VIBY i gamla tider

PERSONGALLERIET

Soldaten John Falk

Kort redovisning från kyrktrappan i Viby den 4 september 2001

Soldaten John Falk, troligen född omkring 1665 i Östergötland, begav sig vid slutet
av år 1690 iväg på en vandring genom Småland och Blekinge och hamnade så
småningom till den by, där han skulle gifta in sig i rusthållargården nr 8 i Viby by.
Giftermålet stod redan 1691 och flera barn kom till världen.
Efter Karl XI:s död 1697 dröjde det inte länge förrän Sverige anfölls av sina grannar.
Den nye kungen Karl XII var endast 15 år vid trontillträdet och blev genast indragen
i krigen, som till en början var framgångsrika.
I april 1701 kom till rusthållaregården det brev, som innehöll ordern från Norra Skånska artilleriregementet att John Falk inom en vecka skulle infinna sig i ”Campementet i Ystad.
Där embarkerades man för överfarten till den svenska provinsen Pommern, närmare
bestämt till Stralsund.
Den 9 juli 1702 vann den svenska hären en seger över de förenade polska och sachsiska
härarna.i slaget vid Kliszów, en liten by 75 kilometer öster om den gamla polska huvud-
staden Krakow.
Rusthållaregården fick därefter ett antal rusthållare, ättlingar till John Falk. Den siste var Anders Mårtensson.
John Falks son Erik, som föddes 1702 och han övertog efter modern gårdens skötsel och
rusthållarskapet när han blev myndig. Eriks fyra syskon gifte sig och lämnade Viby.
Erik fick i sitt första gifte sex barn. Erik blev änkling, gifte om sig och fick i detta gifte
två barn. När Erik drog sig tillbaka delades nummer åtta i två delar, den södra delen kring
Falkagården tillföll Sven Eriksson från första giftet och dennes halvbroder Erik Eriksson
från det andra giftet, fick den del, som ligger i Norrevång.
Nu tar jag upp bara upp ättlingarna till Erik Eriksson, eftersom en av dennes söner, Mårten Eriksson (1788 – 1866) blev far till tre söner, som vardera kom att äga en gård i Viby.
Mårten Erikssons barn var Karna, Nils, Elna, Sissa, Hanna, Anna, Erik, Karna, Sven och
Anders.

Så här de tre nämnda ser släkterna ut i rakt nedstigande led

 

Backa-Sven

Oskar-Olle

Augusta i Kärret

Martin Wiberg

Karl Ström

Ängapågarna

Familjen Paulsson

Familjerna Sven Månsson och Sven Nyström

 

 

 

 

Erik Mårtensson Viby nr 8 John Eriksson                   Eric Ericsson                       Jan Falk                               Barn och barnbarn

Sven Mårtensson Viby nr 7   Per Svensson                          Elbin Svensson                       Arne Svensson                         Barn och barnbarn Anders Mårtensson Viby nr 8 Mårten Andersson Viby nr 5  Folke Andersson               Inger Andersson-Pettersson Barn och barnbarn
Flera medlemmar av dessa släkter ligger begravda på Viby kyrkogård sydöst och
söder om kyrkan. Självklart är detta bara en liten del av ”Falkasläkten”, som omfattar hundratals medlemmar och som år 2002 var samlade till en släktträff på Viby nr 8, Falkagården.

 

Arne Svensson Startsidan