VIBY i gamla tider

================  Kanans gård på 1950-talet   ==============

===================  GRAVHÖGA  ===================

Så såg gårdsbyggnaderna på nr 7, Gravhöga; ut i början av 1900-talet. Frågan är om någon nu levande har sett gården innan den revs.

===============  KYRKOBOSTÄLLET  =================

Tröskning på Kyrkobostället under något av krigsåren. Traktorn har ett gengasaggregat. Som vanligt var det Alma Stark som jobbade med halmen.

=============  MJÖLKDAMER PÅ SLÄDTUR  ============

Nils Sjöström på nr 8 norra i Norrevång på utflykt med "mjölkdamer" från Kristianstad någon gång under krigsåren.

Tillbaka

Startsidan