VIBY i gamla tider


 

Medlemsmöte i församlingshemmet tisdagen den 21 oktober 2004

 

Sockens genom tiderna ”meste rikskändis” och

gatehus och gatefolk var temana vid oktoberträffen

Precis som vanligt, i god tid före mötets början, infann sig de flesta av medlemmarna som bevistade medlemsmötet i Församlingshemmet den 21 oktober. Det är en obeskrivligt härlig atmosfär som råder under samlingen när gamla såväl som nya bekanta träffas och alla skall prata med alla. Stämningen, sorlet och skratten här, ger den bästa grund för fortsättningen av kvällen.
Arne, som enligt Sven-Olofs önskemål höll i ordförandeskapet även denna kväll, fick ändock på gammalt skollärarmanér ”tyst i klassen” genom att resolut stöta pekpinnen i golvet. Han kunde därefter hälsa ett 80-tal medlemmar välkomna till ”dagens övningar”, där huvudaktiviteterna var en delredovisning av Håslövs-gruppens stora dokumentation, men givetvis skulle kvällen också ge utrymme för såväl fika och information, som för övriga mera spontana programpunkter.


Med ett huvudtema på vår sockens genom tiderna ”meste rikskändis”, talmannen Nils Svensson, ledsagade Hasse Månsson åhörarna fram genom byns tider - från ett tidigt 1700-tal till tiden vid Laga Skiftesgenomförandet på 1830-talet. Genom täta besök på Lantmäterikontor, Tingsrätt, Bibliotek och Pastorsexpedition och djupdykningar i litteraturen hade han skaffat fram massor av faktauppgifter till grund för sin dokumentation.
Förutom porträtteringen av Nils Svensson och hans hustru Kerstina, kunde Hasse med bilder, framförallt bilder med ett bra kartmaterial, på ett intressant sätt få ”församlingen” att orientera sig ett Håslöv som då inte riktigt såg ut som det gör i dag.

Efter fikapausen var det undertecknades tur, att redovisa ytterligare en del av det vi ”jobbat” fram i Håslövgruppen. Här var huvudtemat ”Gatehusen längs Brea Gata” – och då framförallt, översatt till längre fram i tidsåldern, husraden längs nuvarande Byholmsvägens östra sida.
Förutom en sammanfattning om äganderätt, levnadsförhållanden o.d. var varje hus dokumenterat med personuppgifter m. m. för de som bebott dessa hus med anor från 1800-talets första hälft. Dessa uppgifter var hämtade från gamla husförhörslängder och kyrkoböcker. Gruppen hade också lyckats få fram bildmaterial på såväl en del av husen som på några av de invånare, som en gång bebodde dessa.
Vi gjorde också ”nedslag” i en del av dessa hus på 1940-50 –talet. Visst var det många som mindes, och muntra historier t.ex. om Stumpa-Nisses bravader med krog- och ölhallsrundor och om hur Otto Petterssons far, drängen Petter Karlsson, bara tvättade hela kroppen till julafton, dukades upp. Men också många kommentarer och igenkännande nickningar syntes, när man kände igen någon person eller miljön på någon av bilderna, eller i berättelserna om mera tragiska livsöden från något av dessa hus.

Efter en information av undertecknad om en av styrelsen planerad resa på Hammarsjön med Flodbåten, pejlades intresset för ett sådant arrangemang bland besökarna. Efter ett överväldigande ja – skall styrelsen nu försöka arrangera denna resa.
Mer information om resan kommer också inom en snar framtid att finnas på Hemsidan.
Arne informerade om almanackan, som kommer att finnas till försäljning vid nästa träff och många beställde redan. Beställningsblankett finns också redan inlagd på Hemsidan.

”Traditionsenligt” läste Herbert Sjöstedt på bygdemål. Denna gång handlade det om frun bekymmer om mannen och hans klädsel inför ett 50-årskalas, och säkert var det flera av oss karlar, som kände sig ”lite träffade”

Klockan blev närmare halv tio innan Arne kunde avslutad denna kväll med att tacka Inga-Lisa och Inga-Brita i köket för förtäringen och mötesdeltagarna för en alltigenom trevlig kväll.

Sven-Arne Ström

 

Gatehus och gatufolk  Startsidan