VIBY i gamla tider

Om trädgårdar i byn 

Trädgårdsmästare och Handelsträdgårdar I Viby
 

Sammanställt av  Karl-Erik Mårtensson.

Presenterat på sammankomsten den 25 september 2003

Varför blandar jag mig i detta om trädgårdsmästeriernas historia i Viby.

Jo 1948, 19 år gammal blev jag anställd på Kristianstads Fröhandel som lagerexpedit. På hösten 1950, efter fullgjord värnplikt tyckte ägaren, Malte Nilsson, att jag skulle börja som resande på handelsträdgårdar. Östra Skåne, Östra Blekinge och Småland blev mitt arbetsområde.

Blev utrustad med en portfölj innehållande ordersedlar, kataloger, prislistor mm också förstås placerad i en folkvagn av 1950 års modell. Visste mycket lite om vad jag gav mig in på. Snacket är jag förmodligen född med, fick lära mycket om kulturer, skadebekämpning mm av snälla kunder som efter åren som gick också blev goda vänner. Jag har faktiskt levt på detta från 1950 till 1990,  inte så illa. Sadlade delvis om 1963, med blev kvar i trädgårdsodlarmiljö.

Därför har jag en del minne av odlarna i Viby, speciellt åren 1950-1963, Jag skall här försöka ge en återblick på de trädgårdar som finns eller fanns här i byn, växthusodlingar såväl som frilandsodlingar.

Det mesta jag kommer att berätta är sant, dock en liten reservation för dåligt minne.

Hilding Nilsson 1895 -  1969 och Anna Nilsson 1906 - 1990

I hörnet av Fågelängsvägen och Kvarnäsvägen drev ”Hilding i Lunnen ” en liten odling från gissningsvis 20 – talet till början av 60-talet. Han hade ett pyttelitet växthus, frilandsodling av diverse grönsaker, bärbuskar och fruktträd. Han sålde sina produkter på torget i Kristianstad, samt hemma i trädgården. Under en del av hans år på torget cyklade han på en trehjuling med flak där han transporterade dagens utbud.

Hilding hade mycket vinbärsbuskar, bären levererade han till Bjäre konservfabrik. Dem cyklade han inte in med!

Ernst Mattsson , Kvarnäsvägen

Ernst var anställd på Yllefabriken som ansvarig för växtskötseln på fabriksområdet. Hemma hade han frukt och bärodling. Ett mindre växthus fanns på tomten. Ernst köpte senare mark en bit hemifrån vid Mårtens håla, där han odlade tulpaner, påskliljor, prästkragar och chrysanthemum.

Då Ernst hade sitt fasta arbete var det hans fru Anna som fick dra en stor del av lasset på hemmaplan. Ernst sålde sina blommor till blomsteraffärer  och även i en period till Bukettenkedjan .

Efter försäljningen av bostadsfastigheten 1967 fortsatte Ernst odla tomten vid ”hålan” till mitten av 80-talet.

Bror Oskarsson, Kvarnäsvägen

 Köpte 1967 Ernst Mattssons fastighet där han 1969 byggde sitt första växthus som senare följts av flera, både glas och plasthus. Ytan på dessa är 1.500 m2. Kulturerna i dag är penséer, pelargoner, fuchsia, petunia och andra sommarblommor. På sensommaren och hösten odlas chrysanthemum i kruka, silverek och prynadskål. På friland odlas en del snittchrysanthemum. Produktionen går till återförsäljare samt hemförsäljning till privatpersoner.

Tidigare har han också arrenderat ett par stora växthusanläggningar i Hammar och Åsumtorp. Som många andra odlare har Bror god hjälp av sin fru i det dagliga arbetet

Lindblads Handelsträdgård, Kvarnäsvägen

Nu handlar det om den absolut äldsta Handelsträdgården i Viby. I starten här har jag stulit lite av de fakta som Hasse Månsson redovisade vid en tidigare träff.

Redan 1898 arrenderade en man vid namn Anders Nilsson marken där han odlade grönsaker, han kallade sig trädgårdsmästare. Efterträdaren Anders Larsson köpte efter en tid gården 1918, växthus uppfördes. Så 1921 kommer Olof Lindblad som ny ägare. Han var utbildad trädgårdsmästare genom praktik och studier i Danmark,

I växthusen odlades såväl blommor som tomater och gurka, en stor kultur var melon. I bänkar med 700 bänkfönster krävdes många arbetstimmar. Givetvis odlades massor av andra grönsaker. Produktionen såldes på torgen i Kristianstad, Åhus, Sölvesborg och Växjö. Mer kan vi läsa i Hasses studier som finns i arkivet hos Peter.

