Hans Månsson   Sveriges Jordbruksreformer 

VIBY i gamla tider

 

Historik Håslöv Nr. 15   (fakta; Ljung 1904-Fjälkinge i forna dagar m.fl.)

                                           

 

1687               Sven Mattsson                                                                  Brand på gården

                                                                                                  en av de bästa i häradet

 

1719               Olof Sonesson- Kestin Svensdotter

 


Barn

1)  Matts 1719 g.m  T.E.enka på Ivö Hovgård  ”Åbo” 1745-1769

 

2)  Elna 1722                        g.m fj.man J.N. i Ripa. Sonen Ola Jönsson sk.köpte Nr.2o17 1790

 

3)  Måns  1725                      g.m ”Prästänkan” i  Össjö, dotter till Prosten Ring Fjälkinge

 


Präst i Åhus,Össjö, sedan Jernarp

( med hjälp av Nils Svensson Riksdagsman Håslöv)

 

Måns förvärvade en ansenlig förmögenhet, som kom hans släktingar till godo.

Måns köpte Håslöv                Nr. 11 och 13    från Ljungby

     -”-             -”-                    Nr. 17                från Ehrenborg

     -”-          Fjälkinge             Nr. 9                    från Maville

Gåva

 

Gåva

 
 


                                                                                       Trued Abrahamsson 1717-1795

                                                                                       (från Viby Nr.4, bror till Åke Nr.3)

4)  Nils 1724                         Åbo i Balsby, gift 2 ggr

                 

5)  Kersti 1739 g. m Håkan Lasson Fjälkinge Nr. 23

 

6)  Nilla ?                             g.m.  *Talm. Riksdagsm. Nils Svensson  död 1815

 


Dotter Kersti       g.m.   Direktören J. Pettersson tidigare insp. på Karsholm

                      Nr. 13             1) Sonen  Elde , notarie och sedan boktryckare  Stockholm

                      Nr. 11             2) Carolina, Nilla, g.m. Löjtnant Lindahl

                      Nr. 15  1/16     3)    ?                      Major Steveni

                      Nr. 17   5/8                       4) Sven Pettersson

                                   5/16   5) Nils Pettersson   Magister

Se vidare:

*       Storskiftesprotokoll 1799-1801 med krav på  utbrytning  av N.S

*       Laga skiftesprotokoll 1834,  Håslöv Nr. 11, 13, 15, 17 efter arvsskifte.

*                                                                                                 

Nils Svensson var riksdagsman under 1778 års riksdag. Vid kronprinsen Gustav Adolfs födelse fick han den stor äran att vara fadder vid dopet. Till minne begärde han och genomdrev i socknen, att Viby kyrka fick namnet Gustaf Adolfs kyrka. Han hade vunnit kungens förtroende i den grad, att han följande riksdag blev talman för Bondeståndet. Vid 1789 års riksdag fick han dock ej behålla uppdraget som talman. Adeln såg nämligen honom som sin motståndare, vilka flera memoarer vittnar om. Han hade dock den enväldige kung Gustav III:s förtroende, även i fortsättningen och erhöll talmans lön utan att inneha uppdraget. Skottet mot Kung Gustav III avlossades, som bekant under en teaterföreställning och ändade hans liv 1792. Han efterträddes av Gutaf IV Adolf som avsattes 1809 och fick tillbringa resten av sitt liv på resande fot  i Europa under namnet Herr Gustavsson.

 
 


                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Första sidan