VIBY i gamla tider

 

Dokumentationen om Likkistfabriken drog över 90 personer till medlemsmötet den 20 oktober 2005

 

Trots att kvällen, vid höstterminens andra medlemsmöte, till stor del skulle handla om likkistor, var det ”precis som vanligt” under samlingen. Således med deltagarna tidigt på plats, med hög stämning, skratt och sorl, men också förväntningar av kvällens huvudtema – Viby Likkistfabrik och dess verksamhet.

Det fordrades, också precis som vanligt, för vår ordförande Sven-Olof Månsson, att ta fram de högre röstresurserna när han tillkallade sig uppmärksamheten för att kunna inleda mötet.

Eftersom verksamheten på Likkistfabriken, under sin kanske mest blomstrande period, leddes av fabrikör Ernst Zweiniger som verkmästare, hade en av dennes barnbarn, Inge och hans mor (och då samtidigt Ernsts svärdotter) Astrid, inbjudits som gäster.

Efter att hälsat alla välkomna, där han riktade ett särskilt välkomnande till våra för kvällen speciellt inbjudna gäster, fortsatte Sven-Olof med att informera om kommande verksamhet inom föreningen.

Arne informerade, att almanackorna blir klara under vecka 44 och då kommer att lämnas över till försäljningsställena:

                                 Nordströms Gårdsbutik - vid kyrkan och storkhägnet i Viby

                                 Salong Marie – Bäckåkersvägen 10 i Viby

                                 Kristianstad Bokhandel – Västra Storgatan 38 i Kristianstad

                                 Spelhörnan – på Köpmannagatan i Åhus

Försäljning kommer också att ske vid nästkommande medlemsmöte, den 22 november.

Den som vill beställa almanacka, eller almanackor, kan göra detta genom att sätta in beloppet, 60 kronor per ex., på bankgiro 5358-2342 Viby i gamla tider. Önskas almanackorna hemskickade via postbefordran, tillkommer dessutom en avgift av 20 kronor per sändning.

 

Innan kvällens temaledare, Göte Hansson, tog hand om rodret, gav Arne en kort presentation av familjen Zweiniger – där familjefadern Ernst kommit att spela en framskjuten roll i Likkistfabrikens historia.

 

Göte, som förutom att ha varit anställd vid Likkistfabriken under flera år, också har vuxit upp som granne med denna fabrik. Med detta som bakgrund, samtidigt som han ”borrat” sig djupt ner för att ”få grepp om” de tidigare skedena av denna fabriks verksamhet, gjorde han en mycket trevlig redovisning av sin intressanta dokumentation. Förutom det rent informativa om verksamhetsomfattning och teknik, fick Göte också fram den atmosfär och anda som präglade denna arbetsplats. Detta inte minst genom en mera ingående presentation av flera av de anställda, i samband med att de visades på foton via dator och overhead på filmduken.

 

Att Götes redovisning var något som roade och berörde - vittnade applåderna om!

 

Efter fikapausen var det Hasse Månssons tur att informera. Med kartor och skisser som underlag, visade han hur tomter först blev avstyckade från Håslöv 5 till bland annat järnväg och järnvägsstation, och hur sedan man därifrån styckade av tomt för uppförande av Likkistfabriken.

Vidare gav Hasse exempel på hur man i församlingsböcker och husförhörslängder kunde följa familjer och bebyggelse långt tillbaka i tiden.

 

Göte och Hasses dokumentationer finner Du genom att klicka HÄR

Arne hann också med att visa några bilder från vårt bildarkiv medan Sven-Olof gjorde sig klar för att avsluta denna trevliga kväll.

Innan Sven-Olof tackade för visat intresse, avslutade och önskade välkomna åter, vände han sig mot köket där Britta och Inga-Lisa som vanligt jobbat och stått i för att förse oss med fika. Samtliga deltagare förenade sig med honom i en tacksam applåd till dessa båda ideellt jobbande damer.

 Att många blev kvar för eftersnack, är ju också något som är ”precis som vanligt”.

 

För referatet svarade - Sven-Arne Ström