VIBY i gamla tider

 

Medlemsmöte i församlingshemmet den 23 november 2004

 

Huvudtema för kvällen var dokumentation om gården Håslöv nr 15

Redan timmen före utsatt mötestid var de första medlemmarna på plats och Församlingshemmet fylldes som vanligt av sorl och härliga skratt på numera välkänt manér. Ett sorl som ökade i intensitet, allt eftersom gamla såväl som nya medlemmar ”dök upp”, hälsade, frågade och berättade - allt i en positiv anda - och med förväntningar inför kvällen.

Arne fick dunka pekpinnen i golvet flera gånger för att göra sig hörd innan han kunde hälsa den stora medlemsskaran välkommen till årets sista träff.

Kvällens huvudtema var en fortsättning av redovisningen vid förra mötet; ”Håslöv15-gruppens” dokumentation om gården Håslöv nr 15 och dess olika öden, från 1700-talet, - när gårdens ägare var riksdagstalmannen Nils Svensson, - fram till våra dagar då hela” imperiet” är förvandlat till bostadsområden. (Klicka här och Läs om Nils Svensson)

Arne fortsatte där Hasse slutade förra gången med en redogörelse om olika ägarförhållanden,
avstyckningar m.m. Allt detta grundat på gruppens dokumentation från husförhörslängder, församlingsböcker, lagfartsböcker etc. Arne kunde dessutom, på ett än mera ingående sätt, redogöra för tiden 1905 – 1930, då ägaren var Mårten Svensson, ”Mejeristen” kallad, som var en bror till hans farfar.

Efter att först ha visat hur tomterna längs rundan; Byholmsvägen – Brötavägen blev avstyckade från huvudfastigheten och försålda under åren 1902-1905, kunde undertecknad också visa omfattningen av bebyggelsen som den såg ut 1927 och hur det ytterligare vuxit upp ett antal hus på tomtkartan från år 1945.

Härefter inbjöd ”Håslöv 15-gruppen” till att på visningsduken följa med på en ”Brödarunda”
anno 1951. Det var väl mest undertecknad, som tillsammans med Arne och Rune guidade, men också flera kommentarer och inlägg kom från åhörarna.

Gamla kort på hus och personer tillsammans med data, hämtad från husförhörslängder och församlingsböcker och därför inte bara omfattade det hus och de personer som bodde här vid tiden av denna rundvandring utan långt tidigare, fick många att minnas. Den trogna skaran av pensionärer som varje dag träffades vid Erikssons affär för att invänta sin tidning, som kom till byn med 11-tåget från stan, och där Ida och Kalle i sin tur distribuerade ut en stor del av dessa tidningar till prenumeranter på olika håll i byn, var ett av de ”ämnen” som tarvade lite längre tid – då många mindes och flera berättade. Så var också fallet när dokumentationen handlade om ”Katta-Anna”.

Ingegerd Andersson (Nils-Ols Ingegerd) inte bara skänkte ett lotteri, som inbringade 1000 kronor till hjälp av bekostnaden för flodbåtsturen på Hammarsjön den 29 maj 2005, utan försålde också detta och förrättade dragningen under kvällen! – tack! - och fint jobbat Ingegerd!

Arne och Stina kunde presentera vår fina almanacka för 2005. Denna fick ett fint gensvar bland de församlade och Per-Anders och Britta, kassör och vice kassör, fick ”fullt upp” då alla ville köpa, och då ofta inte enbart till sig själva, utan som julklappar m.m. och inte minst som skickebud från de som inte kunde närvara.

Undertecknad kunde också meddela, att kontraktet är skrivit så det blir en tur med Flodbåten på Hammarsjön lördagen den 29 maj 2005, varför alla skulle reservera denna dag för denna utflykt.

Då detta var den sista medlemsträffen för året, kallade Arne fram Inga-Lisa och Inga-Brita från köket. Han tackade dem för deras stora ideella insats, att vid varje medlemsträff här i Församlingshemmet; bre mackor, koka kaffe, duka, iordningställa, diska och städa upp, till uppemot 100 personer varje gång. Som ett litet tack och en uppmuntran överlämnade han varsitt presentkort och de fick också mottaga långa och varma applåder från ”församlingen”.

Sven-Olof, som ju på grund av operation och rehabilitering tagit time-out från själva ordförandeskapet under andra halvan av detta år, tackade sina styrelsekamrater för det kanske lite större jobb de måst lägga ner för föreningen, när han under denna period tvingats agera lite passivare än vad, som enligt hans mening, krävs av en ordförande i en sådan här aktiv förening. Han kunde också lämna det glädjande beskedet, att rehabiliteringen går stadigt framåt och han nu åter är ”på gång”.
Arne tackade Sven-Olof och önskade honom snart tillbaka till ordförandeklubban igen.

Klockan blev som vanligt över nio när Arne kunde tacka alla för en trevlig kväll. Han meddelade också att första medlemsträffen för år 2005 är planerad till vecka fyra.

Ja, här ovan har jag i text försökt återge mötet. Jag hoppas också, att ni mellan raderna skall uppleva det mest väsentliga, – atmosfären och samhörighetskänslan som präglar dessa träffar.

Beträffande dokumentationen över Håslöv 15 området kommer den i sin helhet att finnas på CD-rom i vårt arkiv, varifrån den kan lånas och kopieras. Då detta är en stor dokumentation över många fastigheter och personer kommer kanske bara vissa delar av denna att kunna tas in på hemsidan. (Styrelse och webbmaster får bestämma).

Precis som tidigare dokumentationer är inte denna avslutad. Här finns mycket mera att ”borra i ” och den som vill ytterligare fördjupa sig i något ämne får gärna ta kontakt med någon av oss i styrelsen för att få hjälp.

Med dessa rader:


Tack för i år och väl mött nästa år!

Styrelsen genom sekreteraren - Sven-Arne