Trumpetare

(Trumpetarboställe Håslöv 3,7 = nuvarande Rosenbergs

 

Historik 
Svenskt rytteri - eller som det senare kallas kavalleri - har funnits sedan mycket långt tillbaka i tiden, i varje fall sedan medeltiden. De beridna trumpetarna och ofta pukslagare har varit en viktig del av kavalleriet. 
Medlemmarna i de tidigaste militärmusikkårerna benämndes vanligen trumpetare. Därmed inte sagt att de bara spelade trumpet. Det förekom en hel del olika instrument.

 Om vi går tillbaka till medeltiden, så var det säkert lika ofta trumpetarnas signaler som vapenskramlet som satte skräck i motståndarna.

 Som en liten rest från medeltiden blev trumpetarna delvis behandlade som officerare, eftersom deras uppgift var av mycket stor betydelse i de olika krig man var ute på. För utan trumpetarna och deras trumpetar, så hade man inget fungerande samband mellan de olika trupperna och därmed var det mycket svårt att göra några gemensamma rörelser. 

 

En trumpetare från Wendes Artilleriregemente på slagfältet

 

Boställe och lön

 

Vid de indelta regementena till häst skulle enligt Kongl: brev 8/9 1683 trumpetare erhålla som boställe vardera tvenne goda hästhemman. Ett sådant boställe omfattade i skogsbygder ofta 1000 hektar, varav då endast ett tiotal var uppodlade. Ett mantal var i mera typiska jordbruksbygder ofta det normala. Vid mindre areal kunde kontant ersättning utgå ur skattemedel.

 Ett exempel på ett kanske relativt stort boställe för en indelt skånsk trumpetare under 1700-talet:
Mangårdsbyggnaden hade storleken 20 x 5.5 m och innehöll möblerade förstuga, daglig stuga, gäststuga, kammare och kök. Inre takhöjden var 2 à 2.2 m. Djurbesättningen uppgick t.ex. då befattningshavaren själv brukade hela bostället till: 4 oxar, 14 kor, 9 hästar, 13 får och 6 svin. Det förekom även att trumpetaren hade mindre tilläggshemman, som kunde vara utarrenderade till åbor. Nästan alltid brukades en del av jorden och skogsbruket av trumpetaren.

 Trumpetarna vid Norra Skånska Kavalleriregementet och Södra Skånska Kavalleriregementet var indelta. De bodde alltså på kronans boställen. Det fanns speciella trumpetarboställen, där trumpetarna alltså bodde eller arrenderade ut.

 Trumpetarna stod ingalunda lågt på den sociala rangskalan, tvärtom åtnjöt de stort anseende, vilket bland annat framgår av, att de ofta bar adliga namn. Även deras ekonomiska villkor var ofta ganska godo, vilket en del luxuöst utförda gravmonument över avlidna hovtrumpetare vittnar om.

 1855 tjänade de 10 stabstrumpetarna på respektive Skånska Dragonregementet och Skånska Husarregementet 200 Rd / år plus vardera en nummerlön, häst och sadelmundering från rusthållet. De 20 "vanliga" trumpetarna som fanns på respektive Skånska Dragonregementet och Skånska Husarregementet tjänade 50 Rd / år plus en nummerlön av ett vakant rusthåll, som skall bekosta häst, vapen och sadelmundering samt utredning.

 Regementstrumpetaren vid staben vid Wendes Artilleriregemente tjänade 300 Rd plus beklädnad (70 Rd) plus spannmål (3 tunnor á 6 R:dr)=388 Rd. 

 

 

Trumpetarboställe

Södra Skånska Kavalleriregementet - 1805. Skånska Karabinierregementet 1805 - 1822. Skånska Dragonregementet 1822 - . Indelat till 1000 nummer i nordöstra, östra och södra Skåne (Kristianstads och Malmöhus län), har N:o 6 i ordningen bland Kavalleri-Corpserne, lyder under General-Befälet i 1:a Militär-disktriktet och är 1833 omdelat på 10, istället för förut på 8 Skvadroner.

Trumpetarboställe

 

Socken

Hemman

Värde

Kompani

Äspinge No2,12,17

1

Äspinge (M)

1

134

Sallerup

Alesta No9

2

Kärrstorp (M)

1/8

92

Överstelöjtnant

L. Beddinge No24,32

3

L. Beddinge (M)

1

253

Borrby

Maglehem No8,9,11

4

Maglehem (L)

3/4

340

Liv 1:a Trump.

& Eskeröd No1

5

Maglehem (L)

1/4

39

Liv 1:a Trump.

Brösarp No1,3,4,16

6

Brösarp (L)

1 3/6

339

Liv 2:a Trump.

& Lökaröd No1

7

Brösarp (L)

3/8

73

Liv 2:a Trump.

Starrarp No8

8

Fränninge (M)

2/3

51

Överstelöjtnant

& Klamby No13

9

Brandstad (M)

1/8

82

Överstelöjtnant

Håslöv No3,7

10

Gustav Adolf (L)

5/8

340

1:a Majoren

& Fjälkinge No28

11

Fjälkinge (L)

3/8

173

1:a Majoren

Raskarum No6,8,9

12

S:t Olof (L)

1 5/6

358

2:a Majoren

Vellinge No22,30

13

Vellinge (M)

1 5/6

622

Haglösa

Ulfshult No1

14

Örkened (L)

1

412

Östra Göinge

 

Disponeras 1855 såsom:

 1. Fanjunkares, Torna Sqvadron.
 2. 3:e Sergeants, Sallerups Sqvadron.
 3. Fanjunkares, Vemmenhögs Sqvadron.
 4. Utarrenderat.
 5. Utarrenderat.
 6. Utarrenderat.
 7. Avträtt till Södra Skånska Infanteriregementet.
 8. Utarrenderat.
 9. Avträtt till Södra Skånska Infanteriregementet.
 10. Utarrenderat.
 11. Utarrenderat.
 12. Avträtt till Södra Skånska Infanteriregementet.
 13. Utarrenderat.
 14. Utarrenderat.