Carl-Axel och Helmi tog över rodret 1940, innan dess hade Carl-Axel varit verksam i rörelsen i många år. Växthusen var från starten 5 gammaldags gurkhus med helgjutna sidoväggar och glastak, storlek 25  x 5 meter. Ca 1947 revs 2 hus och ett större tomathus byggdes.

En rolig historia: På vintrarna fick man passa värmepannan dygnet runt, det var innan oljans tid. Då låg den som hade ”vakten” nerbäddad på ett packbord i pannrummet, Ingvar har berättat för mig att han i 5-6 årsåldern tyckte det var så spännande och kul att han tog kudde och täcke med sig och smet ner till Karl-Axel Bondesson när denna hade vakten,  Kalle var då ca 15-16 år.

Blommor som odlades var pelargoner, cyklamen, sommarblommor, chrysanthemum som grävdes upp från friland och sattes ner i växthus. Tomater och gurka odlades givetvis, persilja odlades ute, tidig vår grävdes de upp och rötterna sattes i växthus för tidig skörd. Rädisor och sallad fanns också i växthus. På friland odlades blomkål, sallad mm, även tidig potatis. Under bänkfönster på 40 och 50 talen, vårens primörer.

Egen lastbil hade man för transport till torgen. På 50-talet kom grönsaksgrossister och senare Trädgårdshallen i Helsingborg in i bilden.

En episod: 1953 anordnades i Stockholm en stor trädgårdsutställning, Flora och Pomona. Nordöstra distriktet skulle deltaga. På grönsaksgrossisten Friden Bergkvists lastbil byggde man upp ett fantastiskt fint konstverk av färska grönsaker. Arrangemanget gjordes i Lindblads trädgård. Man spikade ett tak som skulle täckas med purjolök, när sista läktet skulle fästas fick man ”Horna-Karlsson” att kika upp mellan ribborna. Raskt sköt Carl-Axel och en till upp ribban och fäste den. Stackars Arthur kunde inte komma loss. Jag har några foton som skall cirkulera bland borden så ni får se prakten. Carl-Axel körde ekipaget till Stockholm.

1970 arrenderade Carl-Axel och Helmi ut trädgården till Bror Oskarsson som hade den i 3-4 år. Fastigheten såldes därefter till villabebyggelse. En jättestor blodbok finns kvar som minne.

Nore Olsson, Byholmsvägen
Trädgården låg snett emot Hörnhem, den startade på tidigt 30-tal och hade som mest 2 små växthus, 1 block om 3 hus samt 1 stort hus, dessutom 1 kallhus i block. En storm raserade halva det stora huset.

Nore odlade tulpaner och andra lökväxter, snittblommor, chrysanthemum, lövkojor samt krukväxter. Torghandel och hemförsäljning ett antal år, därefter blomstergrossister och blomsterhandlare,
Jag har låtit mig berättas att under krigsåren kördes varorna till torget av Expressens Åkeri, samlastning med Johan Svensson.
Nores fru Anna dog 1955 endast 55 år, trädgården såldes ungefär vid denna tid till Stig Göransson som drev den ett par år.
Erik Jönsson med hustrun Anna Greta köpte trädgården av Göransson 1958 och drev den till 1977. Man odlade pelargoner och utplanteringsväxter. 1960 startade man odling av nejlikor och luktärter. På friland och i kallhus odlades chrystanthemum.
Numera är marken använd till bostadsbebyggelse.


Hörnhems Handelsträdgård, Byholmsvägen
(se speciell anmälan)
Stellan redovisar trädgårdens historia separat.

Birger Nilsson , 1905 – 1981, Stengårdsvägen  - Margit Nilsson

Startade på 30-talet, avslutades i början av 70-talet. Köpte på 40-talet Rudolf Nilssons egendom. Odlingen bestod av grönsaker, blomkål, vitkål, rödbetor, tidig potatis samt rätt mycket, ½ tunnland spenat. Purjo i stor skala av verklig hög kvalité levererades till Fenix konservfabrik, Birger drog själv upp purjolöksplantorna i bänk.

Gustav och Gerda Nilsson, Gåsakärr.

En del av egendomen användes till trädgårdsodling. Man hade också lite småjordbruk med kor, grisar och höns samt frilandsodling av grönsaker. Ett par växthus byggdes under åren för tomatodling.

När Gustav med ålderns rätt slutade odla tog sonen Lennart vid som vid sidan om sitt jobb fortsatte med tomater i husen plus att han odlade krondill mm.

Rosenbergs Handelsträdgård (se speciell anmälan)

Nils Gustav kommer att berätta om trädgårdens historia.

Ett minne dock, man odlade bland annat storblommig chrysanthemum. Jag har ett minne från barndomsåren när min farmor Augusta fått 5 sådana praktblommor av min faster Hilda på sin födelsedag, förstummad tittade jag storögt på underverket.

