VIBY i gamla tider

 

 

 

Dokumentation till Hans Månssons och Sven-Arne Ströms redogörelse

vid sammankomsten den 20 september 2005 rubricerad

Soldater och soldattorp

   
 

När Ni hör talas om indelta soldater och dragoner får väl de flesta av Er tankarna på ”Rasken” och Sven Wollter. Denna välgjorda TV-serie, efter Wilhelm Mobergs roman med samma namn, speglade  livet för en knekt på 1800-talet. Dock inte i Skåne som med sina tättbefolkade byar gav knektarna möjlighet, att bo var de själva önskade. Kravet att vid inkallelse och övningar snabbt vara på plats var ju lätt att uppfylla även om man valt att bo i grannbyn.  Det var väl kanske en önskan att leva sitt eget liv och ej underordna sig någon rotebonde eller rusthållare.

 

När Sven-Arne och jag konstaterade detta blev vi väldigt förvånade och det gav oss också mycket huvudbry. Ryttartorpen i Håslöv är trots allt väl dokumenterade och det ena vid Kvarnäsvägen har överlevt ”Laga Skifte” och andra prövningar. När det gäller Viby By tvingadess vi konstatera att inga spår av torpen fanns i d e annars detaljrika skifteshandlingarna från 1836. I ”Byalådan” fanns för övrigt jordeboksprotokoll över alla socknens gårdar med ”Hemmanstal” inklusive räntor och vilka regementen dessa var tilldelade.

 

För att få perspektiv på soldaternas förhållanden, skall Ni se att 1800-talet efter freden i Fredrikshamn 1809 var en ganska behaglig tid för en soldat när det gäller risken att komma i strid. Detta kan vi nu konstatera i efterhand. Värre var det tidigare under försvenskningen av Skåneland och de ständiga krigen med Danmark. Risken var också stor att skickas utomlands till våra provinser andra sidan Östersjön under lång tid.

 

Denna redovisning har därför som syfte att i kronologisk ordning redogöra för en del viktiga händelser med början när Skåne blev svenskt. Trots ansträngningar att göra detta i en kort version märker Ni snart att så inte blev fallet.

 

  Indelnings-verket

Rusthållar-systemet

När ni klickar på bilderna nedan får ni upp en förstoring. Om ni sedan klickar även på denna kommer det upp ett verktyg som gör det möjligt att få en ytterligare förstoring

   

Sådana här Schwedenkopfe (svenskhuvud) stöter man på i Stralsund, Wismar, Stade med flera städer som tillhörde Sverige under stormaktstiden.

 
   
 

Dragoner i Gustav Adolfs socken

vid 1880 års inmönstring

 

Torp nr 0066 Viby 8

 

Rusthållare:              Mantal:       Dragon:                Född:             På torpet från år:

Sven Abrahamsson          3/8             Carl Olin.*)           18521013      1874

Sven Åkesson                 1/4          *) f. Johansson                                  

Erik Mårtensson              1/4

 

 

Möjligen kan detta hus – ”Fristedts”- varit ett dragontorp

   Hästen,    - svart med bläs – stod hos Anders Mårtensson

 

Dragoner genom åren på rusthåll, Viby 8:

 

Namn:                                                  Född:            På rusth. mellan år:              Övrigt:

Jeppe Abrahamsson                             ?                   1709-1710

Håkan Åke Nyman                               1685             1710-1716

Johan Holmström f. Persson                  1691             1716-1727

Håkan Widberg                                    1703             1727-1760

Jeppa Rafsten                                       1737             1760-1767

Jeppa Wistedt? (Widstedt)?                  1747             1767-1790                         Död 1790

Per Wistedt? (Widstedt)?                     1766             1790-1815

Sven Orrgren                                        1788             1815-1841

Per Palm                                              1819             1841-1874

Carl Olin f. Johansson                           1852             1874-1883

Anders Berlin f. Jönsson                       1864             1883-1889

Erik Orrgren f. Svensson                       1871             1889-                                

 

 

Torp nr 0065 Viby 6

 

Möjligen kan detta hus – Orrgrens - varit dragontorpet på Viby 6

 

Rusthållare:              Mantal:       Dragon:                Född:             På torpet från år:

Sven Abrahamsson          1/4             Jöns Nyström      18340717      1856

Lars Westesson               1/8                                             

Nils Hansson                   1/8

 Hästen,    - ett brunt sto – stod hos Abraham Svensson

 

Dragoner genom åren på rusthåll, Viby 6:

 

Namn:                                                  Född:            På rusth. mellan år:              Övrigt:

Per Fiskenfelt f. Håkansson                   1687             1709-1713

Pehr Maldo f. Knutsson                        1694             1713-1737

Gudmund Berg                                        ?                1737                                  Död 1737

