VIBY i gamla tider

 
 

 

109 personer på höstupptakten

för medlemsmötena den 20 september

2005 års "hösttermin" är så igång. Under tiden som ett bildspel kördes på filmduken, som gav oss en härlig påminnelse från flodbåtsturen och gökottan i våras, samlades denna stora skara, som så gott som fyllde Församlingshemmet. Som vanligt var man ute i god tid, och redan timmen före "mötets" början hade mer än hälften av deltagarna anlänt.

Sorlet, skratten och inte minst de glädjeyttringar i form av "små tjut" och kramar när någon tidigare Vibybo, som man inte sett på många år, nu dök upp som ny medlem, gav en atmosfär, som jag tror bara kan upplevas här i Viby och som saknar ord för att rätt kunna beskrivas.

Då kvällens huvudtema handlade om soldater och soldattorp, hade några gäster med anknytning till ämnet inbjudits. Översten Lars-Olof Strandberg och hans maka Helene - som skrivit en 80-poängsuppsats om soldattorp i Småland och Jämtland – samt Bertil och Margaretha Ekstrand, där Bertil, sonson till vår indelte soldat Nils Leo Ekstrand, skulle ge några små historier runt sin farfar, hade samtliga välvilligt anammat vår inbjudan.

Efter att hälsat alla välkomna, där han riktade ett särskilt välkomnande till våra för kvällen speciellt inbjudna gäster, fortsatte vår ordförande Sven-Olof Månsson med att redogöra för de hjälpmedel som nu föreningen förfogar över. Detta framförallt när det gäller forskning av personer, hus och dylikt inom vår församling bl.a. genom mikrokort och läsare av husförhörslängder t.o.m. 1899 samt församlingsboken från år 1900 och fram till år 1935, som finns på CD-romskiva. Han gav också exempel från denna CD-romskiva. Han redogjorde också för mycket intressanta ljudband där framförallt Sven-Erik Nyström, med sitt enorma minne och kunnande om sin hemby, kunde berätta om såväl gravar på kyrkogården som husen och personerna i Norrevång – både de som finns kvar och många av dem som funnits tidigare.

Kvällens huvudtema hette Soldater och Soldattorp. Efter att Hasse Månsson och undertecknad under flera månader forskat i dessa ämnen genom att "plöja" i militärisk statistik och sammanställningar på såväl biblioteket som nätet, läsa böcker i ämnet samt flera besök på Lantmäteriarkivet, var vi nu beredda att redovisa vår dokumentation.

Hasse inledde med att på en tidsaxel redogöra för militärhistoriska företeelser för Sverige som helhet, men också speciella företeelser som berörde oss som skåningar och kanske då framförallt oss som Villands Häradsbor. Detta utmynnade i att han då kom in på den militäriska organisationen, med dragoner, soldater och soldattorp i vår socken och lämnade samtidigt med detta över till undertecknad, att redovisa denna del av dokumentationen.

Men innan dess hann vi med att fika med gott kaffe och goda frallor, som våra helt ideellt arbetande damer i köket, Inga-Lisa Johannesson och Inga-Brita Lundbladh, fixat.

Mycket, mycket! – dock kanske inte så mycket om det militära - just då, vid kaffebordet, fanns att ventilera. Det gav den glättiga stämningen bevis för. I slutet av kaffepausen hann vi också genomföra dragning på försålt lotteri, med delvis skänkta vinster.

Arne Svensson hann också med att visa och berätta lite omkring några gamla bilder, som han plockat med sig från vårt bildarkiv och som gav många igenkännande leende i lokalen, innan undertecknad tog fatt i "stafettpinnen" som Hasse lämnat över.

Efter att börjat med att presentera socknens "meste" dragonfamilj – Orrgren, fortsatte undertecknad med att redogöra för dragoner, rusthållare och dragontorp vid socknens olika rusthåll, och fortsatte lite om, av många för oss kända, dragoner och soldater som bott i byn men tjänat ett rusthåll på annan ort.

Efter att ha presenterat hur Karl Ström, den gamle pråmskepparen, blev soldat och hans avsked härifrån, redovisades soldaterna vid de båda roten som fanns i församlingen.

Som avslutning av kvällens militäriska tema, fortsatte undertecknad sin redovisning med att visa några faktabilder om trumpetarbostället och trumpetarna där, på Håslöv 3,7 - Rosenbergs nuvarande tomt.

Eftersom undertecknad "liksom kände på sig" att vi kanske rört till i de militäriska rullorna för våra gamla "knektar", och att dessa ogillande såg detta från sin himmel, kommenderade jag dessa givakt! - och överlämnade detta "kompani" av dragoner, soldater och trumpetare från Gustav Adolfs socken genom tiderna – till vår gäst, överste Lars-Olof Strandberg, som lovade att åter skapar militärisk ordning.

Med stolthet kan också nämnas, att vi, Hasse och undertecknad, fick högsta betyg av Helene Strandberg för vår dokumentation, som hon följde med största intresse.

Lite närmare i tiden var presentationen av Skånska Infanteriregementets siste indelte soldat, Nils Leo Ekstrand ute i Norrevång, hämtad ifrån. Arne Svensson kunde visa och kommentera bilder från den gamle soldatens verksamma liv innan han lämnade över till korpral Ekstrands sonson, Bertil, som på ett humoristiskt och roande sätt kunde berätta episoder kring och om sin farfar, som ju på många vis var en säregen person för såväl Vibybor, som de närmaste anhöriga.

Klockan blev närmare halv tio på kvällen när Sven-Olof tackade för visat intresse och hälsade samtliga välkomna till nästa träff, som blir den 20 oktober och då med huvudtemat – Likkistfabriken.

 

 

 

 

Dokumentation till

Hans Månssons och

Sven-Arne Ströms redogörelse

  För referatet svarade föreningens sekreterare Sven-Arne Ström