Ove och Gerd Ådermark, Nybodalsvägen

 Ove anställdes i Rosenbergs Handelsträdgård 1936 men även på fritiden ville han ägna sig åt odling. Ove och Gerd hade köpt ”Brännes-Karlssons” hus och 1960 byggdes ett litet växthus som sedan byggdes till 1966 till i allt 600 kvm2. Här odlades gurka och tomater, på friland morötter, sallad och purjo.

Ove, nu 87 år är trots sitt handikapp med benen ”still going strong”.
Han och Gerd är Viby fotbollslags trognaste supportrar och följer laget både hemma och borta.

Karl och Signe Ådermark, Nybodalsvägen

Precis som sin bror Ove jobbade Kalle som heltidsanställd i handelsträdgårdar. I många år var han hos Gösta Persson i Norrevång. 1950 byggde han ett växthus som senare dubblerades, här odlades tomater. En del frilandsodling fanns också av grönsaker, grönsaksgrossister köpte skördarna.

Rudolf Nilsson, Nybodalsvägen

Fastighet och odling, som startades på 20-talet, låg mittemot Ådermarks uppe på backen på dåvarande Fjälkingevägen. Frukt och grönsaksodling var det som gällde. Produkterna såldes bland annat på torget i Kristianstad. Dit körde Rudolf med häst och vagn. Hästarna installerades under torgdagen på innergårdar i centrum.

På 40-talet köpte Birger Nilsson, som tidigare sagts marken. Rudolf och Hertha bosatte sig med sönerna i ”Dricka Augustas” hus. 

Victor och Alice Persson, Kyrkvägen-Byholmsvägen

 Man flyttade 1964 in i byggmästare Svenssons fastighet. Victor byggde ett par mindre växthus där han drev lök och sådde fröer. Hans specialitet var violer och primula för snitt, dessa odlades i drivbänkar. Lathyrus, dahlior och chrysanthemum odlades som frilandsodling. Produkterna såldes till blomsteraffärer. 1976 övertogs blomsterhandeln Jaffa av hustrun Alice och senare av sonen Björn som driver den i dag.

Odlingen upphörde när Victor gick bort 1984

Gunnar och Anna Månsson, Norrevångsvägen (se speciell anmälan)

Sonen Rolf har gjort en separat redovisning av trädgårdens historia.

Stig Holmqvist drev sedan trädgården ett antal år, men så småningom utan underhåll förföll växthusen. Numera har en ny ägare forslat bort resterna.  

Stig- Åke Olofsson, Legevedsvägen

I 30 års tid har Stig-Åke Olofsson odlat jordgubbar och grönsaker på ca 2,5 tunnland. Blomkål, grön och krondill, sallad purjo, gräslök mm. Arbetskrävande då mycket har sålts i knippor. Under de sista 3 åren har det odlats 1 tunnland krondill på arrendemark hos Olsgård, det måste räcka till åtskilliga kräftor,

Stig-Åke har tidigare arrenderat mark på ”Leos backe”, där nu påfarten till den nya motorvägen byggs.

Gustav Pettersson, Rosenborgsvägen

En liten fritidsodling med grönsaker. Jag tror det fanns ett litet miniväxthus. Fastigheten köptes senare av Nils Sjöström.

Tage Persson, Rosenborgsvägen

Drev grönsaksodling i kombination med lite jordbruksprodukter. Ett växthus för tomatodling. Tage dog endast 50 år gammal.

Frithiof och Ada  Persson,  Rosenborgsvägen

Odlingen låg mittemot brodern Tages. Här byggdes ett blockhus för tomatodling i övrigt grönsaker från friland. När man pratade om bröderna på Vibydialekt var det ”Augas paugar” detta efter fadern Åke Persson. 

Gösta och Greta Persson, Norrevångsvägen

Längst ut vid Norrevångsvägens slut låg denna Handelsträdgård. Den startades troligen 1938/39 och lades ner omkring 1975. 3 eller 4 varmväxthus och ett rätt stort kallhusblock fanns när ytan var som störst. Gösta hade ett brett odlingsregister, blomsterlöksodling, krukväxter som begonia, cyklamen, pelargoner. På våren var lövkojor den stora biten, även lathyrus och fresia.

På hösten mycket halvstor chrysanthemum. Blomsteraffärer var den stora kundkretsen. Gösta annonserade i Viola, branschtidningen. Blommorna packades i speciella kartonger och gick via järnvägsstationen i Fjälkinge ut över hela landet.

 

 

 

 

Lindblads

Rosenbergs

Hörnhem

Gunnar Månssons

 

 

Startsidan