Viby i gamla tider

 

Affärerna i byn

Ref. till artikel i Kristianstadsbladet av den 29 oktober 1969 var detta datum sista dagen som de båda affärerna, Eric Liliequists och Nils Svenssons hade öppet för att samma dag stängas. Onsdagen den 30 oktober 1969 öppnades det en helt ny affär "FAVÖR-HALLEN"

Affärsföreståndaren var då Bengt-Åke Ingvert, känd av många i bygden då han tidigare kört varubuss i bl.a Horna, Rinkaby och Skånes Viby och betjänat allmänheten. Ingvert lämnade emellertid affären våren 1970 och efterträddes av köpman Sven Lundberg från Arkelstorp som endast var föreståndare en kort tid.

Grossistföretaget Otto Werlins drev affären sedan fram till Pingsthelgen 1971 för att då övertagas av Birger och Inez Mårtensson från Rinkaby (dessa hade då drivit charkuteri i Rinkaby och varudistribution med varubuss). Mårtenssons hade affären till hösten 1981 alt. våren 1982.

Under tiden hösten 1981 alt. våren 1982 fram till 1985 var föreståndarna Bengt Johansson som kom från Malmö - Helsingborgs regionen samt av Bo Rydberg (härkomst okänd). Rydberg drev även under en viss tid Holmqvists affär i Hammar enligt uppgift.

År 1985 övertogs affären av Inge Jönsson, som hade affären framtill 1992, då affären lades ner. Affärens namn var då "VIBY HALLEN Skånes Viby Inge Jönssons Livs"

Byborna kom att sakna både affär samt Inge med personal.

 

Enl. uppgifter: Inge Jönsson, Olly Ohlsson och Inez Mårtensson.

Reservation för mindre felaktighet i tidsangivelser.

Kommer andra uppgifter fram bör absolut ärendet kompletteras.

Nedtecknat av: Britt Landin

 

Affärerna i Viby och Håslöv
Församlingshemmet den 3 september 2002

I serien om olika verksamheter i Viby och Håslöv har nu turen kommit till byarnas affärer, som vi kan beskriva som lanthandelsbodar eller diverseaffärer. I likhet med hur det varit i de flesta byar på den svenska landsbygden, fanns i Viby och Håslöv några affärer, i våra byar närmare bestämt tre stycken. Dessa existerade under långa tider med skiftande ägare, ibland nedärvda, ibland övertagna av främmande ägare.
De tre affärer, som vi känner med samma ägare under efterkrigstiden är Algot Erikssons, Nils Svenssons och Eric Liliequists och denna redogörelse kommer i huvudsak att handla om dessa.
I det förra seklets "gryning" fanns en liten diverseaffär i fastigheten mitt emot Erikssons affär under en ägare Olsson, alltså i Linds hus, som nu förresten restaureras föredömligt av sina nuvarande ägare.
Uppgiften om Olssons affär och även om en liten bod vid skräddare Skölds har jag från min mor, som under sina barnaår kunde köpa åtminstone lite karameller i den boden.

 

Anförande av Arne Svensson som efter denna inledning ingående berättade om affärsfamiljerna Liliequist och Eriksson. Dessa delar av anförandet har vi lagt in på separata sidor, som nås vialänkarna i högermarginalen.

Nils Svensson

Erik Liliequist

Algot Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till register