Viby i gamla tider

 
 

 

 
  Viby Kyrkby år 1950 ”nagelfors” och dokumenterades på medlemsmötet den 19 februari 2008
 
 
  91 entusiastiska och förväntansfulla medlemmar ”intog” församlingshemmet vid årets första medlemsmöte.
Trots att många skulle betala medlemsavgiften till Britta, ”pratas vid” och köpa lotter till kvällens dragningar, kunde Arne hälsa välkommen prick vid utlyst mötestid, klockan halv sju. Hög stämning, engagerade deltagare, ett intressant tema samt kvällsfika med sedvanligt sorl och skratt, - satte sin prägel även på första mötet för år 2008. Det dröjde också till lite över nio innan Arne kunde tacka för visat intresse och förklara mötet avslutat samt hälsa alla tillbaka den 27 mars då det förutom årsmöte skall handla om Kvarnäs.

Här följer nu redovisningen av kvällens tema – Viby kyrkby.
Området från Lagers smedja i väster, upp i Viby by, genom Viken och ner till Hercules i sydost, handlade kvällens avsnitt av dokumenteringen av vår socken från år 1950.

Jan Falk, som var ansvarig för dokumentationen för denna del av byn, hade engagerat Karl-Erik Mårtensson till sin hjälp. Dessa båda hade noggrant samlat in all fakta, från hus till hus, och kunde därigenom göra en alltigenom gedigen och intressant redovisning av sin del av byn. De kunde också tillsammans med Arne visa bilder på personer som flertalet av besökarna direkt förknippar med denna del av byn. Många kommentarer framfördes också från deltagarna när de kände igen personer och miljö vid de olika ”husbesöken”.
 Redovisningen visade klart, att området var en central punkt inom församlingen där kyrkan, pastorsämbetet och skolan var belägna. Området innehöll många arbetstillfällen, främst på Hercules tegelindustri men också på de större gårdarna inom området. Affär, 2 st. frisörer, kiosk, smedja, cykelaffär med verkstad, bensinpump, toffelmakare och åkeri var också verksamheter som gav sysselsättning – och också service åt byborna.

 
 

Se vilka som bodde i Kyrkbyn och vad de försörjde sig på

 
 
.

På Vibyholm. Familjen Sven Månsson har fått besök av barnbarnen.

 

 
 

De boende i "Kyrkbyn" på 1950-talet.