VIBY i gamla tider


 

   

Två parhästar flyttar från Balsby till Viby våren 1899.

Viby nr 3 hade blivit till salu efter det att Sven Åkessons (död 1894) yngste son Nils Svensson mist sin hustru (1898 ?) vid en halkolycka på kostallsgången. Hustrun var havande i 7 – 8 mån och inte heller fostrets liv gick att rädda. Släkten hade sina rötter i Nymö och hade ägt Viby nr 3 i flera generationer. Giftermål med andra inom bondeståndet (Viby nr 4 och nr 6 t ex) hade lett till betydande positioner inom såväl ägande som förvaltning inom byn.

Sven Månsson härstammade från Balsby nr 20, som sett flera betydande män i sin ägarlängd. Under senare delen av 1900-talet har intresset för kulturhistoria och släktforskning verkligen blomstrat på Balsbyholm, som gården idag heter. Släktleden är kartlagda bakåt i tiden åtminstone till en Jon Thufwesson (ca 1647 – 1721). Då han kom till Balsby nr 20 "fanns endast en stolpe med numret, byggnader saknades helt. De skulle ha bränts ner under tiden för Kristianstads belägring."

Svens far, Måns Nilsson (1827 – 1913) var en märklig man på många sätt. Han satt med i byggnads-kommittén för återuppbyggnad av Nosaby kyrka, han var med och bildade Fjelkinge sparbank, han byggde om hela Balsbyholm, han åkte häst och vagn till Malmö för att köpa järnspis och han var gift tre gånger. Han skapade ett förstklassigt bibliotek med verk av tidens in- och utländska författare.

I första giftet med Maria-Christina Hansdotter (död 1860) blev inga barn. Hon dog endast 35 år gammal.

I andra giftet (1867) med Bengta Nilsdotter tillkom fyra barn under fem års tid. Bengta avled hösten 1873 i smittkoppor. Yngste sonen Sven var då endast 18 mån gammal. Äldste sonen hette Nils (född 1869). Som nummer ett och två i syskonskaran föddes två flickor, Maria som blev 12 år samt Anna, som avled bara nio mån gammal.

Vid tredje giftet med Elna Eriksdotter (1878) var Måns 51 år och Elna 25. Alfred Mauritz föddes Juldagen 1879. Därefter kom Anna Maria 16 juli 1881.

Måns bedrev en alltmer omfattande utlåningsverksamhet, vilket posten "Utestående skuldebrev" vittnar om i alla de bouppteckningar som gjordes efter att två hustrur och två barn avlidit. I vardagsmun kunde Måns kallas "Balsby Bank" eller något djärvare "Rige-Måns".

Nils köpte Balsby nr 16 och Sven köpte Viby 3 år 1899. (Kanske Måns skötte om det hela?)

Alfred Mauritz övertog Balsby nr 20 med ett köpebrev 1903.(inkl."Undantag" för Måns som då var 75 år.)

Anna Maria gifte sig 1902 med Sven Olsson, Bygården, Rinkaby.

Man kan misstänka att alla fick betydande ekonomisk hjälp av Måns Nilsson.

På Balsby nr 16 blev inga barn och enligt uppgift dog detta släktled ut.

Hos Sven i Viby gick det bättre. Han gifte sig nyårsafton 1901 med Kerstin Nilsson (född 1880), dotter till Nils Andersson i hans gifte med Anna Persdotter (född 1853). Flera syskon hade avlidit i späd ålder.

I ett andra gifte med Annas syster Hanna blev Nils begåvad med fyra barn: Hilding, Anton, Bertha och Anna. 1899 flyttade Nils Andersson  till Brogården.

Sven Månsson hade inte så lång friarfärd. Vid bröllopet premiäråkte brudparet i den för ändamålet anlagda allén. Sven och Kerstin fick två söner och fyra döttrar, varav tre nådde vuxen ålder.

Nils (1902 – 1968) övertog Viby 3 och 6 år 1941. Han gifte sig 1947 med Signe Svensson, Gälltofta (död 1984). Nils och Signe fick inga barn. Sven byggde "Villan" som inte hann bli färdig för inflyttning före Kerstins plötsliga död 1945. Sven levde mycket för sina döttrar och han gick bort 1954.

Arvid gifte sig 1936 med Anna Lindblad och flyttade in på Håslöv 5. Arvid och Anna fick fyra barn. (Sven Månsson hade köpt Håslöv 5 redan 1914 med tidigare ägarens undantagsrätt att bo kvar mm)

Maja och Rut ingick under 1930-talets mitt äktenskap med två bröder, William Wildt-Persson på Karlsgård i Fjälkinge respektive Bonde Wildt-Persson på Bokeholm i Näsum. (fem resp. tre barn)

Anna förblev ogift men hade viktiga befattningar inom vården både i Helsingborg och Kristianstad.

 

NYSTRÖMS

Jöns Svensson föddes 1859 på en fastighet utmed Kiabyvägen norr om Fjälkinge. Han tog värvning i Ystad 1882 som husar och blev då tilldelad namnet Nyström.

År 1885 slog Jöns Svensson-Nyström ner bopålarna emellan Balsbyholm och Fjälkinge Backe i det område som kallas Österrike. Han köpte ett jordbruk om ett par ha av en person som hette Dahlberg.

Nu gifte Jöns sig med Elna Åkesson från Balsby, född 1857.

