VIBY i gamla tider                                                                                                  Om föreningen

 

VIBY I GAMLA TIDER konstituerades  den 22 november 2001.  Förstamedlemsmötet hade då redan avhållits den 16 januari 2001 efter att intresseanmälan hade efterlysts i församlingsbladet KYRKNYTT. Redan vid första mötet var vi drygt 50 deltagare, en siffra som vi sedan dess inte heller understigit. Däremot har vi varit nästan 100 deltagare vid några tillfällen.

Föreningens syften är inte alls komplicerade. Vi vill med personligt
engagemang och under olika arbets- och redovisningsformer lära känna olika tids och utvecklingsperspektiv i VIBYS historia.
Området i Helgeådalens slättområden har varit bebodda i årtusenden.
I århundraden var vi ömsom danskar, ömsom svenskar. Snapphanetidens
svårigheter och lidanden för nästan alla barn och vuxna, obesuttna eller
besuttna, blev kulmen för en hård och brutal, men effektiv "försvenskning"
av Skåneland. Dock ej Bornholm.

I VIBY bor man i en församling (socken?) som en gång fick sitt namn efter
den nydöpte Gustav IV Adolf. Bedriften att ge en landsortssocken ett
kungligt namn skall för alltid tillskrivas bondeståndets talman i riksdagen
1786, Nils Svensson, Håslöv nr 15. Om Nils Svensson m.fl. finns säkert
mycket mera att berätta, fastän något faktiskt redan är avklarat inom vår
grupp.

Idag kan VIBY sägas vara en "sovby" till Kristianstad, för liten för att ha
något egentligt inflytande i sin omvärld, men tillräckligt stor för att ge
invånarna gemenskap, fritid, skola barntillsyn och äldreboende under
trygghet. VIBY i gamla tider har klart och tydligt deklarerat sitt oberoende
och vi har inte för avsikt att deltaga i den aktuella samhällsdebatten.

Vårt område är det som vaknar så småningom med åren, det som hör det
förflutna till och som förklarar varför det egentligen blev som det blev. I
detta ligger en stor fördel. Vi vet med säkerhet att det hände, men hur ?
 

Hemvändardagen den 9 augusti 2003 drog över 300 personer. Det var en jättefin dag och, om man får säga det själv, ett innehållsrikt program av hög klass.

 

Medlemsmöten 2004

20 januari
Omstart: Tillbakablick på de första mötena 2001.
 
16 mars     
Årsmöte. Filmer

15 april 

Laga skifte i Viby

Några foton berättar

 

maj ??

Byavandring?

Gökotta?

 

Föreningens stadgar

Arbetsgrupper

Du kan när som helst börja jobba med ett intresseområde, ensam eller tillsammans med andra. Ta kontakt med någon i styrelsen och berätta När Du tänker börja.
 
Förslag till nya arbets- eller intresseområden finns under rubriken till vänster ”Pågående arbeten”.

 
Styrelsen
är på sitt sätt föreningens viktigaste arbetsgrupp. Styrelsen jobbar strategiskt för att få flyt i arbetsgruppernas insatser så att redovisning kan ske inom rimlig tid på ett medlemsmöte.
 

Läs också om föreningsupptakten  och Sven-Olof Månssons anteckningar från 2001 års träffar.

Startsidan