VIBY i gamla tider

=================  BLEXENBORG 1936  ===============

Byns mäktigaste man

Anders Mårtensson på Blexenborg.

Naturationdet till kyrkan övergick till ersättning i penningar från början 1870-talet. Från 1873 till 1910, då en ny lönereglering för prästerskapet infördes, förde Anders Mårtensson årligen bok över vad alla skattskyldiga på de olika fastigheterna i Gustav Adolfs för-
samling fick betala. Här ett litet utdrag ur den omfattande bokföringen.
 
Tillbaka

Startsidan