De fick följande barn:

 • tvillingarna Sven (1886 – 1972) och Nils (1886 – 1975)
 • dottern Anna (1890 – 1969)
 • Sigrid (1891 – 1985)
 • Maja (1895 – 1963)
 • sonen Per (1897 – 1974)
 • Jöns (1899 – 1978)
 • Jöns Svensson arbetade bland annat i bränneriet vid seklets början. Brännerimannen mm Måns Nilsson levde fortfarande på sitt undantag på Balsbyholm och Jöns närmade sig 50 år. Han hade redan börjat att samla på sig dricka inför 50-årsgillet när han drabbades av lunghinneinflammation och avled 1909.

  Denna tragiska händelse ledde till att det lilla hemmanet i Österrike så småningom såldes och familjen flyttade till Fjälkinge 1917. Elna blev senare förlamad i höger sida efter en hjärnblödning 1923. Bunden till säng och rullstol i 27 år sköttes hon av sina döttrar tills hon dog 1950.

  Tvillingpojkarna och så småningom även döttrarna behövde sysselsättning efter skolgången. Döttrarna sökte sig till anställningar på barndaghem i Gåsebäck resp. som kokerska i Halmstad.

  För tvillingarna löste det sig så att Nils fick tjänst hos Nils Månsson, som hade köpt Balsby nr 16 år 1899, medan Sven flyttade med Sven Månsson, som hade köpt Viby 3 samma år.

  Man kan riktigt se hur flyttlassen gick mellan Balsby och Viby hela våren och försommaren 1899.

  Det berättas att grisarna flyttades midsommarafton 1899 till fots, tvärs över vångarna t o m, när det ibland saknades väg för den rakaste och därmed kortaste drivningen.

  Hur såg då vardagen ut på det nya stället i Viby?

  De anställda var dels de som skötte djuren (det fanns på gårdarna oftast särskild personal, kvinnor, som mjölkade och passade spädkalvar), dels de som skötte växtodlingen. Dessa kunde vara städslade för hela året, slutlönen gjordes upp per 31 oktober. Förutom kontantlönen hade man fritt husrum och fri kost. Vidare fanns det daglönare, både män och kvinnor som bodde i egna hus i närheten och med ett flertal (ofta) andra arbetsuppgifter under året. Till sist fanns också säsongsarbetare med ackordslön. De kunde vara från byn eller ifrån avlägsnare trakter. (Även daglönare kunde jobba på ackord.)

  I köket jobbade ett par – tre pigor med olika göromål. Vid bakning och tvätt m m fanns också här extra personal i tjänst. Så måltiderna en vanlig vardag kunde gärna omfatta totalt 12 – 14 personer.

  De tidigaste dokumenten vi förfogar över är en "Afräkningsbok" påbörjad år 1900 och avslutad år 1914.

  Därefter saknas dokumentation fram till juni 1933 då ekonomiska mellanhavanden varvat med dagliga anteckningar finns i en dagbok med annat format. Sannolikt finns ytterligare "böcker" i någon form, för minst två perioder. (En senare dagbok finns också, men den börjar 1945 under Nils Månssons ägartid.)

  Under de första åren på Viby 3 sköttes hushållet av en äldre kvinnlig släkting till Sven Månsson fram till bröllopet nyårsafton 1901. Drängar och pigor hade säkerligen städslats redan 1899.

  Sven Nyström (14 år yngre än Sven Månsson) hade väl precis slutat skolan vid flytten till Viby, men fortsatte att läsa till konfirmationen den 6 maj 1901 i Nosaby kyrka. Sven konfirmerades tillsammans med tvillingbrodern Nils. Denne gick till fots ifrån Balsby och Sven ifrån Viby till Nosaby kyrka de dagar konfirmationsundervisningen pågick. Sven hade redan då städslats som (lill-?) dräng på Viby nr 3. Men Sven Nyström skulle snart fylla ut kostymen. Han var kvar i olika tjänst fram till 1922, då han blev stalldräng i två år på Bostället, hos Martin Olsson.

  Under 1924 blev Löfkvists ställe i Norrevång till salu. Sven köpte detta lilla hemman och fick i samband därmed en häst av tidigare husbonden Sven Månsson. Sven Nyström blev härefter daglönare på Viby 3.

  Han gifte sig 1924 med Anna Karlsson (Kristina Karolina), en av de flickor vi tidigare har hört berättas om i föreningen. Hon var en av de "invandrande" från Huseby där det hade olyckats med mannen i den ena och hustrun i den andra statarfamiljen. Ett praktiskt rådslag med "sammanläggning" av familjerna gav en ström av "pigor" ner till Viby efter avslutad skolgång. (Anna var född år 1890 och avled 1974.)

   Sven och Anna Nyström fick tre barn:

  - Sven-Erik född 24/4 1925

  - Nisse född 27/3 1926

  - Sture född 2/10 1927 död 13/9 2004.

  Under sent 1950-talet blev Viby IF i desperat behov av mark till en ny idrottsplats. Under flera år spelades hemmamatcherna i Vanneberga. Marken till den idrottsplats som togs i bruk tidigt 1960-tal ute i Norrevång, köptes från Viby 4, del av, dvs Nyströms fastighet.

   

   

  Bilder från livet på Viby nr 3 tidigt 1900-tal

   

   

  Se utdrag ur Sven Månssons avräknings-böcker

   
  Nedtecknat av Sven-Olof Månsson, Vibyholm.
  Redovisat vid Årsmöte med VIBY i gamla tider 2005-03-15.
   
  Källor: Maja Balsberg Mitt hjärta bor i en gammal gård … Opubl.
  Hans Månsson Farmors släktled i Viby Opubl.
  Sven Månsson Afräkningsbok 1901 – 1914 Opubl.
  Sven Månsson Dagbok 1933 – 1945 Opubl.
  Nils Månsson Dagbok 1945 – 1964 Opubl.
  Sven-Erik Nyström Muntliga samtal
   

  Startsidan