 

Södra Skånska Kavalleriregementet

1:a Majorens kompani

Efternamn

Förnamn

Början

Slut

Yrke

Text

Hack

Michael

1678*

1680*

Trumpetare

Var vid mönstringen 1678 med majoren Joel von Halle i Stockholm.

Flygare

Olof

1685*

1701*

Trumpetare

1701: Viby, Villands härad.

Krygern

Casper

1705*

1705*

Trumpetare

 

 

Vakant

1710*

1710*

Trumpetare

 

Norberg

Anders

1711-05-09

1713-09-14

Trumpetare

Varit trumpetare vid Kungl. Maj:t Livregemente och därifrån fått dimission 1704. Är nu antagen här vid kompaniet, efter fullmakt av den 9 maj 1711. Fått avsked för dess ålderdom och dess oförmåga den 14 september 1713.

Schulberg

Torel

1713-09-25

1722-12-31

Trumpetare

Hit transporterad enligt fullmakt den 25 september 1713, förut tjänt som trumpetare vid Norra Skånska kavalleriet. 1718 var han 26 år gammal och hade varit 4 år i tjänst, västgöte/östgöte. Den 31 december 1722 avgången.

Haas

Petter

1722-12-31

1727-04-15

Trumpetare

Hit den 31 december 1722 från Sallerups kompani. Transporterad till överstelöjtnants kompani den 15 april 1727.

Kraft

Johan Christian

1727-04-15

1735-01-28

Trumpetare

Från Överstelöjtnants kompani den 15 april 1727. Boställe 1732: Håslöv 172:-. Transporterad till Livkompaniet den 28 januari 1735.

Stede

Johan Barthold (I)

1735-01-28

1744-12-29

Trumpetare

Hit antagen efter fullmakt den 28 januari 1735. Transport med fullmakt av den 29 december 1744 till Sallerups kompani.

Kraft

Johan Michael

1744-12-29

1761-01-16

Trumpetare

Hit från Haglösa kompani den 29 december 1744. 1760 var han permitterad i Sverige. Uppå egen begäran erhållit avsked den 16 januari 1761.

Stede

Johan Christopher

1761-01-16

1764*

Trumpetare

Den 16 januari 1761 hit med fullmakt från 2:a trumpetare Livkompaniet.

Stede

Johan Henrik

1773*

1795-06-08

Trumpetare

Indelning Håslöv. Erhöll avsked den 8 juni 1795.

Stede

Petter Sebastian

1771-08-25

1783-??-??

Extra trumpetare

Den 25 augusti 1771 erhållit nådig fullmakt att vara trumpetare utan lön vid detta kompaniet. Transport till andra trumpetare Livkompaniet 1783.

Stede

Johan Barthold (II)

1795-06-08

1814-03-23+

Trumpetare

Den 8 juni 1795 hit förordnad från 2:a trumpet Livkompaniet. Död den 23 mars 1814.

Stede

C. Fredrik

1814-08-17

1820-03-24

Trumpetare

Extra trumpetaren hit befordrad den 17 augusti 1814. Erhållit på egen begäran avsked den 24 mars 1820.

 

Vakant

1820-03-24

1832*

Trumpetare

Vakant till Musiquen enligt kongligt brev av den 19/10 1820.

 

Som synes av ovanstående, ”huserade” trumpetarfamiljen Stede på trumpetarbostället här i Håslöv under åren 1735-1744 och mellan åren 1761-1820. Av denna familj är några födda, döpta, vigda, döda och begravda i vår församling.

Genom att ”klicka in sig” på http://hem.passagen.se/humba/sid6.htm kan man läsa mer om var och en av dessa trumpetare enligt nedanstående exempel, som kopierats från denna sida.

Stede, Johannes (Johan) Bartholomäus

Trumpetare.
Född 24/8 1714 i Neuroda, Sachsen-Gotha. Tyskland.
Trumpetaren Johan Barthold Stede i nåder erhållen fullmakt som och trumpetare kommit från Sachsen-Gotha utgifven av Pastoren Johannes Welter vid Neurode och Trassdorff 28 januari 1735 trumpetare vid Majorens Compagnie av nämnda dato 29 december 1744 undfått transport till Sallerups Compagniet. 1714 den 24 augusti är bemälte Trumpetaren barnfödd enligt överbringat bevis daterat den 2 augusti 1733. Riktigheten av ovanstående intygas med "Håslöf den 25 juni 1771, Jöns Wiberg, Corpral".
Levde 1770 i Håslöv No3, Gustav Adolf (L).
Levde 1771 i Håslöv No3, Gustav Adolf (L).
Levde 1772 i Håslöv No3, Gustav Adolf (L).
Levde 1773 i Håslöv No3, Gustav Adolf (L).
Levde 1774 i Håslöv No3, Gustav Adolf (L).
Levde 1774 i Åhus No51, Åhus (L).
Levde 1775 i Åhus No51, Åhus (L).
Död av håll, stygn och bröstfeber 70 år gammal 4/12 1783 i Åhus (L).
Begravd 1/12 1783 i Åhus (L).

Enligt på Krigsarkivet funnet: Att år 1735 den 28 januari blev han trumpetare vid Majorens Company enlig