Hans Månsson   Sveriges Jordbruksreformer 

Åldermän i Håslöv by

VIBY i gamla tider

 

Avskrift ur  protokollböcker

Lilla protokollboken

 

År           Namn                     Gård

1897        Håkan Persson     13            (Just. NilsJönsson Nr 15,17)

1898     Jöns Nilsson      16

1899     C Thuresson      10,12,7,3           Bostället

               ( ägde 1/8 Nr 16, samt 19 utjord)

1900     Nils Andersson  1          Brogården 

1901     Bonde Andersson          5

1902     Nils Persson      2,4        Kvarnäs

1903     Håkan Nilsson   11

1904     Hans Larsson    ?

1905     Per Persson      13

1906     Vicktor Thuresson          16         Johannehem

1907     Mårten Svensson           15            ”Mejeristagården”

1908     Dir Ola Persson 10,12,7,3           Bostället

1909     Anders Olsson   9          Norregård

1910     Veste Pehrsson 13

1911     Jöns Olsson      8          Petersborg

1912     Jöns Nilsson      16

1913     Ola Johansson   15

 

År         Namn               Gård

1914     Nils Andersson  1          Brogården

1915     Sven Månsson   5          (Viby Nr 3)

1916     Nils Persson      2,4        Kvarnäs (Bertha Nilsson)

1917     Simon Bjerstedt 11        

1918     Anders Larsson 11         (Lindblads )

1919     Olof Persson     13

1920     Vicktor Thuresson          16         Johannehem

1921     Mårten Svensson           15         ”Mejeristagården”

1922     Martin Olsson    10,12, 7,3          Bostället          

1923     Anders Olsson   9          Norregård samt 1/16 Nr 1

1924     ?                      13        

1925     Jöns Olsson      8          Petersborg        samt   1/12 Nr 6

1926                                                                

1927     August Liljequist            1          Brogården  samt   1/6 Nr 6

1928     Sven Månsson   5

1929     J. Haaker                      2,4        Kvarnäs AB

1930     Simon Bjerstedt 11

1931     Olof Lindblad     11        

Ny protokollbok

1931     Olof Lindblad     11         (ris 11&13)

 Byalaget

    Olof Persson Nr 11,13,15

    Sigrid Thuresson        16,15,13,19 Joh.hem

    Martin Olsson            3,7,10,12 Bostället, 14

    Nils Persson (sterb) 2,4, 11,13 Kvarnäs AB

    Sven Månsson           5 3/8 mt

    Nils Andersson          1  Brogården, 1/6 mt 6

    Jöns Olsson 8 Petersborg ¼ mt, 1/6 mt 6

    Anders Olsson           9 Norregård ¼ mt,  1/16 mt 1

 

1932                                 Olof Persson                       13

1933                              Sigrid Thuresson/Nils Mårtensson   16,15,13,19

Jaktmedelsfördelning:       

Nr     1  Nils Andersson          17,17 kr

5  Sven Månsson    6,45

8  Jöns Olsson       5,73

9  Anders Olsson   4,84

13 Anders Nilsson  0,81

11 Olof Lindblad     1,95

11 Simon Bjerstedt 3,43

13 Alfred Mårtensson  0,72

13 Veste Persson   2,15

13 Nils Holmberg    0,36

15 J. Listander       8,78

15 Nils Nilsson       0,28

17 O. Björklund      0,59

19 Sigrid Thuresson  7,53

20 Ola Ström         0,25

16 Albert Nilsson    0,57  51,58 kr

Intäkter:

Arrende allmänningar:

                        A.Karlström       5,00 kr

                        Brogården                     6,00

                        Nils Nilsson       6,00

                        Jöns Olsson      3,00

                        Kvarnäs AB       2,50

            Fiske:

                        Adolf Karlberg    50,00 kr

            Jakt:    

Martin Olsson        51,58 kr

            Höhöstnad:

Anders Månsson    10,00 kr

                

1934     J. Listander                   15

1935     Martin Olsson                10,12,3,7, 14 Bostället

1936     Anders Olsson               9  Norregård

1937     Jöns Olsson                  8  Petersborg

1938     Nils Andersson              1  Brogården

1939     Arvid Månsson               5

1940     Kvarnäs AB/Bertil Svensson        2,4

1941     Simon Bjerstedt             11  (Södergård Fjälkinge)

1942     Olof Persson                 13

1943     Joel Jönsson                 16  Johannehem

1944     J. Listander                   15

1945     Martin Olsson                10,12,3,7, 14 Bostället

1946     Ola Olsson                                9  Norregård

1947     Karl Olsson                   8  Petersborg

1949     Nils Andersson              1  Brogården

1950     A. Månsson                   5

1951     Kvarnäs AB/ A. Andersson         2,4

1952     Karl Bjärstedt                11  (Södergård Fjälkinge )

1953     Nils Persson                  16  Johannehem

1954     Seth Persson                15

1955     Martin Olsson                10,12,3,7, 14 Bostället

1956     Ola Olson                                  9  Norregård

1957     Arne Olsson  (Wannebro            8  Petersborg

1958     Ove Nilsson                   1  Brogården

Byalaget vilande

1972     Nils Persson                  Johannehem                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första sidan