VIBY i gamla tider


Almanackan och Kämpabackarna lockade 100 personer till medlemsmötet i Församlingshemmet den 13 november 2007.

Britta hade "fullt upp" med försäljning av föreningens almanacka för år 2008 och undertecknad sålde lätt slut på kvällens lotteri långt före mötesstarten. – För precis som vanligt strömmade medlemmarna till i god tid för att hinna träffas och pratas vid innan kvällens program startade, men säkert var ivern att hinna "ögna igenom" almanackan, som nu fanns till försäljning, också en drivfjäder till en tidig inställelse. Detta gjorde också, att det trivsamma sorlet som alltid fyller lokalen under samlingen vid medlemsmötena nu var än mer intensivt.

Arne kunde dock "få tyst i klassen" och hälsa exakt 100 personer välkomna till kvällens träff där temat skulle vara en del av "kartläggningen" av Viby år 1950, och denna gång skulle det handla om Kämpabacken. Dock skulle dessförinnan, via overhead, almanackan gås igenom och kommenteras som kvällens första punkt.

Det konstaterades att även denna utgåva prytts med fina gamla bilder från olika delar av byn och Arne och Stina, som stått för bildurvalet, fick motta applåder för sitt arbete från nöjda almanacksköpare. De flesta av personerna som figurerade på de olika bilderna kunde också identifieras, inte minst med hjälp från mötesdeltagarna.

Efter denna genomgång tog undertecknad över "dirigentpinnen" i samband med temat Viby år 1950.

Redovisningen startade med en redogörelse för hur vi nu, medan många av oss ännu kommer ihåg, tänker "nagelfara" varje hus inom socknen år 1950 och där sammanställa olika fakta, som antal olika familjemedlemmar, deras yrke och arbetsplats m.m. Vi tror oss då kunna få fram faktauppgifter till i sig själv en viktig dokumentation över "liv o leverne" i vår by för cirka 60 år sedan. Genom att sedermera jämföra dessa uppgifter med dokument från vårt arkiv, som beskriver byn i ett ännu äldre perspektiv, kan vi då också se hur vår socken ändrat karaktär genom åren.

Stina, tillsammans med undertecknad, hade fått på sin lott att ta fram uppgifterna för denna del av byn, Kämpabackarna. Genom att med Per-Anders vid bildkanonens hjälp göra en "byavandring" i området, där många av mötesdeltagarna var väl hemmastadda, konfirmerades uppgifterna. Godtemplarsalen och "Martnas håla" var givetvis uppskattade hållplatser, som lockade fram många glada minnen och många återgivande av olika bravader från flydda ungdomsdar i dessa lokaliteter. Men även Oskar "Olles" originella levnad kommenterades flitigt liksom glimtar från de övriga familjerna som "besöktes".

Sammanställningen av redovisningen kommer inom kort att presenteras här på hemsidan.

Inga-Brita och Inga-Lisa hade som vanligt ordnat med kaffe och förtäring till fikapausen. Även om man inte precis kan påstå "att maten tystade munnarna" i denna paus, kunde ändå föreningens egen notarius publicus, Rune Borgström, här förrätta dragning av det försålda lotteriet och kalla fram vinnarna.

I övrigt av kvällen skall nämnas;

att Arne - hämtade fram våra förträffliga damer i köket – Inga-Lisa och Inga-Brita – och tackade dem för att de även under detta år, helt ideellt, ställt upp med att bre mackor, koka kaffe och sett till att alla fått fika vid medlemsmötena. Förutom den stora applåd som togs upp från alla mötesdeltagarna lovade styrelsen att lite närmare julhelgen överlämna ett litet honorar till de duktiga "tjejerna"

att Arne – tillkännagav hur han och hans styrelsekamrater gladdes åt det stora besökstalet och den härliga stämning som präglat kvällen

att Arne – avslutade mötet med att tacka, inte bara för en trevlig kväll, utan då detta var årets sista aktivitet, också för hela årets härliga gemenskap. Ett år, som vi alla tycker har präglats av den fina anda vi är vana vid – Vibyandan!


För referatet svarar Sven-Arne – föreningens sekreterare.