VIBY i gamla tider


Temat - "De kom från Finland" – lockade 100 medlemmar

Den andra medlemsträffen för hösten 2006 arrangerades den 24 oktober. På vanligt manér började de första medlemmarna anlända redan timmen före träffens början och halvtimman innan start var de flesta på plats i församlingshemmet, som dagens tema till ära var prytt med såväl den svenska som finska flaggan.

En överraskning väntade alla direkt vid ankomsten; almanackan för 2007 hade kommit!

Det bildades också direkt en smärre kö hos Britta och Per-Anders vid försäljningen – alla var ju nyfikna på utgåvan. Detta föranledde i sin tur, att det sedvanliga sköna sorlet blev än ljudligare under denna samling. – Innehållet skulle ju kommenteras och byggnader och personer identifieras vilket också ledde till många härliga berättelser följda av skratt kring de olika borden. Mycket beröm framfördes till Stina och Arne, som liksom tidigare år stått för bildurvalet i almanackan.

Arne fick knacka med pekpinnen i golvet flera gånger innan han fick "tyst i klassen" så han kunde hälsa välkomna och starta kvällens tema: "De kom från Finland".

Efter att ha gjort en tillbakablick, där han orienterade om olika krig som förts i Finland och konsekvenserna av dessa, ledde han in oss till tiden under, och i viss mån efter, andra världskriget.

Med ett rikt bildmaterial som bas kunde han berätta och illustrera om finska barn, som under krigsåren hamnade hos olika familjer i vår socken. Men berättelsen fortsatte också om vuxna ungdomar, varav en del deltagit i kriget, som efter krigsslutet kom hit för att arbeta på några av byns gårdar.

Arne fick också hjälp av Kerstin Melin (Kerstin Månsson), som visade bilder och redogjorde för hur de i hennes föräldrahem, Arvid Månssons, tagit emot en finsk pojke under krigsåren och en av de vuxna ungdomarna efter krigsslutet.

Det var åter dags för överraskning när Arne kunde presentera två av de "Finlandsbarn", som fanns här i byn under kriget, och som nu återkommit till vår by för att delta i denna temakväll. Pirkko, som var flyktingbarn hos familjen Martha och Algot Jönsson, kom hitresande från Finland. Eva, som var flyktingbarn på Viby gård, hade återvänt till Sverige och bodde numera i Bäckaskog.

Den sedvanliga kaffepausen under kvällen var som vanligt – alltså hög stämning, god fika från Inga-Brita och Inga-Lisa i köket och glada vinnare i samband med dragning av lotterierna.

Att kvällens tema berörde, ja till och med rörde, åhörarna, var inget att ta miste på.

Som avslutning på kvällen framförde Bengt Nilsson mötesdeltagarnas tack till funktionärer och styrelse. Arne tackade för visat intresse och engagemang och förklarade denna temakväll avslutad samtidigt som han välkomnade till nästa träff, den 28 november.

För referatet – Sven-Arne

PS! Ett särskilt referat från "eftersnacket" hade lätt kunnat åstadkommas – men det hoppar jag över. DS!

Läs vidare