VIBY i gamla tider

 

"En första halvlek med Viby IF" berörde och engagerade.

Tisdagen den 22 november, var det dags för föreningens sista medlemsmöte för år 2005. Församlingshemmet, som kvällen till ära så här strax före advent, hade prytts med julstjärnor, fylldes av medlemmar, där en hel del säkerligen kom med extra stora förväntningar inför kvällen. Detta inte utan anledning då kvällens huvudtema var Viby IF, en förening som så gott som samtliga mötesdeltagare kommit i kontakt med under någon period i livet.

Föreningsordföranden, Sven-Olof Månsson, kunde hälsa 107 deltagare välkomna innan han lämnade över ordet till herrar Karl-Erik Mårtensson, Sven-Arne Ström och Arne Svensson, vilka är de som sammanställer dokumentationen om Viby IF. I kväll skulle det handla om den första delen av denna förenings historia, den mellan 1927 – 1960.

Växelvis, med varsin pekpinne i handen, och med berättande text och massor av gamla foton på filmduken, kommenterade var och en av dessa mångårigt aktiva Viby IF:are de bilder och texter som berörde denne mest. Ofta fanns där då också en rolig episod, som hörde samman med bilden att berätta, vilken drog fram många skrattsalvor och härliga kommentarer från åhörarna. Däremellan kunde man ana, hur en nästintill "högtidlig stämning" infann sig hos någon eller några i lokalen, när en bild från någon tidsepok passerade revy och framkallade oförglömliga minnen, just för denne eller dessa som berördes.

I kaffepausen förrättades dragning på lotterierna till vilka Hörnhem skänkt ett större antal julstjärnor och några medlemmar skänkt de övriga vinsterna.

Vidare sålde Britta och Stina almanackor "för glatta livet" och kassören Per-Anders kunde lägga till ett antal nya medlemmar i registret.

Innan dokumentationen om Viby IF fortsatte kallade Sven-Olof fram föreningens båda, ideellt i köket, arbetande damer, Inga-Lisa Johannesson och Inga-Brita Lundbladh, som vid varje medlemsmöte försett oss med fika bestående av kaffe och frallemackor.

Dessa båda fick förutom föreningens tack, framfört av Sven-Olof, stora applåder från alla deltagarna. Vidare fick de som uppmuntran emotta varsitt presentkort samt en julblomma.

Innan Karl-Erik, Sven-Arne och Arne tackade för sig och avslutade denna del av sin dokumentation uttalade de förhoppningar om en lika stor uppslutning när de presenterar "en andra halvlek med Viby IF" – på medlemsmötet den 24 januari 2006.

Därefter lämnade de över taktpinnen till Sven-Olof, som tackade ovanstående trio vilka också fick motta applåder från åhörarna.

Sven-Olof tackade för en trevlig kväll och förutom att han önskade samtliga deltagare välkomna till nästa års aktiviteter, önskade han dem också God Jul o Gott Nytt År!

 

Mötesrapporten sammanställd av Sven-Arne Ström

Dokumentationen från mötet