VIBY i gamla tider

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2003

Så är åter ett verksamhetsår tillända. Även om hemvändardagen har varit årets i särklass största, och säkerligen också populäraste, arrangemang, har även de fyra avhållna medlemsmötena (inkl årsmötet) i Församlingshemmet liksom byavandringen rönt mycket stor uppskattning och haft stor uppslutning.

Nästan hundra personer mötte upp vid årets första medlemsmöte, den 21 januari. Temat för kvällen var Skolan - historik och besök. Arne. tillsammans med förra lärarna Ingrid Skoogh och Inga-Lisa Bengtsson samt nuvarande rektor och personal, berättade om vår gamla skola och episoder från förr och nu inför intresserade åhörare. Ett besök i skolan väckte också många gamla minnen till liv hos flera av deltagarna.

Till årsmötet, den 20 mars, hade ett sjuttiotal medlemmar infunnit sig. Förutom kvällens årsmötes-förhandlingar, gjorde Sven-Arne, tillsammans med Fritz Nilsson, en uppskattad redovisning av sitt projektarbete där han dokumenterat byns verkliga födgenier: Ängapågarna.*

Som avslutning på kvällen läste Herbert Sjöstedt. på sitt härliga sätt ett par små berättelser på  bygdegemål.

Byavandringen* den 20 maj lockade ett åttiotal deltagare. Denna var förlagd till tre stationer:

Fårabackarna med domarringen och stendösen med Arne som guide, Viby by beskrevs av Sven-Olof och vid stationen Ekomuseet Hercules och sydvästra delen av Viby by '"stinsade" Sven-Arne. Denna härliga kväll avslutades med transport i balvagnar upp till Granebacken där värdparet Inger och Lasse Pettersson, tillsammans med kvällens övriga sponsorer, bjöd på nygrillade korvar och läsk. Åter ett arrangemang med idel nöjda deltagare.

Hemvändardagen* den 8 augusti blev den stora succé, som vi alla vågat hoppats på. Det var otvivelaktigt ett stort arbete, med många planerings- och förberedelsetimmar, som styrelsen lade ner för att kunna erbjuda ett lockande program. Och att man lyckades ger väl följande belägg för: "Vilken underbar dag", "Tack för detta fina arrangemang", "Ursäkta tårarna - men detta är mäktigt", "Delta går inte att beskriva med ord"..,........ är bara några axplock ur de många

tacksamhetsyttringar som kom styrelsen till del denna dag. Dessa speglar säkert den atmosfär och anda som rådde denna oförglömliga dag.

Handelsträdgårdarna i byn* den 25 september inleddes av Sven-Olof med en allmän översikt och en historisk bakgrund av trädgårdsnäringen.Karl-Erik Mårtensson gav därefter en redovisning över alla de trädgårdsmästerier som tidigare funnits i vår by. Dessa trädgårdars belägenhet och vad man odlade, och hur också flera av dem fann sin egen nisch, var något som Kalle, på sitt härliga sätt, berättade om.

Stellan Svensson fortsatte kvällen med att redogöra för verksamhet och utveckling av Hörnhems Handelsträdgård. Förutom historiken om handelsträdgården kunde han berätta, hur han för en del år sedan ställde om produktionen till att i första hand omfatta sådd och framdragning av småplantor till andra odlare. Han kunde också berätta, inför imponerade åhörare, att i dag är Hörhem marknadsledande med denna affärsidé och levererar till odlare inom hela Skandinavien.

Nils-Gustaf Rosenberg avslutade kvällen med att ge en historik över Rosenbergs Handelsträdgård och hovblomsterhandel. Här kunde han berätta hur hans far flyttade ut handelsträdgården från Utanverken i Kristianstad till Viby och hur den anrika blomsteraffären utvecklades till en av de ledande i Kristianstad och hur den fick epitetet Hovblomsterhandel. Med sin intressanta redogörelse fick Nils-Gustaf få många av åhörarna att åter känna den doft som strömmade emot en när man kom in i såväl affären i stan som i drivhusen hemma i Viby.

Nöjeslivet i byn genom tiderna var temat vid årets sista medlemsmöte, den 11 november. Stig Andersson kåserade berömvärt om hur Vibyborna roat sig genom tiderna. Visserligen rörde det sig till en del om för länge sedan svunna tider, men säkert var det många av åhörarna som kände igen sig, när han kom lite längre fram på seklet i sitt intressanta kåseri. Herbert Sjöstedt avslutade kvällen på känt maner, med att läsa en berättelse på bygdemål.

En aktivitet i sig själv under hösten, var försäljningen av almanackor med foton från gamla miljöer i byn. Över fyrahundra ex såldes och gav ett bra överskott till kassan.

Tack vare välvillig och professionell hjälp av Olle Wohlin har föreningen under året kunnat etablera en Hemsida på Internet. Denna innebär givetvis ett stort lyft för föreningen, då våra medlemmar, framförallt de som är boende på lite mer avlägsna orter, ges möjlighet att få en mera direkt kontakt med föreningen och dess förehavande. Även om långt ifrån alla har egen dator, har de flesta säkert någon anhörig eller bekant som är uppkopplad, och som således kan visa upp sidan. vibyigamlatider.se är adressen till sidan - och de aktiviteter som nämnts ovan och är markerad med en * finns redan, tillsammans med mycket annat, inlagda där.

Även under detta år har damerna i köket, Inga-Lisa Johannesson och Inga-Brita Lundbladh, helt ideellt, sett till att det bjudits på fika vid medlemsmötena - vilket vi givetvis är ytterst tacksamma för.

Olika sponsorer har gett föreningen sitt värdefulla stöd under året.

rider verksamhetsperioden har styrelsen haft 11 protokollförda sammanträden. Medlemsantalet är vid årsskiftet uppe i 185 personer, förreningens omsättning för året har varit 43 938 kronor med en kassabehållning på 12 637 kronor.

Med överlämnandet av denna verksamhetsberättelse vill vi tacka för det stöd och förtroende vi erhållit under verksamhetsåret och samtidigt tillönska Er alla Ett fortsatt Gott och Trevligt 2004 med föreningen Viby i gamla tider!

Viby i januari 2004

Styrelsen som under året bestått av:

Sven-Olof Månsson ordförande,

Sven-Arne Ström sekreterare,

Arne Svensson v. ordförande.

Per-Anders Persson kassör

Stina Andersson övrig ledamot,  Britta Nilsson övrig ledamot Peter Svensson övrig ledamot


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsidan