Viby i gamla tider

Hans Månsson   Sveriges Jordbruksreformer

 

   

Jordbrukssamhället

Byalag - Tegskifte

 Jordägarekategorier, 1600-1700-talen

           Indelningsverket

AGRARA REVOLUTIONEN

 Storskiftet - Enskiftet 1749-1827

Laga skiftesreform 1827

Första sidan

Till sidan 1