för lantbruket. På trädgårdsprodukter var det dock marknaden för dagen som gällde.
Olof Håkansson Lindblad var född i Håkanryd, Ivetofta socken och gift med Anna Persson. Anna var från samma socken och kanske träffades de under konfirmationsundervisningen. Olof startade sin trädgårdsbana som trädgårdselev på Årups Gods under Trolle Ljungby. Efter studier och praktik på Amager i Danmark kom han till Salt-källans trädgård i Bohuslän. Giftemål och barn tillkom under denna tid vartefter familjen flyttade till Hyby Gods utanför Malmö. Trädgården med växthus var ledig för arrende. Godsen bedrev i regel en trädgård med både blommor och grönsaker på friland och i växthus. För att i början varit till eget behov inom godset utvecklades denna verksamhet till försäljning allt eftersom marknaden i större städer växte. Vid denna tidpunkt var det försäljning genom torghandel som bedrevs. Infrastrukturen med grossister och flera led i kedjan skulle dröja länge. Prisbildningen skedde på en verkligt fri marknad där tillgång och efterfrågan skiftade under dagens lopp. Olofs köp av egen trädgård i Håslöv berodde kanske på närheten till födelseorten. En viktig faktor kan också ha varit att närmsta granne strax utanför bygränsen mot Hammar var släkt till Olof. Tillfället var självklart lockande med nya växthus och dessutom en lämplig odlingsplats för frilandsgrönsaker. Byn har alltid varit känd för sin tidighet på våren. Möjlighet till odling av primörer värdesattes högt eftersom import av grönsaker var en ovanlig företeelse. Närheten till Kristianstad och Åhus hade självklart stor betydelse för avsättningen av de odlade produkterna. Länsresidensstaden med regementena var redan på den tiden känd som en stor handelsstad. Den omgivande landsbygden fick efterhand också en ökad betydelse allt eftersom kommunikationer och välfärd ökade.Blommor odlades men även gurka och tomater. Tekniken i gurkodlingen innebar att man fick byta jord varje år för att minimera sjukdomsangrepp och ohyra. I gurkbädden blandades jord och naturlig gödsel för att sedan leverera näring under hela säsongen. Det kan nog jämföras med det man idag kallar ekologisk odling.
 

Bilder från verksamheten

Om trädgårds-mästerier

Rosenbergs

Hörnhem

Gunnar Månssons

 

 

Startsidan