VIBY i gamla tider

Medlemsinfo 2005-10-05.

Inom föreningen förfogar vi nu över ganska mycket källmaterial för efterforskningar

1.        En kortläsare med mikrokort över alla vuxna personer i Gustav Adolf som hade skyldighet att deltaga i de gamla Husförhören, en föreställning från hushåll till hushåll i det gamla bondesamhället. Prästen gjorde bl.a. noteringar över de som var skrivna på en viss fastighet, men också över alla barn som ännu inte hade konfirmerats.

2.       Husförhören avlöstes i slutet av 1800-talet av Församlings-böckerna, där kyrkans folk hade ansvaret att sköta bokföringen av församlingens invånare. Dessa fösamlingsböcker finns för i princip varje årtionde, fastighet för fastighet (eller hus för hus.) med noteringar om de boende. Om någon flyttar eller dör, stryks vederbörande och anteckning införes över vart man flyttat eller när man avlidit. På motsvarande sätt antecknas nytt namn vid inflyttning (varifrån) respektive vid födsel (dop). Dessa församlingsböcker har vi gjort tillgängliga genom digital fotografering och de finns således på CD-skiva.

3.       Ljudbandet från Norrevång är unikt tack vare upphovsmannen Sven-Erik Nyströms fantastiska minne. Inspelningen är gjord sommaren 2005. Fastigheter och hus (en del finns inte längre), personer, släktför-hållanden och ”händelser” från i huvudsak 1900-talets första hälft redovisas. Inspelningstid ca 1,5 tim. Bandspelare, vanligt ljudband.

4.         Ljudband i en första upplaga från kyrkogårdsvandring där på nytt Sven-Erik Nyströms komihåg står i centrum. Dessutom medverkar Sven-Arne Ström, Arne Svensson och Hans Månsson.  Bandspelare, vanligt ljudband.

Detta, ännu pågående arbete, skall kompletteras med gravplatskarta över kyrkogården. CD-skiva.

5.         Kartor över Gustav Adolfs församling (Viby och Håslöv) finns spridda i olika redovisningar och för olika tidpunkter. Dessa plus andra kartor  f inns tillgängliga på CD-skiva. Den nya kartan på hemsidesportalen (1950-talet) är tänkt att kunna användas för sammanställning av olika fakta i kommande redovisningar.

Vi i styrelsen är alltid beredda att ta emot medlemmarnas synpunkter före beslut.

Förslag på nya teman är välkomna. Gamla foton är särskilt intressanta, gärna med en kort förklarande text.

Välkomna till att jobba med nya områden. De behöver inte alls vara så omfattande, vi är övertygade om att det finns mycket att berätta om de gamla tiderna.

 

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program 2005      (hösten)

20  sept.               Soldater – soldattorp         

20  okt.                 Likkistfabriken                    

22  nov.                Viby IF I                             

 Program 2006      (Styrelsens förslag)

                  24 jan                   Viby I                                   (!)

                  14 mars                Årsmöte                              (!!!)

                  ?? maj                  Kjugekull alt. Byavandring

                                               alt. Gökotta                         (??)       

                12 alt. 5 aug            Återvändardag                    (!!!)

                 ?? sept                    Smedjorna    

                 ?? okt                      ??

                  ?? nov                    ??

 

Möjliga teman:      (Hösten 2006 och framåt)        

Nils Andersson, ”Byns allt i allo”       Brännerierna

Bränder i byn,  Brandkåren               Film

Personen bakom namnet                  Finlandssvenskar

Bostadsbyggandet                            Inflyttningar till byn

 

 

Startsidan