VIBY i gamla tider


Start för höstsäsongens medlemsmöten

den 30 september

70 medlemmar infann sig till föreningens första träff för hösten 2008, den 30 september i Församlingshemmet.

Precis som vanligt kom man i god tid och precis som vanligt hade man mycket att ventilera med varandra, när man nu åter träffades efter sommaruppehållet.

Föreningens ordförande, Arne Svensson, kom dock till tals på exakt utsatt starttid och kunde hälsa välkomna och redogöra för kvällens aktiviteter. Genom att göra ett misslyckat försök med att hinna "hälsa särskilt" på alla de närvarande som kom från hans släkt, introducerade han här också kvällens första inslag; Gert Hjalmarsson som kartlagt ett antal släkter i byn.

Gert presenterade sitt jättefina datorprogram och sitt däri imponerande släktforskningsarbete. Här kunde han visa hur han funnit någon släkts anor ända från 1600-talet!

Flera av mötesdeltagarna fick sina anor från långt tillbaka i tiden belysta. Efter Gerts fina illustration om anor och släktförhållande kunde man lätt konstatera att påståendet; "i Viby är de flesta släkt med varandra på ett eller annat vis", inte helt saknar grund, varför Arne därigenom också blev ursäktad för att han inte hann hälsa särskilt på alla "de sina".

Efter pausen, där Inga-Lisa och Inga-Britta som vanligt fixat fikan och det gemytliga sorlet också var i gång som vanligt, var det dags att fortsätta kvällen med redovisningsarbetet av Viby år 1950. Denna gång gällde det Viby södra, ett område som Hasse Månsson fått på sin lott att dokumentera och redovisa.

Med ett fint och lättförståligt upplägg i ett dataprogram kunde han redovisa strukturen på familjerna inom området, vilka uppgifter konfirmerades allt efter hand, som de redovisades. För att göra redovisningen än mer komplett, hade han också skaffat fram foton på familjemedlemmar och övriga aktiviteter, från de flesta av fastigheterna som besöktes, vilket i ännu högre grad gjorde hans redovisning uppskattad. Många kommentarer och inlägg gjorde, att endast området längs Kvarnäsvägen hann nagelfaras, varför resten av Hasses redovisning sker vid nästa medlemsmöte. Hasse efterlyser därför fler kort med anknytning till Håslöv södra. Ni som har något sådant – tag kontakt med Hasse på telefon 044-22 80 54 eller Sven-Arne på telefon 044-22 83 38.

Klockan hann passera en bit över den stipulerade sluttiden, 21:00, innan Arne kunde avsluta kvällen med att tacka samtliga för att de bidragit till ytterligare en trivsam möteskväll i föreningens anda. Samtidigt som han hälsade välkomna till nästa möteskväll, den 18 november, lovade han också, att 2009 – års almanacka då skulle vara klar och finnas till försäljning.

För referatet svarar Sven Arne Ström