Sone Winberg                                      1718             1737-1762

Nils Önberg                                          1737             1762-1768

Per Nyström                                         1742             1768-1790

Måns Nyström                                     1768             1790-1816

Per Nyström f. Persson                         1792             1816-1856                        

Jöns Nyström f. Johansson                    1834             1856-1887

Olof Nyström f. Persson                       1868             1887-                                       

 

                                                      Torp nr 0068 Håslöv 15

Där Johannehem ligger idag- låg detta torp

Torpet Avsöndrades från Håslöv 15 (Mejeristagården) 1859 och köptes av ägaren Anders Nilsson till Håslöv 16, där torpet med en liten tomt hamnat vid Laga Skifte 1834. Anders bodde på torpet som undantag tills han dog 1892. Då hade Karl Thurasson köpt  marken kring torper och  rev raskt torpet och började bygga det nuvarande Johannehem. Torpet låg ungefär där "slottet" ligger. Han fick något senare servitut på att anlägga allén med ny utfart mot smedjan.
 

Rusthållare:              Mantal:       Dragon:                Född:             På torpet från år:

Nils Jönsson                    3/4          Erik Tulin*)              18581218     1879

Anders Nilsson                1/8          *) =född Persson                              

Valdemar Persson           1/8

 

Hästen,    - Fox med bläs – stod hos Nils Jönsson

 

Dragoner genom åren på rusthåll, Håslöv 15:

Namn:                                                  Född:            På rusth. mellan år:              Övrigt:

Torsten Skönberg f. Bodelsson             1687             1709-1719

Jöns Fielik                                            1690             1719-1727

Per Torberg f. Sherberg                        1704             1727-1737

Samuel Lindberg? Lundsten?                1716             1737-1761

Måns Lindberg                                     1731             1761-1763

Måns Malmberg                                   1735             1763-1791

Nils Risberg                                          1768             1791-1815

Sven Stoltz                                           1788             1815-1829

Per Ring                                               1794             1829-1841

Anders Ljungström f. Jönsson               1820             1841-1872

Håkan Håkansson                                1857             1872-1879

Erik Tulin f. Persson                              1858             1879-1885

Nils Lindahl f. Persson                          1857             1885-1892

Gustav Lundgren                                  1875             1892-                                 Värvad

 

Torp nr 0067 Håslöv 1

Strömbergs, numera ägt av Kerstin och Kurt Melin, -  ett av dragontorpen.

 

Rusthållare:              Mantal:       Dragon:                Född:             På torpet från år:

Sven Andersson              3/8          Sven Holmberg*)   18280715      1850

Anders Nilsson                1/4          *) =född Nicklasson                           

Ola Andersson                1/4

 

 

Hästen,    - svart valack med bläs  – stod hos Ola Andersson

Dragoner genom åren på rusthåll, Håslöv 1:

 

Namn:                                                  Född:            På rusth. mellan år:              Övrigt:

Jöns Svart f. Ohlsson                            1687             1709-1713

Lars Malmberg                                     1688             1713-1738

Per Malmberg                                      1715             1738-1759                         Död 1759

Jöns Dun                                              1737             1759-1763

Per Wästedt                                         ?                   1763-1764

Ola Hammarlund                                  1731             1764-1789                         Död 1795

Nils Åström                                          1763             1789-1807

Sven Nyström                                      1780             1807-1819

Lars Strömberg                                    1795             1819-1832                         Död 1852

Per Frid                                                1808             1832-1844

Nils Rask f. Bondesson                         1815             1844-1850

Sven Holmberg f. Nicklasson                1828             1850-1883

Per Åström                                           1866             1883-

 

Några dragoner och soldater som bott en längre tid i Gustav Adolf men haft sitt rusthåll på annan ort:

       

         Namn:                 Född:               Boende:                Rusthållsort:               Övrigt:

Nils Walter                   1807                Håsl. 15                 Hammar 2,3              Dragon

Jonas Lilja                    1813                Håsl. 10-12            Balsby 2                    Dragon

Lars Gren                     1813                Håsl. 15                 Råbelöv 9                  Soldat

Nils Berg                      1814                Hås. 10-12             Hammar 1                 Dragon

Nils Palm                      1819                Håsl. 1                   Linderöd                   Dragon

Jöns Österblad             1820                Håsl. 13                 Örkened                    Dragon

Lars Rinaldo                 1826                Viby 4                    Ö. Ljungby                Soldat

Bengt Stål                     1833                Håsl. 10-12            Vånga                       Dragon

Jöns Lind                      1834                Håsl. 4                   Gualöv                      Dragon

Jöns Jarl                       1837                Håsl. 15                 Åraslöv 7                  Dragon

Ola Ström                    1842                Håsl. 8                   Gualöv 3                   Dragon

Nils Möller                   1847                Håsl. 15                 Råbelöv 3                  Soldat

Ola Ljung                     1849                Håsl. 1                   G. Köpinge               Dragon

Nils Carlberg                1856                Viby 8                    Hanaskog 9               Soldat

Carl Lind                      1865                Viby 1                    Hammar 2,3              Dragon

Anders Lindvall            1873                Håsl. 15                 Uddarp 1                  Dragon

Nils Rosqvist                1880                Viby 5                    Värvad                      Dragon

 

Dragonerna Orrgren

Släkten Orrgren bebodde huset på bilden, torpet på Viby 6, från år1841 till in på 1970-talet.

