SVERIGES  JORDBRUKSREFORMER

Projektarbete ingående i Håslöv-Viby byhistoria

Författare Hans Månsson

 

Med anledning av dokumentets längd har vi delat upp det enligt följande:

u   Jordbrukssamhället

         Byalag - Tegskifte

v    Jordägarekategorier, 1600-1700-talen

          Indelningsverket

w     AGRARA REVOLUTIONEN

           Storskiftet - Enskiftet 1749-1827

           Laga skiftesreform 1827

 

KARTOR

 

Historik över Håslöv 15

Åldermän i Håslövs by

Laga skiftesprotokoll Håslövs by

Tillbaka till Viby i gamla tider