Inom tre generationer Orrgren fanns fyra dragoner enligt följande:

  1. Sven (d.ä.)

Född i Maglehem 1788 och kom via Åraslöv till Viby 8 år 1807 och blev dragon för detta rusthåll mellan åren 1815 – 1841. Därefter flyttade han till ovanstående hus på Viby 6 där han dog 1870.

  1. Nils

Son till Sven född på Viby 8 år 1813. Dragon för rusthåll Legeved 3 mellan åren 1835 – 1853. (Fick efternamnet Alm som dragon).

  1. Sven (d.y.)

Också en son till Sven – född på Viby 8 år 1827. Bosatte sig med familj i föräldrahemmet, huset på bilden ovan 1850, då han också blev dragon för rusthållet Östad 5 i Näsum - därifrån överförd till rusthållet Gälltofta 2 mellan åren 1862 – 1876. (OBS! Bodde kvar i Viby).

  1. Erik

Sven d.y. son – född Viby 6 år 1871. (Huset på bilden ovan).  Blev Viby 8 siste dragon 1889 – 1901. Ogift – bodde kvar i föräldrahemmet tillsammans med sin syster Anna. Dog 1934.

 

(Dragonen Erik, var en farbror till den Erik Orrgren som många av oss kommer ihåg. Sistnämnde Erik flyttade in i huset ovan med sin familj, fru Sally och sönerna Hans och Lars, – efter sin faster Anna).  

 

   
 

Soldater 

 

NORRA SKÅNES REGEMENTE

 

Upprättades år 1813 med bland annat följande åläggande:

Att underhålla ständigt manskap äfven i fred, på samma sätt som det öfriga rotehållet i riket.

Regementet är indelt i norra Skåne (Christianstads och Malmöhus län), består af 984 nummer**), hvaraf 183 äro vakanta och indragne till Statsverket på 50 år

(från år 1816-1866), hör till 1:a Militärdistriktet, har N:o 24 vid Infanteriet,

och är fördelat på 8 kompanier.

 

**) Roten i Håslöv hade nr 26 och roten i Viby nr 120. Den sistnämnda var vakant och indragen till Statsverket fram till 1866.

Till de olika numren rekryterades nu soldater. Till skillnad emot dragonerna, var dessa anställda och avlönade endast genom penninglöner. Således inte med eget torp, hästhållning m.m.

 

Soldater i Gustav Adolfs socken vid 1881 års inmönstring

 

Rothåll nr 0026  - Håslöv 4 m fl.

 

1:a hemmanet i Roten:                     Soldat:                          Född:              På Rothållet från år:

Håslöv 4                                       Nils Winqvist*)          18591002                         1881

                                                      *) född Åkesson

 

Soldater genom åren på Rothållet:

 

Namn:                                                  Född:            På roth. mellan år:               Övrigt:

 

Måns Weberg                                      1794             1816-1843

Erik Daun f. Persson                             1825             1843-1856                         Död 1856

Ola Daun f. Persson                              1832             1856-1868

Per Ljung f. Nilsson                              1868             1868-1881

Nils Winqvist f. Åkesson                       1859             1881-1893

Per Stark f. Svensson                           1875             1893-

 

Rothåll nr 0120  - Viby 1 m fl.

  

1:a hemmanet i roten:                      Soldat:                          Född:              På Rothållet från år:

Viby 1                                              Nils Blixt                 18440408                   1865

                                             

Soldater genom åren på Rothållet:

 

Namn:                                      Född:        På roth. mellan år:       Övrigt:

Nils Blixt                                  1844          1865-1891

Nils Dahlberg                            1872          1891-

 

Gratialist = Understöd från pensionskassa

I 1890-års husförhörslängdsserie finns dessa soldater och dragoner med som gratialister.

   
 

 

Soldaten Karl Ström f. Svensson

Norra Skånska Infanteriregementet, Livkompaniet

Född 1864-02-20 i Gustav Adolf

Rothåll nr 0103 - Legeved 2 m fl.

från och med 1886 till och med 1896

 

Pråmskepparen på Hammarsjön, Karl Ström, (se tidigare dokument på vår hemsida om honom), har som synes också prövat på soldatyrket.

Han fick bege sig till Karlskrona för slutprövning – en säkert på den tiden lång resa.

Som synes på avskedsansökan blev hans militära bana endast 10 år gammal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

Läs vidare om Trumpetare

 (Trumpetarboställe Håslöv 3,7 = nuvarande Rosenbergs